full service NDT od roku 1990

Vzdelávanie: PT - skúšanie kapilárne

Čo je kapilárne skúšanie?

Metóda dokáže lokalizovať povrchové chyby na kovových a nekovových materiáloch a výrobkoch. Je založená na kapilárnych javoch a kapilárnych vlastnostiach kvapalín. Na testovaný povrch materiálu je nanesená kvapalina (penetrant), tak aby mohla vniknúť do necelistvostí. Po uplynutí penetračného času operátor NDT odstráni prebytky penetrantu zo skúšaného povrchu, nanesie na skúšané teleso vývojku (suspenziu). Vývojka spôsobí vyvzlínání zvyšného penetrantu v chybách na povrch testovaného materiálu a tým vytvorí viditeľnú indikáciu chyby.

Táto metóda je vhodná:

 • pre detekciu povrchových lineárnych a okrúhlych chýb, ako sú trhliny, studené spoje, póry, troskové dutinky, bubliny, zdvojeniny atď.
Nemožno ju použiť:

 • pre skúšanie materiálu pórovitého a materiálov, ktoré reagujú s penetračnými prostriedkami (niektoré plasty)
 • pre detekciu vnútorných chýb, ktoré nie sú spojené so skúšaným povrchom

Čo mi kurz alebo školenie prinesie?

 1. základné znalosti o kapilárnej metóde
 2. zručnosť pracovať, porozumieť a orientovať sa v príslušných normách
 3. schopnosť zaznamenávať, pri stupni 2 aj vyhodnocovať a interpretovať, nájdené indikácie

Rozsah kurzu

PT1 – 19 vyučovacích hodín
PT2 – 24 vyučovacích hodín
PT1+2 (tzv. priamy prístup) – 40 vyučovacích hodín

Základné vstupné požiadavky na znalosti uchádzača

 • matematika - trojčlenka, riešenie rovníc, goniometrické funkcie, zlomky
 • fyzika – minimálne středoškolská - zameraná na znalosti o kvapalinách a kapilárnych javoch
 • chémia – základy, chemické značky najmä kovov

Požiadavky na praktické zručnosti a znalosti uchádzača pri recertifikačných skúškach v PTS v stupňoch 1 a 2 v metóde PT

Stupeň 1:
 • vyskúšanie prideleného skúšobného vzorku
 • vyhotovenie protokolu o skúške

Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušnej písomnej skúšobnej inštrukcie.

Stupeň 2:
 • vyskúšanie prideleného skúšobného vzorku
 • vyhotovenie protokolu o skúške
 • vyhotovenie inštrukcie pre stupeň 1

Uchazeč musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušného písomného skúšobného postupu.

Termíny kurzov a školení

Na domovskej stránke vzdelávania nájdete, stačí kliknúť.

* Ceny kurzov na vyžiadanie, v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie.
** Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

Termíny konzultácií

Termíny konzultácií sú priebežne vypisované na základe Vašich požiadaviek a záujmu. Nájdete ich v aktualitách vzdelávania.

Online prihlášky

Prihlášku môžete odoslať rýchlo a pohodlne ONLINE TU (otvorí sa v novom okne).

Kurzy a školenia vybavuje

Ak máte záujem o iné termíny, školenie vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažér kvality a vzdelávacieho strediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: