full service NDT od roku 1990

Otázky a odpovede kalibračného laboratória

Aké prístroje kalibrujete a podľa akých noriem?

Kalibrácia vírivoprúdových defektoskopov podľa ČSN EN ISO 15548-1
Kalibrácia prúdových generátorov podľa ČSN EN ISO 9934-3
Kalibrácia ručných magnetov podľa ČSN EN ISO 9934-3
Kalibrácia stacionárnych magnetizačných zariadení podľa ČSN EN ISO 9934-3
Kalibrácia ultrazvukových defektoskopov podľa ČSN EN 12668-1. Kalibračný interval podľa normy 12 mesiacov
Kalibrácia MT zariadení podľa ČSN EN ISO 9934-3
Kalibrácia RT zariadení podľa normy ČSN EN 25580
Kalibrácia ET zariadení podľa normy ČSN EN ISO 15548-1,2,3
Kalibrácia PT zariadení podľa ČSN EN ISO 3059

Vytlačiť E-mail

Aký je rozdiel medzi akreditovanou a neakreditovanou kalibráciou ?

Akreditovaná kalibrácia je vykonávaná podľa kalibračných postupov schválených ČIA. Metóda kalibrácie je pravidelne validovaná a je vykonávané medzi laboratórne porovnávanie s ČMI. Kalibračný list má pečiatku Akreditovaného kalibračného laboratória a spĺňa všetky požiadavky podľa ČSN EN 17025.

Neakreditovaná kalibrácia je vykonávaná podľa interných kalibračných postupov. Kalibračný list spĺňa požiadavky podľa ČSN EN 17025.

Akreditovaná aj neakreditovaná kalibrácia je vykonávaná na prístrojovom vybavení, ktoré je pravidelne kalibrované u Akreditovaných kalibračných laboratórií a ČMI.

Vytlačiť E-mail

Vykonávate kalibráciu aj u zákazníka?

Externú kalibráciu bežne vykonávame u stacionárnych zariadení, ďalej u prístrojov, ktoré sú súčasťou liniek, a vzhľadom k ich váhe je problematická doprava. V týchto prípadoch vždy volajte a termín bude dohodnutý s predstihom. Tieto kalibrácie potom obsahujú tieto položky: dopravu (km) a technik na ceste (1osoba/1hodina) + cena za kalibráciu.

Vytlačiť E-mail

Ako často sa musia prístroje kalibrovať?

Periódy kalibrácie z hľadiska všeobecnej metrológie určuje užívateľ meradla, alebo metrológ firmy, ktorý na základe frekvencie používania meradla a sledovania údajov z predchádzajúcich kalibrácií rozhodne o lehote počas ktorej je kalibrácia platná. Tiež je nutné brať do úvahy príslušné normy pre NDT, kde nájdete nezáväzné odporúčanie o frekvencii kalibrácie pre Vaše prístroje. Všeobecne povedané, väčšina zákazníkov kalibruje prístroje v intervale 1x ročne. V leteckom priemysle je potom obvykle interval kalibrácií skrátený na ½ roka.

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: