full service NDT od roku 1990

Demagnetizácia

Pri výrobe mnohých prístrojov z ocele alebo iných feromagnetických kovov dochádza ku zmagnetizovaniu výrobkov. Aby výrobky boli v čo najvyššej kvalite treba odstrániť zmagnetizovanie výrobku a tým ponechať kovu pôvodné vlastnosti. Vtedy hovoríme o demagnetizácií, čiže odmagnetizovaniu magnetických látok. 

Vznik magnetizmu

K zmagnetizovaniu dochádza počas vykonávania NDT kontroly, manipuláciou s magnetickým žeriavom, obrábaním polotovaru, či už ide o brúsenie, ohýbanie, vŕtanie, rezanie, zváranie alebo iné. Vznik magnetického poľa je možné v akomkoľvek prostredí. Pôsobí mechanickými účinkami iba na feromagnetické látky medzi ktoré patria železo, nikel a kobalt alebo zliatiny niektorých prvkov.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: