full service NDT od roku 1990

Vzdelávanie MT - skúšanie magnetické

Čo je magnetické skúšanie?

Metóda dokáže lokalizovať povrchové a tesne podpovrchové chyby na feromagnetických výrobkoch a materiáloch, pomocou rozptylového magnetického toku. V mieste chyby vzniká rozptylový magnetický tok, vystupuje z materiálu nad jeho povrch a jemné feromagnetické čiastočky naneseného detekčného prostriedku sa zhluknú nad detegovanou chybou. Podľa typu zvoleného detekčného prostriedku a spôsobe hodnotenia indikáciou rozdeľujeme metódu na farebnú a fluorescenčnú. Zmagnetovanie výrobku a materiálu sa vykonáva pomocou prúdových a alebo pólových zdrojov.

Táto metóda je vhodná:

 • pre detekciu povrchových a tesne podpovrchových chýv, ako sú trhliny, studené spoje, preložky materiálu atď.
 • iba pre feromagnetické výrobky a materiály
Nie je vhodná:

 • pre zisťovanie vnútorných chýb

 

Čo mi kurz alebo školenie prinesie?

 • základné znalosti o magnetickej metóde
 • zručnosť pracovať, porozumieť a orientovať sa v príslušných normách
 • schopnosť zaznamenávať, pri stupni 2 aj vyhodnocovať a interpretovať, nájdené indikácie

 

Rozsah kurzu

MT1 – 19 vyučovacích hodín
MT2 – 24 vyučovacích hodín
MT1+2 (tzv. priamy prístup) – 40 vyučovacích hodín

Základné vstupné požiadavky na znalosti ucházača

 • matematika - trojčlenka, riešenie rovníc, goniometrické funkcie, zlomky
 • fyzika – minimálne stredoškolská
 • elektrina a magnetizmus – základné znalosti
 • chémia – základy, chemické značky najmä kovov

Požiadavky na praktické zručnosti a znalosti uchádzača pri recertifikačných skúškach v PTS v stupňoch 1 a 2 v metóde MT

Stupeň 1:
 • vyskúšanie prideleného skúšobného vzorku
 • vyhotovenie protokolu o skúške

Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušnej písomnej skúšobnej inštrukcie.

Stupeň 2:
 • vyskúšanie prideleného skúšobného vzorku
 • vyhotovenie protokolu o skúške
 • vyhotovenie inštrukcie pre stupeň 1

Uchazeč musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušného písomného skúšobného postupu.

Termíny kurzov a školení

Na domovskej stránke vzdelávania nájdete, stačí kliknúť.

* Ceny kurzov na vyžiadanie, v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie.
** Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

Termíny konzultácií

Termíny konzultácií sú priebežne vypisované na základe Vašich požiadaviek a záujmu. Nájdete ich v aktualitách vzdelávania.

Online prihlášky

Prihlášku môžete odoslať rýchlo a pohodlne ONLINE TU (otvorí sa v novom okne).

Kurzy a školenia vybavuje

Ak máte záujem o iné termíny, školenie vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažér kvality a vzdelávacieho strediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: