full service NDT od roku 1990

Vzdelávanie: RT - skúšanie rádiografické

Čo je röntgenové skúšanie?

Táto objemová metóda lokalizuje vnútorné necelistvosti vo výrobkoch a materiáloch pomocou priechodu ionizujúceho žiarenia. Chyby sú zachytené na filme ako viac exponované - tmavšie miesta, ktoré pracovník NDT pri presvietení filmu negatoskopom vyhodnocuje.

Táto metóda je vhodná:

 • pre detekciu vnútorných objemových chýb ako sú trhliny, dutiny, lunkry, staženiny atď.

Čo mi kurz alebo školenie prinesie?

 1. základné znalosti o rádiografickej metóde (fyzikálne základy, vznik žiarenia, zoslabenie a energie, filmy a fólie, geometrické podmienky prežarovania, spracovanie filmov a prezeranie, splnenie podmienok a stanovenie kvality rádiogramov, výrobky a ich chyby, výpočet úpravy expozície, techniky skúšania, určenie parametrov skúšania, predmetný kontrast a kontrast žiarenia, filmový kontrast a neostrosť filmu, rozoznateľnosť chýb a určenie kvality obrazu, hodnotiteľný rozsah hrúbok
 2. zručnosť pracovať, porozumieť a orientovať sa v príslušných normách
 3. schopnosť pracovať s negatoskopom + zaznamenávať, pri stupni 2 aj vyhodnocovať a interpretovať, nájdené indikácie

Rozsah kurzu

RT1 – 72 vyučovacích hodín
RT2 – 80 vyučovacích hodín
RT1+2 (tzv. přímý přístup) – 152 vyučovacích hodín
RT3 – 40 vyučovacích hodín

Základné vstupné požiadavky na znalosti uchádzača

 • matematika - trojčlenka, riešenie rovníc, goniometrické funkcie, zlomky
 • fyzika – minimálne stredoškolská, zameraná na odbor ionizujucého žiarenia, šírenie elektromagnetického vlnenia
 • chémia – základy, značky prvkov kovov a izotopov

Požiadavky na praktické zručnosti a znalosti uchádzača pri recertifikačných skúškach v PTS v stupňoch 1 a 2 v metóde RT

Stupeň 1:
 • hodnotenie rádiogramu
 • vyhotovenie protokolu o skúške

Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušnej písomnej skúšobnej inštrukcie.

Stupeň 2:
 • hodnotenie rádiogramov
 • vyhotovenie protokolu o skúške
 • vyhotovenie inštrukcie pre stupeň 1

Uchazeč musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušného písomného skúšobného postupu.

Termíny kurzov a školení

Na domovskej stránke vzdelávania nájdete, stačí kliknúť.

* Ceny kurzov na vyžiadanie, v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie.
** Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

Termíny konzultací

Termíny konzultácií sú priebežne vypisované na základe Vašich požiadaviek a záujmu. Nájdete ich v aktualitách vzdelávania.

Online přihlášky

Prihlášku môžete odoslať rýchlo a pohodlne ONLINE TU (otvorí sa v novom okne).

Kurzy a školení vyřizuje

Ak máte záujem o iné termíny, školenie vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažér kvality a vzdelávacieho strediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: