full service NDT od roku 1990

Vzdelávanie: ET - skúšanie vírivými prúdmi

 • Čo je skúšanie vírivými prúdmi?

  Metóda je vhodná pre indikáciu povrchových chýb a tesne podpovrchových chýb u materiálov, ktoré sú elektricky vodivé (nemusia byť feromagnetické). Skúšaná súčasť je vystavená pôsobeniu striedavého magnetického poľa, ktoré je vytvorené budiacov cievkou, napájanov striedavým prúdom. V skúšanom výrobku sa indukuje magnetické pole orientované všeobecne proti smeru sily, ktorá ho vyvolala. Prístroje nastavujeme na miestach bez chýb. Pri skúšaní výrobkov sa akákoľvek zmena v materiáli (chyba, zníženie hr. rúrky, zmena materiálu) prejaví merateľným signálom.

  Tato metóda je vhodná:

  • pre detekciu povrchových chýb, ako sú trhliny, praskliny na povrchu, preložiek, porúch zvarov atď.
  • pre meranie hrúbky stien, lakov
  • pre kontrolu zámen materiálov
  Nevýhody metódy:

  • nedetekuje chyby hlboko pod povrchom
  • citlivá na rozmery skúšaného produktu
 • Čo mi kurz alebo školenie prinesie?
  • základné znalosti o metóde vírivých prúdov a rozptylových tokov
  • zručnosť pracovať, porozumieť a orientovať sa v príslušných normách
  • schopnosť zaznamenávať, pri stupni 2 aj vyhodnocovať a interpretovať, nájdené indikácie
 • Rozsah kurzu

  ET1 – 40 vyučovacích hodín
  ET2 – 64 vyučovacích hodín
  ET1+2 (tzv. priamy prístup) – 104 vyučovacích hodín
  ET3 – 48 vyučovacích hodín

 • Základné vstupné požiadavky na znalosti uchádzača
  • matematika - trojčlenka, riešenie rovníc, goniometrické funkcie, zlomky
  • fyzika – minimálne stredoškolská
  • elektrina a magnetizmus – základné znalosti
  • chémia – základy, chemické značky najmä kovov
 • Požiadavky na praktické zručnosti a znalosti uchádzača pri recertifikačných skúškach v PTS v stupňoch 1 a 2 v metóde ET
  Stupeň 1:
  1. Obsluha prístroja Magnatest I pri triedení zámien materiálu (sektor „f“)
   • nastavenie prístroja podľa sady kontrolných vzoriek
   • roztriedenie pridelenej sady skúšobných vzoriek kovaných skrutiek do dvoch skupín
   • vyhotovenie protokolu o skúške

    

  2. Obsluha prístroja Defectomat C pri skúšaní trubiek na necelistvosti (sektor „t“)
   • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
   • vyzkúšanie pridelených skúšobných vzoriek trubiek
   • vyhotovenie protokolu o skúške

    

  3. Obsluha prístroja Defectoskop SD pri skúšaní jednovrstvových hliníkových dosiek na výskyt trhlín (sektor „wp“)
   • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
   • vyzkúšanie pridelenej skúšobnej vzorky – jednovrstvová hliníková doska
   • vyhotovenie protokolu o skúške

    

  Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušnej písomnej skúšobnej inštrukcie.

  Stupeň 2:
  1. Obsluha prístroja Magnatest I pri triedení zámien materiálu (sektor „f“)
   • nastavenie prístroja podľa sady kontrolných vzoriek
   • roztriedenie pridelenej sady skúšobných vzoriek kovaných skrutiek do troch skupín
   • vyhotovenie protokolu o skúške

    

  2. Obsluha prístroje MIZ 20-Zetec pri skúšaní zabudovaných výmenníkových trubiek (sektor „t“)
   • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
   • vyskúšanie pridelenej skúšobnej vzorky trubky v modeli výmenníku
   • roztriedenie nálezov podľa druhu indikácie na relevantné a ostatné
   • vyhotovenie protokolu o skúške

    

  3. Obsluha prístroja Defectoskop SD pri skúšaní viacvrstvových hliníkových dosiek na výskyt trhlín v jednotlivých vrstvách (sektor „wp“)
   • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
   • vyskúšanie pridelenej skúšobnej vzorky – viacvrstvová hliníková doska
   • vyhotovenie protokolu o skúške

    

  4. Vyhotovenie inštrukcie pre stupeň 1 na skúšanie zabudovaných výmenníkových trubiek.

  Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušného písomného skúšobného postupu.

 • Termíny kurzov a školení
  Na domovskej stránke vzdelávania nájdete, stačí kliknúť.

  * Ceny kurzov na vyžiadanie, v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie.
  ** Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

 • Termíny konzultácií

  Termíny konzultácií sú priebežne vypisované na základe Vašich požiadaviek a záujmu. Nájdete ich v aktualitách vzdelávania.

 • Online prihlášky

  Prihlášku môžete odoslať rýchlo a pohodlne ONLINE TU (otvorí sa v novom okne).

 • Kurzy a školenie vybavuje
  Ak máte záujem o iné termíny, školenie vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.
  Ing. Kateřina Šindlerová

  Manažér kvality a vzdelávacieho strediska PTS
  mobil CZ: +420 776 306 051
  email:

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Čierne 1
  023 56 Makov
  Slovakia
Telefón: +421 918 911 510
E-mail:
Uložiť
Prispôsobenie Cookies
Používame súbory Cookies len pre analýzy návštevnosti stránok. Pokiaľ používanie súborov Cookies odmietnete, tak sa len nezapočíta bodík do dennej návštevnosti. Každopádne stránky si ukladajú i ďalšie Cookies a tu je ich zoznam.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Marketing
Súbor techník, ktoré majú za cieľ zvolit vhodnú obchodnú stratégiu a taktiež pre štúdie trhu.
Sumo
Povoliť
Zakázať
Funkční
AddThis
Povoliť
Zakázať
Analytics
Nástroje používané k analýze dát za účelom merania efektivity webových stránok a pochopenie ich fungovania.
Google Analytics
Povoliť
Zakázať