full service NDT od roku 1990

Vzdelávanie: ET - skúšanie vírivými prúdmi

Čo je skúšanie vírivými prúdmi?

Metóda je vhodná pre indikáciu povrchových chýb a tesne podpovrchových chýb u materiálov, ktoré sú elektricky vodivé (nemusia byť feromagnetické). Skúšaná súčasť je vystavená pôsobeniu striedavého magnetického poľa, ktoré je vytvorené budiacov cievkou, napájanov striedavým prúdom. V skúšanom výrobku sa indukuje magnetické pole orientované všeobecne proti smeru sily, ktorá ho vyvolala. Prístroje nastavujeme na miestach bez chýb. Pri skúšaní výrobkov sa akákoľvek zmena v materiáli (chyba, zníženie hr. rúrky, zmena materiálu) prejaví merateľným signálom.

Tato metóda je vhodná:

 • pre detekciu povrchových chýb, ako sú trhliny, praskliny na povrchu, preložiek, porúch zvarov atď.
 • pre meranie hrúbky stien, lakov
 • pre kontrolu zámen materiálov
Nevýhody metódy:

 • nedetekuje chyby hlboko pod povrchom
 • citlivá na rozmery skúšaného produktu

Čo mi kurz alebo školenie prinesie?

 • základné znalosti o metóde vírivých prúdov a rozptylových tokov
 • zručnosť pracovať, porozumieť a orientovať sa v príslušných normách
 • schopnosť zaznamenávať, pri stupni 2 aj vyhodnocovať a interpretovať, nájdené indikácie

Rozsah kurzu

ET1 – 40 vyučovacích hodín
ET2 – 64 vyučovacích hodín
ET1+2 (tzv. priamy prístup) – 104 vyučovacích hodín
ET3 – 48 vyučovacích hodín

Základné vstupné požiadavky na znalosti uchádzača

 • matematika - trojčlenka, riešenie rovníc, goniometrické funkcie, zlomky
 • fyzika – minimálne stredoškolská
 • elektrina a magnetizmus – základné znalosti
 • chémia – základy, chemické značky najmä kovov

Požiadavky na praktické zručnosti a znalosti uchádzača pri recertifikačných skúškach v PTS v stupňoch 1 a 2 v metóde ET

Stupeň 1:
 1. Obsluha prístroja Magnatest I pri triedení zámien materiálu (sektor „f“)
  • nastavenie prístroja podľa sady kontrolných vzoriek
  • roztriedenie pridelenej sady skúšobných vzoriek kovaných skrutiek do dvoch skupín
  • vyhotovenie protokolu o skúške

   

 2. Obsluha prístroja Defectomat C pri skúšaní trubiek na necelistvosti (sektor „t“)
  • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
  • vyzkúšanie pridelených skúšobných vzoriek trubiek
  • vyhotovenie protokolu o skúške

   

 3. Obsluha prístroja Defectoskop SD pri skúšaní jednovrstvových hliníkových dosiek na výskyt trhlín (sektor „wp“)
  • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
  • vyzkúšanie pridelenej skúšobnej vzorky – jednovrstvová hliníková doska
  • vyhotovenie protokolu o skúške

   

Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušnej písomnej skúšobnej inštrukcie.

Stupeň 2:
 1. Obsluha prístroja Magnatest I pri triedení zámien materiálu (sektor „f“)
  • nastavenie prístroja podľa sady kontrolných vzoriek
  • roztriedenie pridelenej sady skúšobných vzoriek kovaných skrutiek do troch skupín
  • vyhotovenie protokolu o skúške

   

 2. Obsluha prístroje MIZ 20-Zetec pri skúšaní zabudovaných výmenníkových trubiek (sektor „t“)
  • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
  • vyskúšanie pridelenej skúšobnej vzorky trubky v modeli výmenníku
  • roztriedenie nálezov podľa druhu indikácie na relevantné a ostatné
  • vyhotovenie protokolu o skúške

   

 3. Obsluha prístroja Defectoskop SD pri skúšaní viacvrstvových hliníkových dosiek na výskyt trhlín v jednotlivých vrstvách (sektor „wp“)
  • nastavenie prístroja podľa kontrolnej vzorky
  • vyskúšanie pridelenej skúšobnej vzorky – viacvrstvová hliníková doska
  • vyhotovenie protokolu o skúške

   

 4. Vyhotovenie inštrukcie pre stupeň 1 na skúšanie zabudovaných výmenníkových trubiek.

Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušného písomného skúšobného postupu.

Termíny kurzov a školení

Na domovskej stránke vzdelávania nájdete, stačí kliknúť.

* Ceny kurzov na vyžiadanie, v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie.
** Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

Termíny konzultácií

Termíny konzultácií sú priebežne vypisované na základe Vašich požiadaviek a záujmu. Nájdete ich v aktualitách vzdelávania.

Online prihlášky

Prihlášku môžete odoslať rýchlo a pohodlne ONLINE TU (otvorí sa v novom okne).

Kurzy a školenie vybavuje

Ak máte záujem o iné termíny, školenie vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažér kvality a vzdelávacieho strediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: