full service NDT od roku 1990

Ultrazvuková technika skúšania TOFD (Time Of Flight Diffraction)

TOFD je moderná technika NDT použitím ultrazvuku, ktorá sa používa pri kontrolách zvarov, najmä hrubostenných tlakových nádob, ale je možné ju tiež použiť pri skúšaní základného materiálu rôznych dielov (napríklad na detekciu creepového poškodenia parného potrubia).

TOFD technika je založená na difrakci ultrazvukových vĺn na špičkách necelistvosti miesto odrazu od rozhrania necelistvosti. Keď ultrazvuk dopadá na lineárnu necelistvosť, ako je trhlina, okrem obvykle odrazenej vlny nastáva difrakcia na jej okrajoch. Difragovaná energia je vyžarovaná v širokom rozsahu uhlov, za predpokladu, že pocháza z okrajov chyby.

Skúška sa vykonáva pomocou dvojice sond, ktorými sa pohybuje pozdĺž zvarov. Pohyb sond je zaznamenávaný pomocou enkodéru. Záznamy dát skúšky sa ukladajú do pamäte prístroja a je možné ich následne vyvolať.

tofd

Rýchlosť skúšania technikou TOFD je dosť vysoká. Naviac táto technika poskytuje možnosť veľmi presného určenia skutočných rozmerov chýb (výška, dĺžka, poloha), najmä v porovnaní s konvenčným ultrazvukom a radiografií. Najvýznamnejšou prednosťou techniky TOFD je vysoká POD (pravdepodobnosť detekcie chýb), ktorá je prakticky nezávislá na orientacií chyby. Zariadenie sa používa ľahko, dá sa rýchlo nastaviť a používať. Analýza môže byť vykonaná okamžite z digitálnych obrazov a sú k dispozícií dáta pre dodatočné preskúmanie po skúške.

Záznamy dát TOFD je možné archivovať ako bežné počítačové súbory, dajú sa kedykoľvek vyvolať. Technika TOFD je preto vhodná pre periodické sledovanie určitých oblastí – sledovanie rozvoja prípadných chýb.

Termíny kurzu

TOFD

Rozsah kurzu

TOFD - 40 vyučovacích hodín

Na kurz TOFD sa môžu prihlásiť iba držitelia certifikátu UT2.

Kurzy a školenia vybavuje

Ak máte záujem o iné termíny alebo školenia vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.

PTS Petra Turoňová

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: