full service NDT od roku 1990

Akreditované kalibrácie

Akreditované kalibrácie vykonávame podľa normy ČSN EN ISO 17025, naše laboratórium je akreditované cez ČIA.

Firma  PTS Josef Solnař, s.r.o. získala u ČIA Osvedčenie o akreditácii pre svoje Kalibračné laboratórium č. 2355 v zmysle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Predmetom akreditácie je meranie elektrických veličín, frekvencie a magnetických veličín pre:

kalibrácie ultrazvukových defektoskopov podľa ČSN EN 12668-1 (kalibračný interval podľa normy 12 mesiacov.)
kalibrácie prúdových generátorov podľa ČSN EN ISO 9934-3
kalibrácie ručných magnetov podľa ČSN EN ISO 9934-3
kalibrácie stacionárnych magnetizačných zariadení podľa ČSN EN ISO 9934-3
kalibrácie vírivoprúdových defektoskopov podľa ČSN EN ISO 15548-1

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: