full service NDT od roku 1990

Akreditované kalibrácie

Akreditované kalibrácie vykonávame podľa normy ČSN EN ISO 17025, naše laboratórium je akreditované cez ČIA.

Firma  PTS Josef Solnař, s.r.o. získala u ČIA Osvedčenie o akreditácii pre svoje Kalibračné laboratórium č. 2355 v zmysle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Predmetom akreditácie je meranie elektrických veličín, frekvencie a magnetických veličín pre:

kalibrácie ultrazvukových defektoskopov podľa ČSN EN 12668-1 (kalibračný interval podľa normy 12 mesiacov.)
kalibrácie prúdových generátorov podľa ČSN EN ISO 9934-3
kalibrácie ručných magnetov podľa ČSN EN ISO 9934-3
kalibrácie stacionárnych magnetizačných zariadení podľa ČSN EN ISO 9934-3
kalibrácie vírivoprúdových defektoskopov podľa ČSN EN ISO 15548-1

MT magnetické skúšanie

Akreditovane kalibrujeme:

  • ručné magnety
  • prúdové generátory so striedavým výstupom do 2000A
  • stacionárne magnetizačné zariadenia
  • digitálne merače intenzity magnetického poľa
Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Čierne 1
  023 56 Makov
  Slovakia
Telefón: +421 918 911 510
E-mail:
Uložiť
Prispôsobenie Cookies
Používame súbory Cookies len pre analýzy návštevnosti stránok. Pokiaľ používanie súborov Cookies odmietnete, tak sa len nezapočíta bodík do dennej návštevnosti. Každopádne stránky si ukladajú i ďalšie Cookies a tu je ich zoznam.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Marketing
Súbor techník, ktoré majú za cieľ zvolit vhodnú obchodnú stratégiu a taktiež pre štúdie trhu.
Sumo
Povoliť
Zakázať
Funkční
AddThis
Povoliť
Zakázať
Analytics
Nástroje používané k analýze dát za účelom merania efektivity webových stránok a pochopenie ich fungovania.
Google Analytics
Povoliť
Zakázať