full service NDT od roku 1990

MT skúšobné stoly HD

Stacionárne magnetizačné stoly radu MAS HD (heavy duty) sú určené pre kontrolu feromagnetických dielov priemeru do 430mm, dĺžky až 920mm a hmotnosti do 100kg.

Magnetické prúdové zdroje

Sú určené na magnetizovanie materiálu priamym priechodom striedavého alebo jednosmerného prúdu (HWDC alebo FWDC), pri nedeštruktívnej práškovej kontrole a v prípade DUO (duálnych) zdrojov aj pre magnetovanie pomocou cievky súčasne. Zdroje môžu byť zapnuté samostatne alebo spoločne.

MT skúšobné stoly mobilné

Ľahké magnetizačné stoly série MAS sú navrhnuté pre kusovú až sériovú kontrolu feromagnetických dielov z hľadiska prítomnosti pozdĺžne alebo priečne orientovaných trhlín na vonkajšom povrchu pomocou magnetickej práškovej kontroly.

Ručné magnety Parker

Ručné magnety Parker patria k najpredávanejším na svete. V ponuke určite nájdete ručné magnetizačné jarmo, ktoré vyhovuje vašim požiadavkám.

PTS MagMAX - 130

Svojou odolnosťou je vhodný najmä pre zaťažené prevádzky. Rozmery magnetu dovoľujú jeho použitie na ťažko dostupných miestach.

Castrol Strips

Jedná sa o indikátory pola uvedené v ASME E1444. Používajú sa k overeniu parametrov magnetického skúšania.

Set MT meradiel

Kompletná sada meradiel a mierok pre magnetickú práškovú kontrolu vrátane všetkých kalibračných listov, za cenu ktorá nie je investíciou!

Mierka MTU3

Slúži k overovaniu účinnosti fluorescenčnej detekčnej suspenzie pri skúšaní magnetickou práškovou metódou.

Bertholdova mierka

Bertholdova mierka je jednoduchá pomôcka pri skúšaní magnetickou práškovou metódou, ktorá slúži na preukázanie smeru magnetizácie a zistiteľnosti chýb.

Metóda akusticej emisie

Základní princip, Aplikácia

 

Úvodom

  • Metóda akustickej emisie sa radí medzi NDT, teda nedeštruktívne metódy skúšania.
  • Skúšanie akustickou emisiou vrátane nárokov na postupy merania, prístrojové vybavenie a všeobecnú metodiku plne podlieha medzinárodným štandardom.
  • Vďaka svojej všestrannosti nachádza táto metóda uplatnenie v rade oborov (automotive, letecký priemysel, ťažobný priemysel, elektrárenský priemysel, geológia, biológia a iné).

Princíp metódy

  • Metóda akustickej emisie sa rovnako často označuje ako pasívny ultrazvuk.
  • Pri vzniku defektu (iniciácia a následná propagácia trhliny) dochádza ku generácii elastických vĺn, ktoré sa šíria telesom a ktoré je možné zachytiť sieťou snímačov.
  • Tieto vlny sú často nazývané ako „akustická emisia“ aj keď sa o akustiku de facto nejedná.
  • Veľkou výhodou tejto metódy je, že sa jedná o integrálny, alebo objemovú metódu. V reálnom čase je skúšaný celý objem telesa.

Metoda akustické emise

  • Ak máme na telese umiestnenú sieť snímačov akustickej emisie, je možné na základe fyzikálnych princípov šírenia vlny lokalizovať zdroj, ktorý tieto napäťové vlny generuje.
  • Metóda je schopná detekovať počiatočnú fázu iniciácie defektov v štruktúre a tým predísť fatálnym následkom.

Metoda akustické emise

Aplikácie metódy

Detekcie tesnosti zariadení – I sebemenší únik skrz trhlinu/netesné príruby atď. generuje signál, ktorý je možné lokalizovať a určiť tak namiesto samotného úniku na konštrukciu.

Metoda akustické emise

Tlakové skúšky – Monitoring, kontrola a predikcia životnosti tlakových zariadení a nádob. Určenie medznej hodnoty zaťaženia, pri kterom dochádza k iniciácii resp. vzniku trhlín a iných štrukturálnych defektov.

Detekcie a monitoring štrukturálnych defektov ako sú trhliny, delaminácie, korózie a iné

Postprodukčná kontrola zvarových spojov pri ich chladnutí, či nedochádza k vzniku trhlín vplyvom prerozdelovania napätia v samotnom zvare a jeho okolí.

Metoda akustické emise

Výskum v oblasti kompozitných tlakových nádob a únavy materiálu - Akustická emisia sa rovnako hojne využívá ku kontrole kvality vo výrobe, ku kontrole výrobných procesov alebo k diagnostike rotačných strojov.

Metoda akustické emise

 

V prípade záujmu o školenie, prístroje alebo meranie nás kontaktujte, prosím.

Kontrolná mierka typ 2

Kontrolná mierka typ 2 (ISO 3452-3) sa používa pre overenie činnosti (výkonnosti) penetračného systému (ISO 3452-1) a to na začiatku každej periódy.

Panel PSM-5

Panel PSM-5 sa používa pre overovanie činnosti (výkonnosti) systému (ČSN EN ISO 3452-1) a to na začiatku každej pracovnej periódy.

ET magnetizačné jarmá

Magnetizačné jarmo slúži na jednosmerné predmagnetizácie skúšaných feromagnetických materiálov vírivými prúdmi v nedeštruktívnych linkách.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: