full service NDT od roku 1990

Metóda akusticej emisie

Základní princip, Aplikácia

 

Úvodom

  • Metóda akustickej emisie sa radí medzi NDT, teda nedeštruktívne metódy skúšania.
  • Skúšanie akustickou emisiou vrátane nárokov na postupy merania, prístrojové vybavenie a všeobecnú metodiku plne podlieha medzinárodným štandardom.
  • Vďaka svojej všestrannosti nachádza táto metóda uplatnenie v rade oborov (automotive, letecký priemysel, ťažobný priemysel, elektrárenský priemysel, geológia, biológia a iné).

Princíp metódy

  • Metóda akustickej emisie sa rovnako často označuje ako pasívny ultrazvuk.
  • Pri vzniku defektu (iniciácia a následná propagácia trhliny) dochádza ku generácii elastických vĺn, ktoré sa šíria telesom a ktoré je možné zachytiť sieťou snímačov.
  • Tieto vlny sú často nazývané ako „akustická emisia“ aj keď sa o akustiku de facto nejedná.
  • Veľkou výhodou tejto metódy je, že sa jedná o integrálny, alebo objemovú metódu. V reálnom čase je skúšaný celý objem telesa.

Metoda akustické emise

  • Ak máme na telese umiestnenú sieť snímačov akustickej emisie, je možné na základe fyzikálnych princípov šírenia vlny lokalizovať zdroj, ktorý tieto napäťové vlny generuje.
  • Metóda je schopná detekovať počiatočnú fázu iniciácie defektov v štruktúre a tým predísť fatálnym následkom.

Metoda akustické emise

Aplikácie metódy

Detekcie tesnosti zariadení – I sebemenší únik skrz trhlinu/netesné príruby atď. generuje signál, ktorý je možné lokalizovať a určiť tak namiesto samotného úniku na konštrukciu.

Metoda akustické emise

Tlakové skúšky – Monitoring, kontrola a predikcia životnosti tlakových zariadení a nádob. Určenie medznej hodnoty zaťaženia, pri kterom dochádza k iniciácii resp. vzniku trhlín a iných štrukturálnych defektov.

Detekcie a monitoring štrukturálnych defektov ako sú trhliny, delaminácie, korózie a iné

Postprodukčná kontrola zvarových spojov pri ich chladnutí, či nedochádza k vzniku trhlín vplyvom prerozdelovania napätia v samotnom zvare a jeho okolí.

Metoda akustické emise

Výskum v oblasti kompozitných tlakových nádob a únavy materiálu - Akustická emisia sa rovnako hojne využívá ku kontrole kvality vo výrobe, ku kontrole výrobných procesov alebo k diagnostike rotačných strojov.

Metoda akustické emise

 

V prípade záujmu o školenie, prístroje alebo meranie nás kontaktujte, prosím.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Čierne 1
  023 56 Makov
  Slovakia
Telefón: +421 918 911 510
E-mail:
Uložiť
Prispôsobenie Cookies
Používame súbory Cookies len pre analýzy návštevnosti stránok. Pokiaľ používanie súborov Cookies odmietnete, tak sa len nezapočíta bodík do dennej návštevnosti. Každopádne stránky si ukladajú i ďalšie Cookies a tu je ich zoznam.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Marketing
Súbor techník, ktoré majú za cieľ zvolit vhodnú obchodnú stratégiu a taktiež pre štúdie trhu.
Sumo
Povoliť
Zakázať
Funkční
AddThis
Povoliť
Zakázať
Analytics
Nástroje používané k analýze dát za účelom merania efektivity webových stránok a pochopenie ich fungovania.
Google Analytics
Povoliť
Zakázať