full service NDT od roku 1990

Vzdelávanie: UT - skúšanie ultrazvukom

Čo je skúšanie ultrazvukom?

Metóda je založená na vysielaní impulzu zvuku s frekvenciou nad hranicou počuteľnosti ľudským uchom (ultrazvuku), do testovaného materiálu. Keď je v materiáli nejaká chyba (dutina, trhlina), ultrazvuková vlna sa na nej odrazí a je zachytená späť prijímačom. Zo vzdialenosti záznamov vyslaného a odrazeného impulzu možno určiť súradnice chyby.

Táto objemová metóda je vhodná:

 • pre detekciu plošných chýb, ako sú trhliny, zdvojeniny, póry a objemových chýb, ako sú napríklad bubliny, póry, praskliny a to v celom objeme testovaného materiálu/produktu
 • pre kontrolu produktov, materiálov väčších rozmerov a nedemontovaných konštrukčných celkov, čo je z ekonomického hľadiska značná výhoda
 • pre meranie hrúbky a štruktúry materiálu
 • pre skúšanie kovových i nekovových výrobkov a materiálov

Čo mi kurz alebo školenie prinesie?

 1. základné znalosti o ultrazvukovej metóde
 2. zručnosť pracovať, porozumieť a orientovať sa v príslušných normách
 3. schopnosť zaznamenávať, pri stupni 2 aj vyhodnocovať a interpretovať, nájdené indikácie
 4. základné zručnosti v ovládaní ultrazvukového prístroja

Rozsah kurzu

UT1 – 64 vyučovacích hodín
UT2 – 80 vyučovacích hodín
UT1+2 (tzv. priamy prístup) – 144 vyučovacích hodín
UT3 – 40 vyučovacích hodín
UT matematika – 8 vyučovacích hodin

Novinka: UT + základy matematiky pre ultrazvukové skúšanie.

Po novom sme pre Vás pripravili jednodenný prípravný matematický kurz.

Výhody kurzu:

 • zopakovanie matematiky nutnej pre výuku UT
 • lepšie pochopenie preberanej látky

Základné vstupné požiadavky na znalosti uchádzača

 • matematika - goniometrické funkcie, trojčlenka, riešenie rovníc, logaritmy
 • fyzika – minimálne stredoškolská, zameraná na odbor elektriny, optiky a akustiky, vznik a šírenie vlnenia

Požiadavky na praktické zručnosti a znalosti uchádzača pri recertifikačných skúškach v PTS v stupňoch 1 a 2 v metóde UT

Predpokladom pre zvládnutie recertifikačnej skúšky - je ovládanie niektorého z uvedených prístrojov:

 • USM 25
 • USK 7 (6)
 • DIO 1000
 • alebo si PO VZÁJOMNEJ DOHODE - doniesť si vlastný prístroj

Uchádzač musí dokázať: na zvolenom ultrazvukovom prístroji vykonať kalibráciu vzdialenosti a následne citlivosti pomocou AVG. U stupňa 2 požadujeme aj výpočet AVG krivky z AVG diagramu pre príslušnú sondu

Stupeň 1:
 • vyskúšanie prideleného skúšobného vzorku
 • vyhotovenie protokolu o skúške

Uchádzač musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušnej písomnej skúšobnej inštrukcie.

Stupeň 2:
 • vyskúšanie prideleného skúšobného vzorku
 • vyhotovenie protokolu o skúške
 • vyhotovenie inštrukcie pre stupeň 1

Uchazeč musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušného písomného skúšobného postupu.

Termíny kurzov a školení

Na domovskej stránke vzdelávania nájdete, stačí kliknúť.

* Ceny kurzov na vyžiadanie, v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie.
** Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

Termíny konzultácií

Termíny konzultácií sú priebežne vypisované na základe Vašich požiadaviek a záujmu. Nájdete ich v aktualitách vzdelávania.

Online prihlášky

Prihlášku môžete odoslať rýchlo a pohodlne ONLINE TU (otvorí sa v novom okne).

Kurzy a školenia vybavuje

Ak máte záujem o iné termíny, školenie vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažér kvality a vzdelávacieho strediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: