full service NDT od roku 1990
Spracovanie písomných postupov

Spracovanie písomných postupov

Ponúkame Vám spracovanie NDT procedúr v nasledujúcich metódach: AT, UT, RT, PT, VT, MT, ET.

Procedúra = je základný, všeobecne platný dokument, spracovaný pre potreby danej spoločnosti, ktorý spravidla vychádza z normatívnych dokumentov, predpisov, kódexov, špecifikácií a požiadaviek zákazníka. Postup obsahuje všetky základné parametre a opatrenia, ktoré sa musia dodržať pri nedeštruktívnom skúšaní za použitia konkrétnej metódy, prípadne techniky skúšania.

Týmito normatívmi môžu byť americké normy a predpisy ASME Code, štandardy ASTM, AWS kód - normatív pre zváranie statických a cyklických namáhaných konštrukcií, nemeckej normy DIN, európskej normy EN a iné.

Cena dohodou.

Náhľad spracovanej procedúry vo formáte PDF.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Čierne 1
  023 56 Makov
  Slovakia
Telefón: +421 918 911 510
E-mail:
Uložiť
Prispôsobenie Cookies
Používame súbory Cookies len pre analýzy návštevnosti stránok. Pokiaľ používanie súborov Cookies odmietnete, tak sa len nezapočíta bodík do dennej návštevnosti. Každopádne stránky si ukladajú i ďalšie Cookies a tu je ich zoznam.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Marketing
Súbor techník, ktoré majú za cieľ zvolit vhodnú obchodnú stratégiu a taktiež pre štúdie trhu.
Sumo
Povoliť
Zakázať
Funkční
AddThis
Povoliť
Zakázať
Analytics
Nástroje používané k analýze dát za účelom merania efektivity webových stránok a pochopenie ich fungovania.
Google Analytics
Povoliť
Zakázať