full service NDT od roku 1990

Ultrazvuková technika skúšania phased array

Ultrazvuková technika phased array (PA) je moderná metóda skúšania ultrazvukom, ktorá nachádza použitie v priemyslovom nedeštruktívnom skúšaní. Bežné aplikácie slúžia k zisťovaniu chýb v polotovaroch a vo zvaroch. Jednomeničové (jednoduché) sondy vyžarujú zväzok ultrazvuku v určitom smere. Ak potrebujete skontrolovať alebo vyskúšať veľký objem materiálu, je nutné v prípade konvenčnej sondy vykonať fyzické skenovanie (posunutie či otáčanie), aby ultrazvukovým zväzkom bola prezvučená celá oblasť záujmu.

Phased array technika ultrazvukového skúšania je proces, v ktorom sú ultrazvukové dáta generované riadenou postupnou zmenou uhlov ultrazvukového zväzku v azimutálnom alebo v bočnom smere pri skenovaní skúšaného objektu. Tento postup má výhodu oproti postupom s použitím konvenčných sond s pevným uhlom zväzku, pretože sa získáva podstatne viac informácií o odrážajúcich objektoch pri použití viacerých uhlov priameho dopadu.

Phased array (PA) sonda sa skladá z veľa malých ultrazvukových meničov, z nich každý môže byť pulzne budený nezávisle na ostatných. Zmenou časovania, napríklad privádzaním pulzu postupne na jednotlivé prvky v rade, je možné nastaviť vzor konštruktívne interferencie tak, aby výsledkom bol ultrazvukový zväzok vysielaný pod určitým uhlom. Inými slovami, zväzok môže byť fokusovaný a rozmietaný elektronicky. Ultrazvukový zväzok sa rozmieta, ako lúč svetlometu, v celom objeme skúšaného objektu, a dáta z viacerých zväzkov sa zpracovávajú dohromady tak, že sa vytvára vizuálny obraz znázorňujúcí rez skúšaným objektom.

phased array

Sektorové skeny (S-skeny) s phased array sondami poskytujú vejárovité série uhlov zväzkov z jedného vyžarovacieho bodu, ktoré môžu pokrývať časť alebo celý zvar v závislosti na veľkosti sondy, geometrii spojov a hrúbke prierezu. Takéto série uhlov zväzkov môžu vykazovať dobré odhaľovanie rôznych orientovaných reflektorov (napr. studených spojov a trhlin).

sektorovy sken

Technika phased array je široko používaná pri nedeštruktívnom testování (NDT) v mnoho priemyslových odvetviach, ako sú výroba oceľových konštrukcíí, potrubí a energetika. Táto technika je pokročilá metóda NDT, ktorá sa používa k odhaľovaniu necelistvosti (prasklin, trhlín a iných chýb) a tým k hodnoteniu kvality komponentov. Vzhľadom k možnosti kontrolovať parametre, ako sú uhol zväzku a ohnisková vzdialenosť, je táto metóda veľmi účinná, pokiaľ ide o detekciu chýb a rýchlosť skúšania. Okrem odhaľovania chýb v súčastiach môže byť technika phased array tiež použitá na meranie hrúbky stien v spojení s kontrolou korózie.

Technika phased array môže byť použitá v následujúcich priemyslových aplikaciách:

  • Skúšanie zvarov
  • Meranie hrúbky
  • Kontrola korózie
  • Defektoskopia (odhaľovanie chýb)

 

Termín kurzu

Nájdete v hlavnej ponuke kurzov, stačí kliknúť tu.

Rozsah kurzu
Phased Array (PA) - 40 vyučovacích hodín

Na kurz PA sa môžu prihlásiť iba držitelia certifikátu UT2.

Kurzy a školenia vybavuje

Ak máte záujem o iné termíny alebo školenie vo Vašej firme,  popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.

Ing. Kateřina Šindlerová

Manažer kvality a vzdělávacího střediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email:

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Čierne 1
  023 56 Makov
  Slovakia
Telefón: +421 918 911 510
E-mail:
Uložiť
Prispôsobenie Cookies
Používame súbory Cookies len pre analýzy návštevnosti stránok. Pokiaľ používanie súborov Cookies odmietnete, tak sa len nezapočíta bodík do dennej návštevnosti. Každopádne stránky si ukladajú i ďalšie Cookies a tu je ich zoznam.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Marketing
Súbor techník, ktoré majú za cieľ zvolit vhodnú obchodnú stratégiu a taktiež pre štúdie trhu.
Sumo
Povoliť
Zakázať
Funkční
AddThis
Povoliť
Zakázať
Analytics
Nástroje používané k analýze dát za účelom merania efektivity webových stránok a pochopenie ich fungovania.
Google Analytics
Povoliť
Zakázať