full service NDT od roku 1990

Vzdělávání: PT - zkoušení kapilární

Co je zkoušení kapilární?

Metoda dokáže lokalizovat povrchové vady na kovových a nekovových materiálech a výrobcích. Je založena na kapilárních jevech a kapilárních vlastnostech kapalin. Na zkoušený povrch materiálu je nanesena kapalina (penetrant), tak aby mohla vniknout do necelistvostí. Po uplynutí penetračního času operátor NDT odstraní přebytky penetrantu ze zkoušeného povrchu, nanese na zkoušené těleso vývojku (suspenzi). Vývojka způsobí vyvzlínání zbylého penetrantu ve vadách na povrch zkoušeného materiálu a tím vytvoří viditelnou indikaci vady.

Tato metoda je vhodná:

 • pro detekci povrchových lineárních a okrouhlých vad, jako jsou trhliny, studené spoje, póry, struskové vměstky, bubliny, zdvojeniny atd.
Tato metoda není vhodná:

 • pro zkoušení materiálu pórovitého a materiálů, které reagují s penetračními prostředky (některé plasty)
 • pro detekci vnitřních vad, které nejsou spojeny se zkoušeným povrchem


 

Výková videa k MT metodě najdete zde.

Co mi kurz nebo školení přinese?

 1. základní znalosti o kapilární metodě
 2. dovednost pracovat, porozumět a orientovat se v příslušných normách
 3. schopnost zaznamenávat, u stupně 2 i vyhodnocovat a interpretovat, nalezené indikace

Rozsah kurzu

PT1 – 19 vyučovacích hodin
PT2 – 24 vyučovacích hodin
PT1+2 (tzv. přímý přístup) – 40 vyučovacích hodin

Základní vstupní požadavky na znalosti uchazeče

 • matematika - trojčlenka, řešení rovnic, goniometrické funkce, zlomky
 • fyzika – minimálně středoškolská - zaměřená na znalosti o kapalinách a kapilárních jevech
 • chemie – základy, chemické značky zejména kovů

Požadavky na praktické dovednosti a znalosti uchazeče při recertifikačních zkouškách v PTS ve stupních 1 a 2 v metodě PT Stupeň 1:

Stupeň 1:
 • vyzkoušení přiděleného zkušebního vzorku
 • vyhotovení protokolu o zkoušce

Uchazeč musí být schopen samostatně pracovat podle zadání a příslušné písemné zkušební instrukce.

Stupeň 2:
 • vyzkoušení přiděleného zkušebního vzorku
 • vyhotovení protokolu o zkoušce
 • vyhotovení instrukce pro stupeň 1

Uchazeč musí být schopen samostatně pracovat podle zadání a příslušného písemného zkušebního postupu.

Termíny kurzů a zkoušek

Najdete na úvodní stránce vzdělávání, stačí kliknout.

* Ceny kurzů na vyžádání, v ceně kurzu je zahrnuto občerstvení.
** Vyhrazujeme si právo na změnu termínů.

Termíny konzultací

Termíny konzultací jsou průběžně vypisovány na základě Vašich požadavků a zájmu. Naleznete je v aktualitách vzdělávání.

Online přihlášky

Přihlášku můžete odeslat rychle a pohodlně ONLINE ZDE (otevře se v novém okně).

Kurzy a školení vyřizuje

Pokud máte zájem o jiné termíny, školení ve Vaši firmě, popř. kurzy praktické nebo doučovací neváhejte nás kontaktovat.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažer kvality a vzdělávacího střediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

 

Vytisknout E-mail

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail