full service NDT od 1990 roku

Kalibracje z akredytacją

Kalibracje z akredytacją przeprowadzamy według normy ČSN EN ISO 17025, nasze laboratorium ma akredytację ČIA.

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. otrzymała od ČIA Certyfikat Akredytacji dla własnego laboratorium kalibracyjnego nr 2355 zgodnie z normą ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytacja dotyczy pomiaru wielkości elektrycznych, częstotliwości i pomiaru jednostek magnetycznych dla:

kalibracji ultradźwiękowych defektoskopów według EN 12668-1 (interwał kalibracji według normy jest 12 miesięcy).
kalibracji źródeł prądu magnetyzacyjnego według ČSN EN ISO 9934-3
kalibracji ręcznych jarzm według ČSN EN ISO 9934-3
kalibracji stacjonarnych defektoskopów magnetycznych według ČSN EN ISO 9934-3
kalibracji defektoskopów wiroprądowych według ČSN EN ISO 15548-1 kalibracji mierników pola magnetycznego kalibracji UT grubościomierzy

MT badania

Z akredytacją wzorcujemy/kalibrujemy:

  • jarzma przenośne
  • źródła prądu magnetyzacyjnego AC z zakresem do 2000A
  • stacjonarne defektoskopy magnetyczne
  • cyfrowe mierniki pola magnetycznego

Drukuj E-mail

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Josef Solnař s.r.o.
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: