full service NDT od 1990 roku

Pytania i odpowiedzi

Jakie urządzenia wzorcujemy i według jakich norm?

Wzorcowanie defektoskopów wiroprądowych według normy ČSN EN ISO 15548-1
Wzorcowanie źródeł prądu magnetyzacyjnego według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie przenośnych jarzm według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie stacionarnych defektoskopów magnetycznych według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie defektoskopów ultradzwiękowych według normy ČSN EN 12668-1.
Wzorcowanie MT urządzeń według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie RT urządzeń według normy ČSN EN 25580
Wzorcowanie ET urządzeń według normyČSN EN ISO 15548-1,2,3
Wzorcowanie PT urządzeń według normy ČSN EN ISO 3059

Drukuj E-mail

Kiedy i kdzie można doręczyć urządzenia do kalibracji

PTS sidlo firmy PTS Praha Pod Visnovkou 23

NDT Laboratorium kalibracyjne Ostrava

poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00

NDT Laboratorium kalibracyjne Praga

poniedziałek - piątek w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Równocześnie można doręczyć urządzenia osobiście do naszego biura w Polsce (Rybnik), w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:00 do 14:00, lub wysłać na adres:

PTS Josef Solnar s.r.o.
Przemysłowa 3
44-203 Rybnik
Polska

Drukuj E-mail

Jaka jest różnica między wzorcowaniem z akredytacją i bez akredytacji?

Wzorcowanie z akredytacją  jest przeprowadzane według procedur kalibracyjnych zatwierdzonych przez ČIA. Metoda kalibracyjna jest prawidłowo sprawdzana i jest przeprowadzane porównanie międzylaboratyjne (ILC) z ČMI, świadectwo wzorcowania jest opieczętowane pieczątką Akredytowanego laboratorium wzorcującego i spełnia wszystkie wymagania normy ČSN EN 17025.

Wzorcowanie bez akredytacji jest przeprowadzane według wewnętrzynch procedur laboratorium wzorcującego, świadectwo wzorcowania spełnia wymagania normy ČSN EN 17025.

Wzorcowanie z akredytacją i bez akredytacji odbywa się na sprzęcie, który jest regularnie wzorcowany w akredytowanych laboratoriach wzorcowania ČMI, GUM itp.

Drukuj E-mail

Istnieje możliwość przeprowadzenia wzorcowania wprost u klienta?

Wzorcowanie u klienta przeprowadzamy na urządzeniach stacjonarnych lub urządzeniach, które są częścią linii produkcyjnych i ze względu na ich gabaryty nie jest możliwy transport do naszego laboratorium .

Termin takich kalibracji potrzeba uzgodnić wcześniej z przedstawicielem handlowym firmy (email : polska@ptsndt.com, lub tel.: +48 784 398 382).

W przypadku kalibracji przeprowadzanych u klienta do ceny kalibracji są doliczone koszty związane z transportem do klienta.

Drukuj E-mail

Jak często musi być przeprowadzane wzorcowanie?

Okresy wzorcowania z poglądu metrologi określa użytkownik urządzenia, lub metrolog firmy, który na podstawie częstości używania urządzenia decyduje o okresie, do którego jest wzorcowanie ważne.

Równocześnie jest konieczne wziąźć pod uwagę odpowiednie normy dotyczące NDT, gdzie są zalecane nieobowiązkowe okresy wzorcowania urządzeń. Większość klientów wymaga wzorcowania co 12 miesięcy, w przemyśle lotniczym zazwyczaj co 6 miesięcy.

Drukuj E-mail

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Josef Solnař s.r.o.
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: