full service NDT od 1990 roku

Jesteśmy akredytowanym laboratoriem wzorcującym

 kalibrace pozadi

 

Co znaczy wzorcowanie?

    WZORCOWANIE definiowane jest jako działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informacje do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.
Według TNI 01 0115.

Jaka jest różnica między wzorcowaniem z akredytacją lub bez akredytacji?

    Wzorcowanie z akredytacją jest wykonywane według procedur wzorcowania zatwierdzonych przez ČIA. Metoda wzorcowania jest regularnie sprawdzana i odbywa się porównanie międzylaboratoryjne z ČMI. Świadectwo wzorcowania zawiera pieczątkę akredytowanego laboratorium wzorcowania i spełnia wszystkie wymagania normy ČSN EN 17025.
     Nieakredytowane wzorcowanie jest wykonywane według wewnętrznych procedur wzorcowania. Świadectwo wzorcowania spełnia wymagania normy ČSN EN 17025.
     Wzorcowanie z akredytacją i bez akredytacji odbywa się na sprzęcie, który jest regularnie wzorcowany w akredytowanych laboratoriach wzorcowania ČMI, GUM.

Co jest niepewność pomiaru?

    Niepewność pomiaru wynosi parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które mogą być przypisane do mierzonej wartości.)

Porównania międzylaboratoryjne (ILC - Interlaboratory Comparisons)

    Przedmiotem porównania międzylaboratoryjnego (ILC) jest wzajemne porównanie wyników pomiarów z wynikiem laboratorium referencyjnego, które jest w danym zakresie pomiarowym najwyższym autorytetem.
Celem ILC jest zademonstrowanie kompetencji akredytowanych i nieakredytowanych laboratorów włącznie z walidacją metod pomiarowych i niepewności pomiarowych.

Adiustacja urządzeń?

    Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Osoba kontaktowa: Czesław Danel
   
   
   
Phone: +48 784 398 382
E-mail:
Zapisz
Dostosuj pliki Cookies
Używamy plików cookie tylko do analizy ruchu na stronie. Jeśli odmówisz używania plików cookie, kropka nie zostanie uwzględniona w codziennym ruchu. Jednak witryna przechowuje również inne pliki cookie, a oto ich lista.
Zezwól wszystko
Odrzuć wszystko
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu dobranie odpowiedniej strategii biznesowej, a także do badań rynkowych.
Sumo
Pozwól na
Zabroń
Funkční
AddThis
Pozwól na
Zabroń
Analytics
Narzędzia wykorzystywane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności serwisu i zrozumienia jego działania.
Google Analytics
Pozwól na
Zabroń