full service NDT od 1990 roku

Jesteśmy akredytowanym laboratoriem wzorcującym

 kalibrace pozadi

 

Co znaczy wzorcowanie?

    WZORCOWANIE definiowane jest jako działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informacje do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.
Według TNI 01 0115.

Jaka jest różnica między wzorcowaniem z akredytacją lub bez akredytacji?

    Wzorcowanie z akredytacją jest wykonywane według procedur wzorcowania zatwierdzonych przez ČIA. Metoda wzorcowania jest regularnie sprawdzana i odbywa się porównanie międzylaboratoryjne z ČMI. Świadectwo wzorcowania zawiera pieczątkę akredytowanego laboratorium wzorcowania i spełnia wszystkie wymagania normy ČSN EN 17025.
     Nieakredytowane wzorcowanie jest wykonywane według wewnętrznych procedur wzorcowania. Świadectwo wzorcowania spełnia wymagania normy ČSN EN 17025.
     Wzorcowanie z akredytacją i bez akredytacji odbywa się na sprzęcie, który jest regularnie wzorcowany w akredytowanych laboratoriach wzorcowania ČMI, GUM.

Co jest niepewność pomiaru?

    Niepewność pomiaru wynosi parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które mogą być przypisane do mierzonej wartości.)

Porównania międzylaboratoryjne (ILC - Interlaboratory Comparisons)

    Przedmiotem porównania międzylaboratoryjnego (ILC) jest wzajemne porównanie wyników pomiarów z wynikiem laboratorium referencyjnego, które jest w danym zakresie pomiarowym najwyższym autorytetem.
Celem ILC jest zademonstrowanie kompetencji akredytowanych i nieakredytowanych laboratorów włącznie z walidacją metod pomiarowych i niepewności pomiarowych.

Adiustacja urządzeń?

    Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

Drukuj E-mail

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Josef Solnař s.r.o.
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: