full service NDT din 1990

Test pentru ochi - Cerere pentru Android

Pomocí jednoduché aplikace pro zařízení se systémem Android si můžete jako uchazeč o certifikát v NDT orientačně ověřit své zrakové schopnosti.

 

 

 

Dle normy ČSN EN ISO 9712 musí uchazeč prokázat písemným dokladem uspokojivé zrakové schopnosti v souladu s následující požadavky:

  1. ostrost vidění nablízko musí umožňovat minimálně čtení Jaeger textu číslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí;
  2. schopnost vidění barev musí být dostatečná k tomu, aby uchazeč mohl rozeznávat a rozlišovat kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.

 

V návaznosti na certifikaci musí být testy ostrosti vidění nablízko prováděny jedenkrát ročně a musí být ověřeny zaměstnavatelem.

Tímto jednoduchým programem můžete orientačně zjistit jak na tom jste.
Vyzkoušejte zejména dva testy - "Vidění na čtení" a "Barvocit".

Ke stažení je zdarma pro Android a iOS.

Odkaz na Google Play Odkaz na App Store

Un serviciu oferit de CComment

Trimite email. Toate campurile cu (*) sunt obligatorii.
Adress PTS România
  str. Uranus nr. 9,
  bl. 9, sc. A , ap. 4
  500 361 Brașov
Phone +40 754 453 231
E-mail: