full service NDT od roku 1990

UT hrúbkomery

Meranie hrúbky ultrazvukom

Ultrazvukové hrúbkomery využívajú pre meranie ultrazvuk - mechanické kmitanie hmotného prostredia podobne ako počuteľný zvuk. Na rozdiel od počuteľného zvuku je frekvencia ultrazvuku mimo oblasť počuteľnosti. Meranie hrúbky ultrazvukom je možné vďaka tomu, že sa pomerne ľahko šíri pevnými látkami.

 

Kde vzniká ultrazvuk

Ultrazvuk sa tvorí v sonde, ktorá sa prikladá na povrch skúšaného materiálu. Ultrazvuk sa do materiálu nevysiela trvalo, ale v krátkych impulzoch. Impulz sa šíri materiálom, odráža sa od protiľahlého povrchu, prípadne od vnútornej chyby a vracia sa späť k sonde, ktorou je premenený na elektrický signál, ktorý je ďalej v prístroji spracovaný.
pricip fungování UT sondy

Väzobné gély

Ultrazvuk sa na rozhraní pevná látka - plyn prakticky stopercentne odráža. Preto je nutné medzi sondu a skúšaný povrch dať vhodné kvapalné prestretie - takzvaný väzobný gél.

Princíp metódy UZ hrúbkomeru

Ultrazvuková metóda merania hrúbky vlastne nemeria priamo hrúbku, ale dobu priechodu ultrazvuku skúšaným materiálom tam a späť. Zjednodušene sa dá povedať, že hrúbkomer sú presné stopky, ktoré merajú čas medzi výstupným a vstupným impulzom. Ak teda poznáme čas a jednu z veličín hrúbka / rýchlosť, dokážeme podľa známeho vzorca dopočítať zvyšnú veličinu. Pozor na dobu priechodu - je dvojnásobná (tam a späť).

Rýchlosť šírenia ultrazvuku v materiáli

Rýchlosť šírenia ultrazvuku v materiáli závisí na fyzikálnych vlastnostiach materiálu a do určitej miery aj na jeho teplote.

materiál Rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn v m/s
Liatina 3500 – 5800
Meď 4660 - 4700
Mosadz 3830 – 4400
Nikel cca 5630
Oceľ feritická 5850 – 5920
Oceľ austenitická 5200 – 5800
Striebro cca 3600
Keramika 3000 – 6500
Ľad cca 3980
Guma tvrdá cca 2300
Plexisklo 2650 – 2730
Polystyrén cca 2350
Polyamid 1800 – 2600
Teflón cca 1350
Sklo okenné cca 5700
Sklo kremenné cca 5570

Pre presné meranie nestačí nastaviť rýchlosť šírenia z tabuľky. Presnosť merania zaistí iba kalibrácia na stupienkovej mierke (na známej hrúbke) a to tak, že kalibrácia musí byť na rovnakom materiáli o podobnej hrúbke. Príklad: ak budem merať oceľ cca 24 mm nakalibrujem na oceľovej stupienkovej mierke 25 mm.

Použitie ultrazvukových hrúbkomerov

Hrúbkomery sa používajú pri meraní hrúbky materiálu všade tam, kde je druhá strana neprístupná pre meranie klasickými meradlami. Ako príklad môže byť:

  • Abrázia materiálu - parovody, brzdné kotúče
  • Korózia materiálu - vodovody, konštrukcia, stĺpy verejného osvetlenia
  • Kontrola akosti materiálu - dodávky plechov trubiek vo výrobe a distribúcii
  • Špeciálne aplikácie - meranie niektorých plastov, skla

Meranie cez náter Echo – Echo

Základné hrúbkomery väčšinou nie sú vybavené funkciou Echo-Echo - meranie cez náter. Ak takýmto hrúbkomerom meriame cez náter, dopúšťame sa chyby merania, ktorá vzniká tým, že nemôžeme vedieť ako hrubý náter je a aká je rýchlosť šírenia v ňom. Chyba merania môže byť v niektorých prípadoch aj v ráde milimetrov. Prístroje s funkciou Echo-Echo tzv. ignorujú hrúbku náteru - tzn., že meria len čistý materiál pod farbou.

Hrúbkomer s B-scanom

Túto funkciu majú už pokrokovejšie hrúbkomery, ktoré majú grafický displej. B-scan funguje tak, že sondou prechádzate povrch materiálu a na displeji sa Vám graficky zobrazuje protiľahlá strana (histogram hrúbok).

Precízne UZ hrúbkomery

Sú špeciálne hrúbkomery pre veľmi presné merania s presnosťou na tisíciny milimetra. Tieto prístroje používajú jednomeničové sondy a sú schopné merať aj veľmi tenké materiály.

Pýtajte se, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dolu na stránke.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: