full service NDT od roku 1990

PT mierky a meradlá

Kontrolná mierka typ 2

Kontrolná mierka typ 2 (ISO 3452-3) sa používa pre overenie činnosti (výkonnosti) penetračného systému (ISO 3452-1) a to na začiatku každej periódy.

Táto kontrolná mierka má dve časti:

  • chybovú plochu
  • oplachovú plochu

 PT PFINDER Reference Test Block No2PT PFINDER Reference Test Block No2

Chybová plocha obsahuje 5 odtlačkov z odstupňovanou veľkosťou:

odtlačok č. 1 2 3 4 5
priemer [mm] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5

 

PT PFINDER Reference Test Block No2PT PFINDER Reference Test Block No2

Oplachová plocha slúži pre overenie zmyteľnosti penetračných prostriedkov a skladá sa so 4 polí s odstupňovanou drsnosťou:

pole 1 2 3 4
drsnosť Ra [µm] 2,5 5 10 15

 

Túto mierku nemožno v žiadnom prípade použiť ako ekvivalentný tam, kde je predpísané použitie panelu PSM-5.

 

Pýtajte se, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dolu na stránke.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: