full service NDT od roku 1990

NDT v stavebníctve

Giatec XCell™

Giatec Xcell ™ je múdra, na tablete založená NDT sonda pre rýchlu, presnú a efektívnu detekciu a analýzu korózie vo vystužených betónových konštrukciách v teréne. Giatec Xcell ™ spĺňa všetky požiadavky špecifikácií štandardu ASTM C876.

Giatec Xcell™ má výhodu v používaní pokročilého, bezúdržbového senzoru s Bluetooth. Ten meria korózny potenciál a bezdrôtovo ho zasiela do tabletu, aby vytvoril poločlánkový obrysový plán (koróznu mapu) v reálnom čase. Výsledky je možné jednoducho zdieľať s projekčnou kanceláriou. Giatec Xcell™ značne znižuje pracovné náklady spojené so zberom dát a neskoršie zostavovanie koróznej mapy a správ.

NDT in Construction Industry Giatec Giatec XCellNDT in Construction Industry Giatec Giatec XCell

šikovná korózna mapovacia sonda obsah "komplexného balíčku" (PN 900051)

 

Aplikácia

Giatec Xcell™ môže byť použitý pre efektívne a presné korózne mapovanie podľa noriem ASTM C876, "Štandard testovacích metód pre poločlánkové potenciály nepotiahnuté výstužovou oceľou v betóne". Výsledky sú analyzované v teréne pomocou aplikácie pre Android a pomôžu určiť miesto s vysokou pravdepodobnosťou korózie.

NDT in Construction Industry Giatec Giatec XCellNDT in Construction Industry Giatec Giatec XCell

poločlánkové korózne mapovanie overovacia jednotka

Vlastnosti

 • pracovný nástroj pre jednu osobu
 • bezúdržbový senzor
 • kompatibilita s tabletmi alebo smartfónmi
 • schopnosť pracovať obrátene
 • vytvorenie jednoduchej mriežky (na tablete alebo smartfóne)
 • rýchle priradenie dát k bodom mriežky
 • obrysové plánovanie v reálnom čase
 • automatická oprava teploty
 • jednoduché zdieľanie dát
 • technológia Bluetooth v4.0 LE

 

NDT in Construction Industry Giatec Giatec XCellNDT in Construction Industry Giatec Giatec XCell

 
jednoduchý zber dát obrysové plánovanie v reálnom čase

 

Normy

 • ASTM C876 - Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete
  (Štandard testovacích metód pre poločlánkové potenciály nepotiahnuté výstužovou oceľou v betóne)
 • RILEM TC 154
 • UNI 10174
 • DGZfP B3
 • SIA 2006
 • BS 1881, časť 201

Technická špecifikácia

Všeobecne

Typ Hodnota
rozsah meraní napätia ± 1,000 mV
meracie rozlíšenie 0.1 mV
frekvencia vzoriek 1 s
impedancia vstupného napätia >10 M ohm
rozsah meraní teploty -10 ~ 50°C
presnosť merania teploty 0.5°C
komunikačný protokol Bluetooth v4.0 LE
hmotnosť sondy 250g

Prevádzkové podmienky

Typ Hodnota
prevádzková teplota 0 ~ 45°C
prevádzková vlhkosť 20 ~ 90%
skladovacia teplota -20 ~ 70°C
skladovacia vlhkosť 10 ~ 90%
rozmery sondy XCell™ 32 x 260 mm

Často kladené otázky

Otázka 1: Môže byť androidová aplikácia nainštalovaná aj na iných prístrojoch s Androidom?
Odpoveď: Áno. Hoci užívateľ potrebuje produktový kľúč, aby aplikáciu mohol aktivovať. Produktový kľúč je unikátne číslo, ktoré je poskytnuté so senzorom Xcell™. Navyše musí mať daný prístroj okrem Androidu aj Bluetooth 4.0 LE pripojenie.

Otázka 2: Musí byť poločlánková elektróda skalibrovaná?
Odpoveď: Overovacia sada je dostupná k obstaraniu s balíčkom Xcell™. Je doporučené overiť prístroj použitím tejto referenčnej elektródy pred vykonaním projektu korózneho mapovania. V prípade, že Xcell™ výstupy nie sú v rozsahu, prístroj musí byť skalibrovaný naším tímom technickej podpory.

Otázka 3: Vyžaduje Xcell™ drôtové pripojenie k oceľovej výstuži počas testovania?
Odpoveď: Áno, podľa poločlánkového testovacieho štandardu, je vyžadované drôtové pripojenie k oceľovej výstuži.

Otázka 4: Môže prístroj Xcell™ vytvoriť korózne mapovanie na nerovnom povrchu?
Odpoveď: Korózna mapa môže byť vytvorená na nerovnom povrchu, pretože meranie je vykonávané v jednotlivých bodoch. Ale musí byť brané do úvahy, že zvetrané povrchy nemôžu byť testované, pretože medzi betónom a výstužou nie je žiadny fyzický kontakt.

Otázka 5: Aký typ sondy je použitý pri prístroji Xcell?
Odpoveď: Xcell™ sonda využíva elektródu ortuť - chlorid ortuťnatý v nasýtenom roztoku KCl. Na rozdiel od konvenčných elektród meď - síran meďnatý, elektróda Xcell™ nevyžaduje menenie elektródového roztoku. Elektrochemické potenciálne hodnoty namerané prístrojom Xcell™ sú však zobrazené na základe elektródy Cu/CuSO4 podľa ASTM C876, ktorá v oddiele 5.1.1.3. tvrdí, že:
"Iné referenčné elektródy, majúce podobné meracie rozpätie, presnosť a precízne charakteristiky ako medeno/sírano meďnaté elektródy môžu byť taktiež použité. Kalomelovej referenčné elektródy sa používajú v laboratórnych výskumoch. Pre betón potopený pod morskou vodou, s použitím referenčných elektród striebro-strieborno chloridových referenčných elektród vyhneme kontaminačným problémom, ktoré môžu nastať s použitím medeno/sírano meďnatých elektród. Striebro/oxid strieborný/chlorido-draselné elektródy sa tiež aplikujú na atmosfericky exponovaný betón. Potenciály meranej referenčnými elektródami inými ako medeno/sírano meďnatým, by mali následne byť prevedené na Cu/CuSO4 ekvivalentný potenciál. Konverzná technika je k nájdeniu v Praxi G3 a "Referencie, teória a prax" od Ives a Janz. "

Otázka 6: Ako si vybrať medzi tromi Xcell balíkmi?
Odpoveď: Všetky tri balíky uplatňujú pokročilú bezúdržbovú sondu s Bluetooth. K nim sú pribalené aj ďalšie časti, napríklad káble, nabíjačka atď. V pevnom kufríku. Hlavný rozdiel medzi týmito balíčky je nasledujúci: 1. Základný balíček neponúka žiadnu procesnú jednotku. Zákazník si musí stiahnuť Giatec Xcell smartphone aplikáciu (zadarmo) a nainštalovať ju na jeho androidový systém (s pripojením na Bluetooth 4.0). Aplikácia na smartphonu komunikuje so sondou Xcell a postupne nahráva dáta (elektrochemický potenciál a teplotu). Užívateľ musí dáta neskôr spracovať. 2.Vylepšený a komplexný balíček sú oba poskytované s pogumovaným tabletom so zavesením na krk a predlžovacím ramenom. V tablete je predinštalovaná Xcell aplikácia pre tablet, ktorá je schopná vytvoriť mriežky pre priradenie dát k mriežkovým bodom, rovnako ako vytvorenie koróznej mapy v reálnom čase. Korózne obrysové mapy môžu byť exportované a zdieľané v rôznych formátoch. 3. Komplexný balíček má navyše predlžovací naviják a overovaciu sadu. Overovacia sada môže byť čas od času využitá na uistenie sa, že sonda Xcell riadne funguje.

 

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: