full service NDT od roku 1990

NDT v stavebníctve

Giatec Surf™

Giatec Surf™ je laboratórny testovací prístroj pre rýchle, jednoduché a presné meranie povrchovej elektrickej rezistivity (odporu) betónu na základe štvor sondovej (Wenner-Array) techniky.

Surf™ patentovaná technológia automaticky meria rezistivitu okolo betónovej vzorky pomocou súboru štyroch sond, ktoré sú na seba vždy kolmé. Počítačový softvér potom vygeneruje správu podľa špecifikácií.

Surf™ môže byť použitý na určeniu chloridovej priepustnosti betónu s ohľadom na AASHTO TP95 štandardy a pripravovaný štandard ASTM. Merané dáta môžu byť použité na odolnostnú kvalitatívnu kontrolu betónu, rovnako ako pre návrh životnosti betónových konštrukcií.

Aplikácia

Elektrická rezistencia betónu dobre koreluje s dôležitými odolnostnými parametrami ako priepustnosť, difúzie a všeobecne mikro-štruktúrne charakteristiky betónu. Je to rýchla a jednoduchá metóda kvalitatívnej kontroly betónu pri novej konštrukcii.

Surf™ je unikátny prístroj pre štvor kanálové meranie rezitivity vhodné pre skúmanie mikroštrukturálnych vlastností betónu vrátane:

 • odolnosti a kvality betónu
 • difúzie chloridu v betóne
 • doby tuhnutia čerstvého betónu
 • detekcie trhlín v betóne
 • obsahu vody v čerstvom betóne

 

NDT in Construction Industry Giatec Giatec SurfNDT in Construction Industry Giatec Giatec Surf

4-kanálové 4-sondové meranie povrchovej elektrickej rezistivity patentovaná technológia

 

Vlastnosti

 • patentovaná technológia
 • jediný prístroj na trhu, ktorý je plne kompatibilný s oboma štandardmi AASHTO T95 a s pripravovaným ASTM štandardom
 • jednoduché používanie (pozri video na Youtube)
 • variabilná frekvencia (13 - 100Hz)
 • široký rozsah rezistivity (0,1 - 1000 kΩ.cm)
 • rýchle meranie (8 meranie <15s)
 • štvor kanálové, štvor sondové meranie
 • obmedzujúce strata vlhkosti
 • automatické vytvorenie správy počítačovým softvérom
 • testovanie čerstvého betónu / detekcia prasklín
 • mód nepretržitého merania
 • USB pripojenie k počítaču

 

NDT in Construction Industry Giatec Giatec SurfNDT in Construction Industry Giatec Giatec Surf

automatické vygenerovanie správy
automatické meranie povrchovej rezistivity

 

Normy

normy
AASHTO TP 95-11 poskytuje testovací štandard pre meranie povrchovej elektrickej rezistivity. Štandard ASTM je momentálne vo vývoji pre tento typ testu. Kópia AASHTO testovacia špecifikácia nazvaná "Štandardná Metóda testovania povrchovej rezistivity pre indikáciu schopnosti betónu odolať chloridovo iónovej penetrácii" je na stiahnutie tu.

Technická špecifikácie

Všeobecne

Čítací rozsah Frekvenčný rozsah Presnosť
0.1 – 100 KΩ.cm 13 – 100Hz ± (0.1+1%)
100 – 1000 KΩ.cm 13 – 100Hz ± (1+1%)

Doba merania

Frekvencia Doba jednotlivého merania Doba testovania (8 meraní)
13 – 100 Hz 1.5 sekúnd <15 sekúnd
Prevádzkové podmienky
Typ Hodnota
prevádzková teplota 15 ~ 45°C
prevádzková vlhkosť 30 ~ 80%
skladovacia teplota 0 ~ 60°C
prevádzkové napätie / prúd 100-250 V ± 10%, 60Hz
rozmery prístroja Surf™ 200 x 160 x 70mm

Často kladené otázky

Otázka 1: Je vyžadované použitie namočenia vzorky pre meranie rezistivity pri použití Surf™?
Odpoveď: Ak testujete vzorky s nasýteným povrchom (SSD podmienka), nie je potrebné vzorku namočiť. Ale, pre suché vzorky, musíte vzorku namočiť, aby mal povrch kontakt s čidlami alebo použiť spojovací gél dodávaný s prístrojom.

Otázka 2: Akým spôsobom meria Surf™?
Odpoveď: Giatec Surf™ využíva patentovanú technológiu k automatickému zmeraniu povrchovej reziztivity 8-krát okolo cylindrickej betónovej vzorky za pomoci použitia súboru jeho 4 sond. Počítačový softvér potom generuje požadované reporty podľa normových špecifikácií.

Otázka 3: Môže byť Surf™ použitý pre testovanie v teréne na stvrdnutom betóne, alebo je len pre laboratórne použitie?
Odpoveď: Súčasná verzia Surf™ bola vyvinutá pre laboratórnu aplikáciu na odolnostne kvalitatívnu kontrolu betónu. Momentálne je vyvíjaný doplnok pre Surf™, ktorý prístroju umožní tiež použitie v teréne.

Otázka 4: Ako môže byť Surf™ využitý ešte inak?
Odpoveď: Štyri vstupné kanály prístroja Surf™ môžu byť prepojené doplnkovými káblami na prispôsobenie testovacieho nastavenia pre meranie povrchovej rezistivity na povrchu betónových prvkov (napr. Pri detekcii prasklín pri zaťažení) alebo môžu byť pevne vsadené do čerstvo zatvrdnutého betónu pre monitorovanie tvrdnutie betónu a presun vlhkosti .

 

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: