full service NDT od roku 1990

NDT v stavebníctve

Giatec RCON2™

Giatec RCON2™ je prístroj pre nedeštruktívne meranie elektrického odporu betónových vzoriek v laboratóriu bez akýchkoľvek ďalších nutných príprav vzoriek. Toto meranie môže byť jednoducho vykonané na rovnakých betónových vzorkách, ktoré sú zrovna používané pre komplexné testovanie pevnosti betónu.

RCONH2 ™ je rýchly (čas merania je kratší ako 5 sekúnd), presný (využitie metódy rôznych frekvencií) a flexibilný (meranie môže byť vykonané s rôznymi nastaveniami pre overenie). RCON2 ™ tiež povoľuje nepretržité meranie elektrického odporu v čase, ktorý môže byť využitý na monitorovanie niekoľkých ďalších parametrov ako napríklad praskanie, prenos vlhkosti a čas ustálenia betónových vzoriek.

Aplikácia

V betónových materiáloch dobre koreluje elektrický odpor s dôležitými odolnostnými parametrami ako napr. S priepustnosťou, rozptylnosťou a so všeobecnými mikro-štrukturálnymi charakteristikami betónu.
RCON2™ je unikátny prístroj na inšpekciu mikro-štrukturálnych vlastností betónu vrátane:

 • difúzie chloridu v betóne
 • korózie výstuže v betóne
 • doba ustálenia čerstvého betónu
 • prenos vlhkosti v betóne
 • sanácie betónu
 • návrh katódovej ochrany

 

NDT in Construction Industry Giatec RconNDT in Construction Industry Giatec Rcon

objemová elektrická rezistencia (odpor) betónu
balenie

 

Vlastnosti

 • rýchly (<5 sekúnd)
 • presný (±2%)
 • AC merania (Galvanostatické)
 • široký rozsah meracích frekvencií (od 1Hz do 30kHz)
 • zistenie fázy (0-180 stupňov)
 • samostatná, nezávislá prevádzka zariadení
 • nepretržité merania
 • užívateľsky príjemný PC software
 • flexibilné držiaky na vzorky
 • prispôsobiteľné nastavenie
 • USB pripojenie k počítaču

 

Viac informácií

Giatec RCON2™ poskytuje spoľahlivú metódu, ktorá využíva meranie elektrického odporu pre kontrolu kvality betónu na základe požadovanej odolnosti. Toto meranie môže byť jednoducho uskutočňované na rovnakých vzorkách betónu, ktoré sa súčasne používajú pre tlakové skúšky pevnosti betónu. RCON2™ uplatňuje impedačnú techniku striedavého prúdu pre rýchle a presné určenie dát, ktoré môžu byť nepretržite získavané pomocou plne nastaviteľného a užívateľsky príjemného softvéru pre rôzne druhy betónu. Elektrický odpor betónu sa môže jednoducho vzťahovať k jeho vlastnostiam siete pórov, ako napríklad veľkosť pórov a ich prepojenie, obsah vlhkosti v póroch a chemické zloženie roztokov v póroch. V betónových materiáloch koreluje elektrický odpor veľmi dobre s dôležitými parametrami odolnosti ako sú priepustnosť a rozptylnosť. Naviac môže byť tento nedeštruktívny test jednoducho vykonaný na čerstvých alebo stvrdnutých vzorkách rôzneho veku, prípadne rôznych úrovní hydratácie, aby sa mohla skúmať spracovateľnosť, tvrdnutie a odolnostné správanie betónu. Metóda elektrického odporu sa tiež aplikuje pri skúmaní korózie výstuže v betóne, dotvarovania betónu, rozmiešaniu zložiek, mrznutia a rozmrazovania betónu, pretože aj tieto vlastnosti ovplyvňujú sieť pórov. Test elektrického odporu je tiež vhodná náhrada testu rýchlosti vstrebania chloridu v betóne (podľa ASTM C1202) keďže existuje silná korelácia medzi elektrickým odporom a odolnostnom betóne.

NDT in Construction Industry Giatec RconNDT in Construction Industry Giatec Rcon

čerstvá betónová sonda (cylindrová forma nie je zahrnutá)  overovacia výbava

 

Normy

Nové ASTM a AASHTO normy sú vyvíjané na základe meraní elektrického odporu ako pomeru jeho odolnostného chovania.

Technické špecifikácie

Všeobecne

Zobrazený rozsahFrekvenčné spektrumMeranie fázyPresnosť impedanciePresnosť fázy
1 ~100 Ω 1Hz ~ 30KHz 0 ~ 180° ± 2% ± 2-miestne 5 % ± 3-miestne
100Ω~1000Ω
1 ~10 KΩ
10 ~ 100 KΩ
100 KΩ ~1 MΩ 1Hz ~ 10KHz

Doba merania

FrekvenciaDoba odberu vzoriekDoba zobrazenia (minimum)
1 Hz ~ 4 Hz 5 sekúnd 10 sekúnd
5 Hz ~ 30 KHz 1 sekúnd 2 sekúnd

Prevádzkové podmienky

TypHodnota
prevádzková teplota 15 ~ 45 °C
prevádzková vlhkosť 30 ~ 80%
skladovacia teplota 0 ~ 60°C
prevádzkové napätie/prúd 100-250 V ± 10%, 60Hz
rozmery prístroja RCON2™ 200 x 230 x 70mm

 

Často kladené otázky

Otázka 1: Môže byť RCON2™ použitý pre testovanie v teréne na stvrdnutom betóne, alebo je len pre laboratórne použitie?
Odpoveď: RCON2™ je navrhnutý pre testovanie vzoriek zatvrdnutého betónu rôznych veľkostí a tvarov ako pre laboratórne, tak aj pre testovanie v teréne.

Otázka 2: Vaša webová stránka spomína koreláciu medzi ASTM C1202 a prístrojom RCON2™. Máte k dispozícii dáta, ktoré porovnávajú výsledky týchto dvoch metód?
Odpoveď: Áno. Existuje korelácia medzi výsledkami testu rýchlosti vstrebania chloridu a výsledkami získanými vďaka metóde elektrickej rezistencie. Viď nasledujúca tabuľka s porovnaním týchto dvoch techník:

Hodnoty testu rýchlosti vstrebávania chloridu a objemovej elektrickej rezistencie
Penetrácia chloriduVysokáMiernaNízkaVeľmi nízkaZanedbateľná
56-denné zaťaženie priepustnosti chloridu podľa ASTM C1202 (Coulomby) >4,000 2,000-4,000 1,000-2,000 100-1,000 <100
28-denný objemový elektrický odpor saturovaného betónu (kΩ.cm) <5 5-10 10-20 20-200 >200

Otázka 3: Aký je merací rozsah prístroja RCONH2™? Aké je maximum (kΩcm), ktoré môže byť namerané?
Odpoveď: Merací rozsah RCON2™ sa pohybuje medzi 1ohm a 1Mohm. Pre cylindrickú vzorku 10 x 20 cmje namerané maximum ~ 4,000 kΩcm. Tento rozsah môže byť zvýšený na ~ 40,000 kΩcm pri použití príslušenstva pre vysokú rezistenciu od Giatecu.

Otázka 4: Aké sú požiadavky na spustenie softwaru?
Odpoveď: Počítač, na ktorom má byť spustený software musí mať minimálne operačný systém Windows XP/Windows 7/Vista a minimálne 500 MB RAM.

Otázka 5: Aké štandardy boli využité pri vývoji tohto zariadenia?
Odpoveď: RCON2™ bol vyvinutý na základe pripravovaného štandardu ASTM, ktorý bude čoskoro publikovaný. Existuje aj podobný štandard AASHTO na meranie povrchovej elektrickej rezistencie, ale prístroj RCON2™ meria objemový odpor, ktorý poskytuje oveľa presnejšie výsledky.

Otázka 6: Meria tento prístroj tiež tlakovú silu?
Odpoveď: Nie, nemeria. Prístroj RCON2™ jednoducho a rýchlo zmeria elektrickú rezistenciu betónu. Tento parameter úzko súvisí s dobou tvrdnutia čerstvého betónu a odolnostnými vlastnosťami zatvrdnutého betónu.

Otázka 7: Meria tento prístroj stálosť betónu a prienik solí a chloridov?
Odpoveď: RCON2™ meria elektrickú rezistenciu betónu. Tento parameter môže byť použitý k odhadu odolnosti a stálosti betónu pri vystavení v rôznych prostrediach. Giatec ponúka ďalší prístroj s názvom Perma™, ktorý meria rýchlosť priepustnosti chloridov v betóne na základe normy ASTM C1202. Viac informácií o tomto prístroji nájdete tu.

Otázka 8: V niektorých krajinách je prevádzkové napätie 210-220 V a okruh je 50 Hz. Je prístroj RCON2™ kompatibilné s týmito parametrami? Mohol by rozdiel v okruhu ovplyvniť výsledok testu?
Odpoveď: Napájací zdroj prístroja RCON2™ podporuje vstupné napätie v rozsahu medzi 100-250 V s frekvenčným rozpätím 50-60Hz. Výsledky týmito variáciami nebudú ovplyvnené.

Otázka 9: Je položka D00101A-11 "sonda na čerstvý betón" nevyhnutná pre realizáciu testu? Bude užitočným doplnením našich výsledkov?
Odpoveď: Sonda na čerstvý betón je voliteľná položka, je potrebná len pre skúmanie tvrdnutia betónu. Pokiaľ tento typ testovania nerobíte, nie je táto položka potrebná.

Otázka 10: Ako meriate zmeny v obsahu vody a doby tuhnutia vo vzorke betónu?
Odpoveď: Pomocou špeciálnej sondy na čerstvý betón, ktorá bola vyvinutá pre pevné usadenie v betóne, môžete merať obsah vody a dobu tuhnutia monitorovaním elektrickej rezistencie v priebehu času. Tento prístroj je dodávaný so softvérom, ktorý môže tieto dáta zaznamenať. Avšak je pre túto funkciu potrebná kalibrácia, aby sa zmena elektrickej rezistencie dala do súvislosti s dobou tuhnutia.

Otázka 11: Sú štandardy ASTM & AASHTO naďalej vyvíjané?
Odpoveď: AASHTO štandard je už vydaný. Viac informácií môžete získať z dokumentu AASHTO TP 95-11. Standard ASTM, ktorý je založený na objemovej elektrickej rezistencii betónu je momentálne vyvíjaný a bude čoskoro publikovaný.

Otázka 12: Je betónová vzorka použitá v tomto teste valec, alebo môžeme použiť aj vzorku v tvare kocky (150 x 150 x 150mm)?
Odpoveď: Do bežného držiaka na vzorky, ktorý je dodávaný s prístrojom RCON2™, môžete umiestniť valcové vzorky do maximálnej veľkosti 150 x 300mm a kubické vzorky o maximálnej veľkosti 100 x 100mm. Avšak, ak potrebujete merať kubické vzorky o veľkosti 150 x 150mm, môžeme prispôsobiť príslušenstvo držiaku a tým upraviť jeho veľkosť.

Otázka 13: Koľko vzoriek môže byť testovaných súčasne?
Odpoveď: Iba jedna vzorka môže byť testovaná v ten istý čas pri súčasnom testovacom nastavení, ktoré máme. Avšak je tento test veľmi rýchly - trvá iba 3-5 sekúnd ju presne spracovať, čím dovoľuje otestovať viac vzoriek v krátkom časovom úseku.

Otázka 14: Aký je zoznam užívateľov / referencií tohto produktu?
Odpoveď: Zoznam užívateľov nášho produktu tvorí niekoľko severoamerických, európskych, austrálskych a stredne východných univerzít a výrobcov betónu. Medzi týmito sú univerzity ako Michiganská univerzita, Carltonova univerzita , Univerzita v Ottawe, Univerzita v Toronte, Purdueova univerzita a univerzita Spojených Arabských emirátov. Pre referencie prosím KLIKNITE TU, budete odkázaní na LinkedIn vedecké odporúčania Giatecu.

Otázka 15: Máte zástupcu alebo dovozcu aj mimo Severnej Ameriky?
Odpoveď: Momentálne nemáme dodávateľa mimo Severnej Ameriky. Vyrábame a posielame prístroje priamo z Kanady.

Otázka 16: Ako je o produkty postarané v zmysle záručnej doby a garancie?
Odpoveď: Giatec sa stará o akýkoľvek servis a kalibračné náklady, ktoré vzniknú počas záručnej doby a poskytuje našim zákazníkom online neobmedzenú technickú podporu 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj po skončení záručnej lehoty zadarmo.

Otázka 17: Pokiaľ ide o citlivosť, presnosť a kalibráciu, môže sa RCON2 jednotka akokoľvek vyrovnať alebo prirovnať k akémukoľvek testovaniu betónu chloridmi?
Odpoveď: RCON2™ je plne kalibrovaný pred odoslaním, a čo viac, je dodávaný s overovacou sadov pre overenie testovacích výsledkov čas od času, ak sa to považuje za potrebné. Tento prístroj bol vyvinutý na poskytnutie vysokej citlivosti a presnosti, ktorá je potrebná pre skúmanie betónu.

Otázka 18: Aká je obstarávacia / kúpna procedúra prístroja RCONH2™?
Odpoveď: Krok 1: Poskytneme cenovú ponuku prístroja a jeho príslušenstva zákazníkovi. Krok 2: Zákazník zašle obstarávaciu objednávku alebo email s potvrdením cien menovaných v ponuke. Krok 3: Spracujeme faktúru v nadväznosti na obstarávaciu objednávku a zahrnieme poplatky za prepravu, spracovanie a poistenie. Krok 4: Akonáhle obdržíme platbu od zákazníka (bankovým prevodom) doručíme výrobok, čo môže trvať 1-2 týždne (v závislosti na oblasti) od dátumu platby a zahrnieme účet do vašich záznamov. Krok 5: Následne komunikujeme so zákazníkom, aby sme sa uistili, že bol produkt úspešne doručený a všetko je v úplnom poriadku.

Otázka 19: Ako použiť RCON2 pre meranie vodivosti čerstvého betónu?
Odpoveď: Vodivosť čerstvého betónu (čo je presný opak jeho elektrického odporu) sa môže merať pomocou sondy na čerstvý betón, ktorú tiež poskytuje Giatec alebo pomocou podobného nastavenia. Toto príslušenstvo zahŕňa dva prúty z nehrdzavejúcej ocele, s izolačnou časťou na konci, ktorej sú pevne upevnené v čerstvom betóne. Tieto prúty sú pripojené k prístroju RCON2 pre monitorovanie nárastu elektrickej rezistencie medzi nimi v priebehu tvrdnutia betónu. Meraná elektrická rezistencia môže byť prevedená na elektrický odpor ak je známy konverzný faktor, ktorý závisí na geometrii testovacej nádobky. Tento konverzný faktor môže byť ľahko získaný meraním elektrickej rezistencie v soľnom roztoku so známou vodivosťou v testovcej nádobe.

 

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: