full service NDT od roku 1990

NDT v stavebníctve

Giatec Perma2™

Giatec Perma2™ je úplne modernizovaný laboratórny prístroj pre meranie elektrického odporu betónu pomocou rýchlosti penetrácie chloridu (RCPT) podľa štandardných metód ako sú ASTM C1202, AASHTO T277 a ASTM C1760.

Merané dáta môžu byť použité na odhad koeficientu difúzie chloridu v betóne pre predpoveď jeho životnosti pri navrhovaní betónových konštrukčných funkcií, rovnako ako pre kvalitatívnu kontrolu odolnosti betónu. Perma2™ je certifikovaný pre test rýchlosti penetrácie chloridu v betóne pre laboratória a pre meranie veľkosti betónových buniek podľa špecifikácií ASTM a AASHTO. Je vybavený overovacou súpravou, Perma2™ je presný testovací nástroj pre laboratóriá, ktoré sa zaoberajú výskumom betónu.

Aplikácia

V betónových materiáloch koreluje elektrický odpor jednosmerného prúdu s dôležitými odolnostnými parametrami betónu, ako napríklad koeficient difúzie chloridu a koeficient migrácie chloridu, ktoré sú používané pre koncepciu odolnosti alebo koncepciu životnosti betónových konštrukčných funkcií.

Perma2™ je laboratórny prístroj pre testovanie odolnosti betónu vystaveného chloridom kontaminovanému prostrediu, čo zahŕňa:

 • schopnosť betónu odolať chloridovo iónovej penetrácii (ASTM C1202, AASHTO T277)
 • objemová elektrická vodivosť betónu (ASTM C1760)
 • kvalitatívna kontrola betónu
 • odhad koeficientu difúzie chloridu v betóne
 • odhad koeficientu migrácie chloridu v betóne

 

NDT in Construction Industry Giatec Perma2NDT in Construction Industry Giatec Perma2

Samostatný prístroj Overovacia súprava pre testovanie rýchlosti penetrácie chloridu

 

Vlastnosti

 • samostatná, nezávislá prevádzka zariadenia
 • jednoduché zostavovanie
 • presnosť (±0,1 mA)
 • automatické utesnenie vzorky gumovým tesnením a rozperkou (to zn. nevyžaduje žiadne špeciálne prostredie pre skúšku)
 • flexibilný časový interval logovania (1 až 10 min)
 • automatický systém kontroly teploty
 • štyri meracie kanály
 • užívateľský príjemný PC software (voliteľné)
 • prispôsobiteľné nastavenie
 • USB pripojenie k počítači (voliteľné)
 • overovacia súprava (voliteľné)

 

NDT in Construction Industry Giatec Perma2NDT in Construction Industry Giatec Perma2

sledovanie dát - PC software rozložený pohľad na prípravok pre vloženie vzorky

 

 
ASTM C1202-12 - Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete´s Ability to Resist Chloride Ion Penetration
(Štandardná testovacia metóda pre elektrickú indikáciu schopnosti betónu odolať chloridovo iónovej penetrácii)
 
AASHTO T277-07 - Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration
Štandardná testovacia metóda pre elektrickú indikáciu schopnosti betónu odolať chloridovo iónovej penetrácii)
 
ASTM C1760-12 - Standard Test Method for Bulk Electrical Conductivity of Hardened Concrete
(Štandardná testovacia metóda pre objemovú elektrickú vodivosť v stvrdnutom betóne)

NDT in Construction Industry Giatec Perma2NDT in Construction Industry Giatec Perma2

Vákuová pumpa a exsikátor Zadný panel prístroja Perma2™

Technické špecifikácie

Všeobecne

TypHodnota
Aplikované napätie 60 ± 0.1V
Rozsah prúdového merania 0 ~ 500mA ± 0.1mA
Teplotný rozsah merania 0 ~ 100°C
Meracie kanály 4
Ochrana proti skratu Áno
Zobrazenie meraní na LCD Áno
Zobrazenie zostávajúceho času na LCD Áno
Veľkosť LCD displeja 65 x 33mm
Rozmery prístroja Perma2™  280 x 240 x 104mm
Váha 2kg

 

Prevádzkové podmienky

TypHodnota
Prevádzková teplota 15 ~ 45°C
Prevádzková vlhkosť 30 ~ 80%
Skladovacia teplota 0 ~ 70°C
Prevádzková pamäť/prúd 100 ~ 240V, 50-60Hz

Často kladené otázky

Otázka 1: Aké je nastavenie vákuového tlaku vo vákuovej pumpe pre ošetrenie vzoriek?
Odpoveď: Podľa normy ASTM C1202, by mal byť aplikovaný vákuový tlak 50 mm Hg. To je ekvivalentom približne -28 v Hg na tlakomeri dodávanom s Perma2 ™ vákuovou pumpou. Takže je vyžadované udržiavať tlak pomocou dodávanej vákuovej pumpy nižšej ako -28 v Hg počas ošetrovania vzoriek pre testovanie rýchlosti penetrácie chloridu.

Otázka 2: Je vyžadované tesnenia alebo zvláštne prostredie pri testovaní vzorky betónu?
Odpoveď: Nie, tesnenie nie je potrebné pre Perma testovací prípravok. Vzorka by mala mať epoxidový náter, aby udržal penetráciu chloridu jedno-dimenzionálny.

 

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: