full service NDT od roku 1990

NDT v stavebníctve

Giatec iCOR™

Giatec iCOR™ je inovatívny a komplexný NDT nástroj pre detailné zhodnotenie korózie ŽB konštrukcií BEZ nutnosti elektrického pripojenia k výstuži.

iCOR™ využíva patentovanou technológiou, ktorá umožňuje odhadnúť mieru korózie výztuže nedeštruktívnym testovaním. To znamená, že iCOR™ nie je potrebné pripojiť k výstuži. To robí iCOR™ najvýhodnejším nástrojom na meranie korózie v odbore a zároveň inovatívnym výskumným nástrojom pre laboratórny výskum.

Giatec iCOR™ je vybavený vysoko presnými senzormi pre meranie: 1. rozsahu korózie výstuže, 2. elektrického odporu betónu, 3. korózneho potenciálu výstuže, rovnako ako 4. okolitej teploty a relatívnej vlhkosti. iCOR™ využíva bezdrôtovoú technológiu k prenosu dát do tabletu alebo smartphonu, kde môžu byť dáta uchovávané, analyzovaná a vizualizovaná. Naviac ponúka aplikácie v tablete výkonný post-procesový nástroj a jednoduchý spôsob ako zdieľať výsledky s ostatnými členmi tímu. iCOR™ vám môže významne ušetriť čas, ľudské zdroje a náklady pri posudzovaní betónových konštrukcií.

Aplikácia

iCOR™ je unikátny NDT prístroj posudzovania stavu ŽB konštrukcií, ktorý môže byť použitý pre:

 • detekciu korózie výstuže
 • merania rozsahu korózie v existujúcich betónových konštrukciách
 • meranie skutočného elektrického odporu betónu v mieste (minimalizuje efekt výstuže)
 • stanovanie korózneho potenciálu výstuže v betóne
 • posúdenie odolnosti betónu na stavbe
 • sanácie a oprava betónových konštrukcií

 

NDT in Construction Industry Giatec iCORNDT in Construction Industry Giatec iCOR

iCOR™, nedeštruktívne meranie rozsahu korózie nedeštruktívne odhalenie korózie

Vlastnosti

 • rýchlosť: meranie počas niekoľkých sekúnd
 • reálny čas: zobrazenie kontúr rozsahu korózie, elektrický odpor a korózny potenciál
 • presnosť: zrovnateľný s laboratórnou technikou
 • nedeštruktívne: pre už existujúce konštrukcie
 • jednoduché použitie: vyžaduje len minimálny tréning
 • nesubjektívny: interpretácia založenia na algoritme
 • účinný: odhalí už počiatočné známky korózie
 • efektívne náklady: niekoľko parametrov v meraní pre zhodnotenie odolnosti

 

NDT in Construction Industry Giatec iCORNDT in Construction Industry Giatec iCOR

odhalenie korózie a meranie rozsahu odhalenie korózie a meranie rozsahu

Technická špecifikácia

Čas merania

Testovací čas (6 meraní)
5 ~ 15 sekúnd

Prevádzkové podmienky

TypHodnota
prevádzková teplota 0 ~ 45°C
prevádzková vlhkosť 20 ~ 90%
skladovacia teplota 0 ~ 70°C
skladovacia vlhkosť 5 ~ 90%
operačné napätie/prúd 24V
rozmery iCOR™ d=250 x 70mm

Viac informácií

Giatec iCOR využíva inovatívnu pokročilú metódu pre detekciu a analýzu korózie. Táto metóda je založená na koncepte, že nízko-frekvenčná impedancia vložky v betónu môže korelovať so stavom korózie vo výstuži betónu. Viac-menej je meranie nízko-frekvenčná impedancia vložky v betóne veľmi časovo náročné a citlivé na prerušenie hlukom, teda nie je praktické používať túto techniku k meraní rozsahu korózie výstuže betónu v teréne.

U Giatecu iCOR™, je nízko-frekvenčné chovanie železobetónu stanovene na povrchu aplikácií úzkeho prúdového pulzu alebo napätia počas krátkej doby a zároveň zaznamenávanie napätia systému s vysokou frekvenciou záznamu. Použitím takto zaznamenaného napätia a aplikovaného prúdu na povrch betónu môže byť extrahovaná odozva nízko-frekvenčnej impedancie, čo môže byť použité k stanoveniu stavu korózie v železobetónových konštrukciách. Giatec iCOR™ uplatňuje komplexný model elektrického obvodu pre odhad rôznych vlastností betónových materiálov a oceľových výstuží. Pokročilý matematický algoritmus je tiež implementovaný do podstaty technológie samotného prístroja. Tento procesor je zodpovedný za analýzu istých vlastností betónových materiálov ako napríklad rozsah korózie výstuže a skutočný elektrický odpor betónu.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: