full service NDT od roku 1990

MT skúšobné stoly

Zariadenie pre kontrolu koncov rúrok

Zariadenia na kontrolu laminácie koncov rúrok MPI.

Normy "Amerického petrolejárskeho inštitútu" (API) predpisujú u produktovodov špirálovo zváraných rúr nedeštruktívnu kontrolu úkosovaných koncov na lamináciu (zdvojenie). Chyby je možné zisťovať pomocou magnetickej práškovej polievacej fluorescenčnej metódy, kedy stena konca trubky je magnetovaná magnetizačním jarmom, polievaná fluorescenčnou suspenziou a kontrolovaná pod ultrafialovým osvetlením.

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. vyvinula a vyrobila poloautomatické zariadenie typu MPI, ktoré umožňuje magnetizáciu konca rúrok pri ich otáčaní okolo osi za súčasného sprchovania rúrky fluorescenčnou suspenziou. Obsluha zariadení v uzavretej kabíne, ktorá zabraňuje prieniku denného osvetlenia, pozoruje koniec skúšanej rúrky v oblasti úkosu na prítomnosť chyby typu laminácie pod výkonovým ultrafialovým osvetlením. Zariadenie po ukončení kontrolnej operácie automaticky koniec rúrok odmagnetuje.

Na prvom obrázku je realizovaná linka pre kontrolu rúrok v jednej rúrovni na Ukrajine, ktorá používa dve zariadenia MPI pre kontrolu oboch koncov rúrok. Z ďalších obrázkov je zrejmá mechanika vedenia a magnetizácia rúrok a spôsob polievania. Nad zariadením je umiestnená 400W UV lampa, ktorá je takisto výrobkom našej firmy. Ovládací pult umožňuje ako automatický režim skúšanie, tak aj ručné ovládanie jednotlivých funkcií.

Zariadenie MPI sa skládá z týchto základných častí:

 • hlavný elektrický rozvádzač
    slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia a jeho základných dielov, k nastaveniu a kontrole veľkosti magnetického poľa, riadenie doby magnetizácie a polevu trubky.
 • magnetizačný obvod
    je určený na magnetizáciu čelnej časti rúrky magnetickým poľom striedavého elektrického prúdu a skladá sa z magnetizačnej cievky a pólových nástavcov
 • stôl
    na ktorom je nainštalovaný magnet slúži k mechanickému ustaveniu magnetu vzhľadom k rúrke za pomoci polohovacieho zariadenia elektrickým pohonom pre zvíhanie a klesanie stola podľa skúšaného priemeru rúrok a elektropneumatickým pohonom pre premiestňovanie stola vľavo, vpravo a pre zdvíhanie magnetu
 • systém prípravy suspenzie
    slúži pre prísun magnetickej suspenzie do miesta kontroly a zahŕňa polievacie zariadenie, čerpadlo a zásobníkovú nádrž o objeme cca 40 litrov
 • riadiaci pult
     ovláda všetky technologické operácie a signalizuje prevádzkové stavy
 • UV osvetlenie
     pomocou stacionárnej UV lampy (400W, λ = 365nm) a ručnej UV lampy (100W, λ = 365nm) sú nutné pre osvetlenie čela a vnútorného povrchu rúrok v oblasti kontroly.

Technické dáta:

 • napájanie elektro 3NPE 400/230V TN-S AC 50Hz
 • napätie operačných obvodov  24V AC
 • potrebný výkon  10kVA
 • pneumatické napájanie systém stlačeného vzduchu tlakom min. 6 bar
 • intenzita prúdu v magnetizačnom obvode max 10 A
 • pracovný režim ručný, automatický
 • faktor plnenia cievky 30%
 • hlavné rozmery:
  hlavná elektro skrinka 1600 x 305 x 800mm
  magnetizačný okruh 150x300x300
  stôl 1000x900x1100
 • systém prípravy a prísunu suspenzie 1100x700x700
 • riadiaci pult 140 x 220 x 440mm
 • UV osvetlenie  360x300x310
 • hmotnosť  cca 800kg

 

Zariadenie bolo odovzdané užívateľovi na Ukrajine vo vysokej kvalite za preukázanie dosiahnutia všetkých požadovaných parametrov skúšania v 33. týždni minuléha roka.

mpi ukosu1
Ovládací pult prístroja
 
mpi-rozvadec
Rozvádzač prístroja
 
mpi-montaz
Montáž prístroja

 

mpi ukosu2
Celková zostava
 
mpi ukosu3
Skúšanie rúrky
 
mpi-sestavalinky
Zostava linky
 
Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: