full service NDT od roku 1990

MT skúšobné stoly

Zariadenie pre MT kontrolu železničných osí MZO 3000

Defektoskop MZO 3000 je určený pre zisťovanie prítomnosti pozdĺžne alebo priečne orientovaných trhlín na vonkajšom povrchu železničných náprav pomocou magnetickej práškovej metódy.

Táto metóda slúži na zviditeľnenie povrchových necelistvostí (napr. trhlín). Skúšaný materiál je magnetovaný, prierezom prechádza magnetický tok a pritom pod necelistvosťou dochádza ku zhusťovaniu siločiar. Časť týchto siločiar vystupuje v oblasti chyby nad povrch. Vystupujúce siločiary vytvárajú tzv. rozptylový tok, v mieste ich výstupu z materiálu do vzduchu vznikajú magnetické póly. Ak nanesieme na zmagnetizovaný predmet jemný magnetický prášok, ten sa pôsobením rozptylového toku zachytí na povrchu a vykreslí tvar chyby. Chyba sa takto výrazne zviditeľní. Na miestach mimo chybu, mimo oblasť rozptylového toku, nevznikajú magnetické póly a prášok sa nezachytí. Šírka rozptylového toku je väčšia ako šírka necelistvosti. U defektoskopov MZO 3000 sa používa pre zviditeľnenie chýb fluorescenčná suspenzia, ktorá je kontrolovaná pod ultrafialovým osvetlením a preto je celý stroj umiestnený v uzavretej kabíne, ktorá zabraňuje prieniku denného svetla.

Zařízení pro MT kontrolu železničních os MZO 3000Zařízení pro MT kontrolu železničních os MZO 3000

 

Defektoskop MZO 3000 je vybavený automaticky pojazdnou cievkou pre pozdĺžnu magnetizáciu, na ktorej je umiestnená sprcha so šiestimi tryskami pre dokonalé poliatie celej nápravy. Pre kontrolovanie sa používa ultrafialové osvetlenie UF 400, ktoré je umiestnené na ručne ovládanom pojazdnom ramene. Upínanie náprav, ktoré nadviažu manipulátor, sa vykonáva pomocou pneumatických valcov, a to tlakom 6 bar. Kontaktné dosky sa upínajú zvlášť až po umiestnení a upnutí hriadeľa. Tieto kontaktné dosky je možné meniť podľa rozmeru hriadeľa. Ďalej je stroj vybavený mechanizmom pre otáčanie upnutého hriadeľa. Celé zariadenie je riadené automatikou SIMATIC, ktorá spolupracuje s manipulátorom navážajúcím hriadele. Pre bezpečnosť obsluhy je stroj vybavený bezpečnostnou zábranou, ktorá sa automaticky vysúva pri navážéní a odvážení nápravy.

 

Zařízení pro MT kontrolu železničních os MZO 3000Zařízení pro MT kontrolu železničních os MZO 3000;

Stroj má tri spôsoby prevádzky

  • automatickú pre bežné skúšanie
  • ručnú pre ručné ovládanie mechaniky stroja
  • kalibračnú pre nastavovanie parametrov

Technické parametry

napájanie  3x400V, 50Hz, 46kVA
istenie [A]

125

inštalovaný príkon [kVA] 42
výstupný prúd priečnej magnetizácie [A] max. 3000
meranie prúdu digitálny s kontrolou dosiahnutia nastaveného prúdu
výstupný prúd pozdĺžnej magnetizácie [A] max. 80
pozdĺžna magnetizácie [Az] do 4000
regulácia prúdov plynulá - fázovými regulátory
demagnetizácia automatická pri spätnom pojazde cievky
upínacie dĺžky náprav [mm] 1500 ~ 2700
priemer kontrolovaných náprav [mm] 70 ~ 250
magnetizačné cievka [mm] 400
maximálna hmotnosť testovanej nápravy [kg] 850
tlak stroja na jednu nápravu [min] do 5
čerpadlo detekčnej kvapaliny nerezová nádoba cca 50 litrov
prívod tlakového vzduchu 6 bar
ovládanie HMI dotykový displej
váha stroja [kg] cca 2500

 

 

 

Pýtajte se, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dolu na stránke.

 
 
Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: