full service NDT od roku 1990

MT skúšobné stoly

Zariadenie pre MT kontrolu železničných osí MZO 3000

Defektoskop MZO 3000 je určený pre zisťovanie prítomnosti pozdĺžne alebo priečne orientovaných trhlín na vonkajšom povrchu železničných náprav pomocou magnetickej práškovej metódy.

Táto metóda slúži na zviditeľnenie povrchových necelistvostí (napr. trhlín). Skúšaný materiál je magnetovaný, prierezom prechádza magnetický tok a pritom pod necelistvosťou dochádza ku zhusťovaniu siločiar. Časť týchto siločiar vystupuje v oblasti chyby nad povrch. Vystupujúce siločiary vytvárajú tzv. rozptylový tok, v mieste ich výstupu z materiálu do vzduchu vznikajú magnetické póly. Ak nanesieme na zmagnetizovaný predmet jemný magnetický prášok, ten sa pôsobením rozptylového toku zachytí na povrchu a vykreslí tvar chyby. Chyba sa takto výrazne zviditeľní. Na miestach mimo chybu, mimo oblasť rozptylového toku, nevznikajú magnetické póly a prášok sa nezachytí. Šírka rozptylového toku je väčšia ako šírka necelistvosti. U defektoskopov MZO 3000 sa používa pre zviditeľnenie chýb fluorescenčná suspenzia, ktorá je kontrolovaná pod ultrafialovým osvetlením a preto je celý stroj umiestnený v uzavretej kabíne, ktorá zabraňuje prieniku denného svetla.

Defektoskop MZO 3000 je vybavený automaticky pojazdnou cievkou pre pozdĺžnu magnetizáciu, na ktorej je umiestnená sprcha so šiestimi tryskami pre dokonalé poliatie celej nápravy. Pre kontrolovanie sa používa ultrafialové osvetlenie UF 400, ktoré je umiestnené na ručne ovládanom pojazdnom ramene. Upínanie náprav, ktoré nadviažu manipulátor, sa vykonáva pomocou pneumatických valcov, a to tlakom 6 bar. Kontaktné dosky sa upínajú zvlášť až po umiestnení a upnutí hriadeľa. Tieto kontaktné dosky je možné meniť podľa rozmeru hriadeľa. Ďalej je stroj vybavený mechanizmom pre otáčanie upnutého hriadeľa. Celé zariadenie je riadené automatikou SIMATIC, ktorá spolupracuje s manipulátorom navážajúcím hriadele. Pre bezpečnosť obsluhy je stroj vybavený bezpečnostnou zábranou, ktorá sa automaticky vysúva pri navážéní a odvážení nápravy.

           
Stroj má tri spôsoby prevádzky:
    - automatickú pre bežné skúšanie
    - ručnú pre ručné ovládanie mechaniky stroja                                                                                                                  
    - kalibračnú pre nastavovanie parametrov

Technické parametre:

napájanie: 3NPE AC 50Hz 400/230V /TN-S
istenie: 125A
inštalovaný príkon: 42kVA
výstupný prúd priečnej magnetizácie: max 3000A
meranie prúdu: digitálny s kontrolou dosiahnutia nastaveného prúdu
výstupný prúd pozdĺžnej magnetizácie: max 80A
regulácia prúdov: plynulá - fázovými regulátory
demagnetizácia: automatická pri spätnom pojazde cievky
upínacie dĺžky náprav: max.2600mm
priemer kontrolovaných náprav: 70 - 200mm
čerpadlo detekčnej kvapaliny: nerezová nádoba cca 50 litrov
prívod tlakového vzduchu: 6 bar
váha stroja: cca 3000kg

 

 Manipulátor s hriadeľmi

 
MZO3000Založený hriadeľ
 

 Pojazdná cievka a kontaktná doska

 MZO3000Kabína
 
 
 
Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: