full service NDT od roku 1990

Hardness testers

Sonohard SH-21 UCI tvrdomer

Sonohar SH-21 je moderný prenosný tvrdomer pracujúcí na základe metódy UCI (Ultrasonic Contact Impedace)

a je schopný merať veľmi presne na veľkom meracom rozsahu. (Približne od 20 - 1700 HV)

Použitie nájde v mnohých aplikáciách: konštrukcie, vozidlá, lode, oceľové veže, mosty, lietadlá, letectvo a tak ďalej, všade kde je potrebné merať tvrdosť

Vhodný pre meranie tvrdosti v zle dostupných miestach, ryhovaných oblastiach a vnútorných častiach rohov, ozubený prevodoch, zalomených
hriadeľoch a jednotlivý súčiastkach

Možno začať merať v priebehu niekoľkých sekúnd.
Rapídne tak zníži čas merania.

Extrémne malé imprintovanie (približne 0.1 mm2).
Je možné ho použiť pre priebežnú kontrolu výrobkov, imprintovanie je prakticky nepostrehnuteľné .
Hardness testers Sonohard SH21 UCI ultrasonic 01
Okamžitý prevod do mnohých jednotiek tvrdosti (HV, HRC, HS, a HB). Hodnoty tvrdosti je možné zobraziť po jednom meraní, bez nutnosti prevádzať podľa známych vzorcov .

Prevod zmeranej hodoty na hodnotu pevnosti v ťahu ( N/mm2 ) .
Odolnosť materiálu je možné odvodiť od hodnôt pevnosti v ťahu .

Podložka na ktorej sa meranie vykonáva ( drevená, železná, gumová, atď ) neovplyvní výsledok merania
Môže byť použitá bez ohľadu na miesto merania

Zadná strana testovacej vzorky neovplyvní meranie.
Meranie môže byť vykonané bez rizika ovplyvnenia výsledku merania zadnou stranou meranej súčiastky .

Údaje je možné uložiť do vnútornej pamäte - až 2,000 meraní .
Dáta môžu byť jednoducho spracované použitím zákazníkovho vlastného softvéru

10 hodnôt v pamäti kalibrácii.
Nie je nutné re-kalibrovať po každej zmene meraného výrobku

Malý, vybavený nabíjacími batériami umožňuje jednoducho vykonávať meranie na rôznych miestach .
Táto vlastnosť dovoľuje merať oceľové veže, lode, veľké diely, zložité celky a ďalšie výrobky a to ako vonku, tak vnútri, bez nutnosti presúvať meraný objekt.

Možno merať vo všetkých smeroch.
Merať je možné nielen rovnobežne, alebo zvisle, ale aj vo všetkých možných smeroch bez akejkoľvek kompenzácie.

Je možné znížiť náklady spojené s nie nevyhnutnou periodckou výmenou dielov.
Statické tlaky spôsobené rôznymi druhmi zaťaženie, eliminujú potrebu náhrady dočasnej súčiastky a každoročnú výmenu dielu .

Kalenie a žíhanie overené hodnotou tvrdosti.
Je možné overiť stav zakalenia a žíhania opravovaných kovových dielov podľa úrovne ich tvrdosti.

Prístroj je schopný komunikovať s tlačiarňou (voliteľne).
Toto umožňuje rýchlo zaznamenať meranie použitím tlačiarne priamo na mieste merania .

  • Je možné nastaviť alarmy horného a dolného limitu .

Nastavené alarmy upozorňujú na prekročenie povolených limitov

 

UCI metóda pracuje na princípe závislosti zmeny vlastnej rezonančnej frekvencie sondy od veľkosti vpichu testovaného materiálu. Skúšobná sonda je opatrená diamantovým ihlanom podľa Vickersa (uhol 136°). Hĺbka vniknutia ihlanu do materiálu a tým aj celková kontaktná plocha medzi ihlanom a materiálom je úmerná zmene rezonančnej frekvencie rezonátora sondy. Rezonátor s diamantovým hrotom je pomocou piezoelektrického efektu vybudený k oscilácii v pozdĺžnom smere. Pôsobiaca spätná sila spôsobí zvýšenie rezonančnej frekvencie meracie sondy a tým dôjde k odpočítaniu a prepočítaniu hodnôt HV. Táto metóda je vhodná pre meranie rôznych materiálov ako sú železné ineželezné kovy, teflón, sklo.

Hardness testers Sonohard SH21 UCI ultrasonic 02
Hardness testers Sonohard SH21 UCI ultrasonic 03
 
Rozmery Sondy Stojan sondy pre eranie malých súčastí

Hardness testers Sonohard SH21 UCI ultrasonic 04

Tags

tvrdoměr
Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: