full service NDT od roku 1990

ET PTS prístroje

Defektoskop vírivých prúdov DVP-102

DVP-102 je špeciálne zariadenie pracujúce na princípe vírivých prúdov, ktoré slúži k zisťovaniu necelistvostí predovšetkým u "dlhých" výrobkov rôznych profilov.

Podľa potrieb zákazníka je možné defektoskop doplniť o jednosmerný zdroj prúdu a umožniť tak skúšať ako magnetické (Fe), tak nemagnetické (NFE) materiály. Pracovať môže v režimoch absolútnom (vhodné na dlhšie vady, zmeny štruktúry, zmeny rozmeru) alebo v diferenčnom (vhodné na krátke, bodové chyby).

Ak umiestnime do striedavého magnetického poľa elektricky vodivý predmet, indukujú sa v ňom tzv. vírivé prúdy, sústreďujúce sa vplyvom skinefektu na jeho povrchu. Vírivé prúdy vytvárajú vlastné magnetické pole, ktoré ovplyvňuje poľa budiace. Podiel týchto hodnôt je zjednodušene hlavným vyhodnocovacím prvkom.

Prítomnosť (pod)povrchových chýb významne ovplyvňuje rozloženie a intenzitu vírivých prúdov. Naruší ich dráhu a ich tok sa pozmení. Táto zmena sa prejaví, ako zmena veľkosti zobrazeného signálu. Intenzitu a rozloženie vírivých prúdov mimo chyby typu necelistvosti materiálu ovplyvňujú aj permeabilita, elektrická vodivosť, geometria výrobku.

Aplikácia

Priechodný systém (napr. bezšvíkové rúry)
Skúšaný kus prechádza stredom snímacej cievky v tesnej blízkosti vinutia cievky a prístroj signalizuje chyby na jeho povrchu alebo v jeho tesnom okolí a dáva impulz chyby bezpotenciálovým spínacím kontaktom pre ďalšie spracovanie.

Príložný systém (napr. zvárané rúry)
Snímač je priložený kontaktne alebo bezkontaktne na určitom segmente výrobku a prístroj signalizuje chyby na jeho povrchu alebo v jeho tesnom okolí a dáva impulz chyby bezpotenciálovým spínacím kontaktom pre ďalšie spracovanie.

Defektoskop vířivých proudů DVP-102 přední stranaDefektoskop vířivých proudů DVP-102 zadní strana

 

 

Technické parametre

Napájanie 230V / 50Hz, 100VA
Priemer rúry od 10 do 200mm podľa použitej sondy
Materiál tyčí Aluminium
Rýchlosť skúšania 0,5 – 2 m/s
Výstupný signál pre PLC bezpotenciálový kontakt relé max. 24V / 0,2 A
impulz po dobu trvania chyby, min. 500ms
Výstupný signál pre LED maják zelená farba znamená zapnutie a chod
červená farba znamená zaznamenávanie chyby na tyči
Výstupný signál pre vyhadzovač dobrá tyč 24V DC / 0,2A, čas vyhodenia cca 1s
chybná tyč 24V DC / 0,2A, čas vyhodenia cca 1s
Skúšobné frekvencie 10, 30, 60 kHz
Krytie IP 20
Zobrazovací diel priemyselný 10" LCD dotykový počítač
Rozmery 600 x 424 x 500mm
Hmotnosť cca 15kg

Priemyselný LCD počítač

Prístroj je zabudovaný do 19" skrine. Na čelnom paneli prístroja sa nachádza hlavný vypínač, LCD priemyselný počítač s dotykovou obrazovkou 10" a ďalej obsahuje ovládacie prvky pre zmenu kmitočtu, zmenu fázy diferenčného kanálu, tlačidlo pre mazanie pamäti chýb a USB porty pre pripojenie flash pamäti, či optickej mechaniky USB. Na zadnej strane sa nachádza prívod napájania prístroja, 3 kusy primárnych poistiek napájacích obvodov, konektory všetkých pripájaných obvodov a USB port pre pripojenie periférie slúžiacej k tlači výstupného protokolu.

Základné parametre počítača:

  • procesor: CPU Intel Atom 1,6 GHz
  • operačná pamäť: 2 GB RAM
  • záznamové medium: SATA SSD-disk 64GB

Pýtajte sa, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dole na stránke.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: