full service NDT od roku 1990

ET EtherNDE prístroje

Veescan

Naša séria výrobkov VEESCAN ponúka naším klientom výber systémov pre optimalizáciu produktivity pri minimálnych nákladoch a maximálnu flexibilitu v kombinácii s nízkymi kapitálovými nákladmi.

Ether NDE s potešením ponúka rad riešení pre skúšania kolies lietadiel. Vieme, že kľúčové kritérium pre systém skúšania kolies lietadiel je potreba záruky indikovať chyby, požiadavka zabezpečenia prevádzky po 24 hodín denne, 365 dní v roku, požiadavka jednoduchého a "priateľského" rozhrania a spôsob vedúci k maximálnej rýchlosti kontroly aj potrebný výstup. Vyvážiť uvedené požiadavky môže byť ťažké, ale veríme, že aplikácie zariadenia Veescan požadovanému cieľu zodpovedá.

Zariadenie Veescan je dostupné na základe voľby z radu modelov a môže byť konfigurované so širokým výberom snímačov. To umožňuje akémukoľvek pracovisku voľbu systému, ktorý je pre neho prevádzkovo vhodný.
Je dokázané, že model R (Rapid) ponúka potenciál pre väčšiu kapacitu skúšania z dôvodu nasadenia osobitného snímače so širokým záberom a skenovanie po skrutkovici 5 mm.

Prínos pre zákazníka

 • Overená mechanická koncepcia so zavedeným záznamom a neprerušovanou prevádzkou po 365 dní v roku a viac.
 • Výber z dvoch konfigurácií so snímačom: "model H" alebo "model R" (Rapid) ponúka voľbu maximálnej flexibility alebo optimalizovanej produktivity.
 • Riadiacej stanici pri modeli H je možné výškovo nastaviť, čo obsluhe dovolí pohodlné a flexibilné ovládanie.
 • Plný výber prevádzkových režimov, čo maximalizuje pravdepodobnosť detekcie.
 • Jednoduchá práca po základnom zaškolení.
 • Jednoduchý servis zariadení - Vyrobené z hliníkových výliskov pre väčšie zaťaženie.
 • Intuitívne nastavovanie - systém dovoľuje "naučiť" zariadenie vykonávať potrebný spôsob kontroly kolies, potom vykonávať jemné doladenie systému ručne a potom výsledné nastavenie uložiť pre prípad skúšania podobného alebo rovnakého kolesa v budúcnosti ..

 

 • Široký rozsah použitia - VeeScan je navrhnutý k skúšaniu najširšieho rozsahu kolies lietadiel od predných kolies vrtuľníkov až po hlavné kolesá lietadla A380.
 • Ľahko a spoľahlivo - automatizované skúšanie dovoľuje kontrolu kolies ďaleko rýchlejšie v porovnaní s ručným skúšaním, pričom zaistí skenovanie v rozsahu 100% povrchu.
 • Správa o skúšaní - Záznamový systém zaisťuje uchovanie dát pre prehľad a ďalšiu analýzu v plne digitálnej forme buď na prístroji, alebo diaľkovo cez sieť. Uložené a vytlačené môže byť jednotlivo každá stránka správy formátu A4.
 • Bezpečnosť - Oddelený ovládací prípravok s dvojitým tlačidlom, ktorým je aktivovaný štart skúšania znamená, že obsluhujúca osoba nie je počas skúšania prítomná v blízkosti rotujúceho kolesa. Oba modely, H aj R užívajú upínací systém kolesa, ktorý je v prevádzke overený a uplatnený už po dlhú dobu.

 

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan

Veescan model H

Veescan H je navrhnutý tak, aby koleso mohlo byť zdvihnuté a upevnené k automatickému adaptéru, kde je využité pre jeho vycentrovanie zotrvačníka. Veescan H je vybavený vstavanou sústavou valčekov (rolne) z dôvodov ľahkej manipulácie a napojenie na dopravný systém. Tiež umožňuje automaticky použiť adaptér pre rôzne veľkosti náboja kolesa. Veescan H je použiteľný pre kolesá do priemeru 900 mm.

H je vybavený ovládacím panelom s nastaviteľnou výškou z dôvodu pohodlia obsluhy. Môže byť umiestnený v potrebnej vzdialenosti od vlastného stroja. Prístupný je z troch strán a štandardne poskytuje jednoduché vloženie kolesa ku skúšaniu.

Kruhový absolútny snímač je polohovaný kolmo k povrchu, aby bola zaistená rovnaká citlivosť bez ohľadu na profil skúšanej oblasti a to aj pri vedení u okraja kolesa (oblasť usadenia pneumatiky). Odporúčaná skúšobná frekvencia je 200 kHz.

 

Hlavné charakteristiky modelu H

 • Zostava z lisovaného hliníka, pokrytie je tvorené čiernymi panelmi perspex.
 • Oddelený ovládací panel, ktorý môže byť premiestňovaný do potrebnej vzdialenosti od hlavnej časti zariadenia, nastaviť ho možno do výšky a uhla natočenia.
 • Teflónový rotačný stôl prístupný z troch strán pre jednoduché vloženie kolesa.
 • Valčeková trať (rolny) pre pohyb kolesa.

 

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan

 

Technické parametre

Velkosť zariadenia 112,5 x 120 x 95cm
Prístroj ViCTor 1 Kanál WI
Snímač Absolútne, diferenčné prepojenie (vstavaná záťaž pre vyváženie) s kruhovou hlavou. Odporúčaná frekvencia je 200 kHz, prípadne 100 kHz, 500 kHz, a 1,5 MHz. Odporúčaný priemer je 6 mm (k dispozícii je aj iný), a úzky hriadeľ pre veľké kolesá
Maximálny priemer kolesa 900mm
Typické stúpanie skúšobnej dráhy - skrutkovice 1,5mm
Pozícia snímača Prispôsobuje sa tvaru pomocou tlakových snímačov v dvoch osiach
Maximálna výška kolesa 400mm
Napájanie 110-240V ac 50/60Hz
Maximálne zaťaženie 150kg
Pneumatický tlak Žiadny (zdvíhanie elektricky – 250 mm)
Alarmy Akusticky a vizuálne
Rýchlosť otáčania 15 až 120 otáčok za minútu, na základe riadenia rýchlosti pohybu napr. 250 mm/sec
Rám Lisovaný hliník
Pozícia kolesa Koleso je zdvihnuté pomocou elektrického pohybového mechanizmu so zdvihom 250 mm tak, aby nebolo v kontakte s valčekovou sústavou. Pridržiavané je pomocou automatického adaptívneho upínacieho mechanizmu za pôsobenia svojej váhy.
Záznam dát a ich uloženie Áno
Ručné skúšanie Áno, konektor pre snímač a stanica pre ovládanie zapnutia
Automatická kalibrácia Áno, pomocou dynamického štandardu
Automatické zastavenie pri detekovanej chybe Áno
Otáčací stôl Valčeková dráha / na povrchu nerezová oceľ, vnútri plast. Ľahko nastaviteľné koncové zastavenie a to na oboch koncoch pre zabránenie vypadnutiu kolesa.
Ovládacia stanica Umiestnená je na stojane mimo stroj. Prostredníctvom tienidla 7 "na paneli, u ktorého je možné nastaviť výškovú polohu, je možné ovládať stroj i systém vírivých prúdov. K dispozícii je virtuálna klávesnica. Panel je nastaviteľný v rozmedzí 750 až 900 mm.
Prevádzkové režimy Automatický, zastavenie pri indikácií chyby a plne manuálny

Veescan model R

Veescan R vykonáva uchytenie kolesa pomocou pneumatického valca. K rotačnému stolu je umožnený otvorený prístup z troch strán. Použité je pneumatické riadenie a elektronická časť, vstavané sú do rámu. Tri valce zabezpečujú pohyb kolesa na rotačnom stole. Zariadenie je navrhnuté tak, že je možné súčasné použitie snímačov pre vysoké aj nízke skúšobné frekvencie.
Model R je možné ľahko prispôsobiť na použitie s prístrojom na skúšanie vírivými prúdmi spolu s príslušným počítačom pre ukladanie dát a následné vyhodnocovanie.

Model R je vyrábaný v dvoch veľkostiach pre rôzne kategórie veľkosti kolies, a to pre skúšanie kolies s priemerom pod 600 mm, a ďalej pre skúšanie kolies s priemerom pod 900 mm.

Hlavné charakteristiky modelu R

 • Lisovaný - vytlačovaný hliník a vonkajšie čierne panely perspex.
 • Kompaktná stavba s pneumatickým riadením a elektronickou časťou s umiestnením v ráme. Otvorený prístup k rotačnému stolu z troch strán.
 • Riadenie a ovládacie pozície môžu byť inštalované z bokov, alebo z čelnej strany.
 • Rotačný stôl s tromi valcami pre umožnenie pohybu kolesa z troch strán prístupu.
 • Centrovací prípravok so štyrmi tyčami opatrený odnímatelnýn teflónovým kužeľom (o štandardnej veľkosti) a s vystuženou horizontálnou stavbou na vrchu veže.
 • Možnosť inštalovať enkodéry pre zvislý a rotačný pohyb na účel zavedenia synchronizácie k aplikáciám softvéru.
 • Bezpečnostné prvky zahŕňajú dve núdzové zastavenia (jedno pevné, druhé voľné, ktorého pozíciu nastaví užívateľ). Ďalej dvojité tlačidlo pre aktiváciu pohybu kolesa pri centrovaní pre ochranu snímača (núdzové zatiahnutie ramena).

 

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan

 

Technické parametre

Veľkosť zariadenia a) 85 x 220 x 145cm alebo b) 120 x 230 x 145cm
Prístroj ViCTor 1 Kanál WI
Snímač Diferenčný - vysokofrekvenčný viacúčelový a pre miesto sídla pneumatiky
Maximálny priemer a) 600mm alebo b) 900mm*
Typické stúpanie skrutkovice 5mm
Pozícia snímača V dotyku s kolesom
Maximálnavýška kolesa 400mm
Napájanie 110-240V ac 50/60Hz
Maximálne zaťaženie 150kg
Pneumatický tlak 40-150psi
Alarmy Akustické a vizuálne
Otáčky 5-50 ot/min
Rám Lisovaný hliník
Pozícia kolesa Počas skúšania je koleso upnuté proti otáčavej ploche pomocou pneumaticky ovládaného kužeľa
Záznam dát a ich uloženie Áno
Ručné skúšanie Áno, konektor pre snímač a zapínanie na ovládacej stanici
Automatická kalibrácia Áno, pomocou dynamického štandardu
Automatické zastavenie pri indikácií chyby Áno
Otáčací stôl Variant - Guličkový odvalovací systém (s prítlačnou pružinou) na rotačnej doske umožňuje kontrolu kolies v podnose
Ovládacia stanica Ovládací panel spojený s hlavnou jednotkou
Prevádzkové režimy Automatický, so zastavením pri indikácií chyby a ručný

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan

Poznámka:
*toto označenie a) reprezentuje model R pre maximálny priemer kolesa 600 mm ab) reprezentuje model R pre maximálny priemer kolesa 900 mm

ETHER NDE neustále usiluje o nová řešení v metodě zkoušení vířivými proudy pro všechny možné podmínky, kdy je zkoušení požadováno.
ETHER NDE nabízí řadu vylepšených nových zkušebních vířivoproudových přístrojů a snímačů a bude vždy usilovat nalézt nejlepší řešení, vhodná pro specifické potřeby našich zákazníků.
Jako ETHER NDE jsme hrdi na svou schopnost vycházet vstříc zákazníkovi a deklarovat následující tři prohlášení:
1. Možnost hovořit s každým, kdo zná naše výrobky a vaši aplikaci.
2. Jsme na předním místě v dodávkách zboží pro průmysl a jsme schopni patřičně reagovat na vaše potřeby a náročná řešení.
3. Naše výrobky patří na přední místo co do provozních schopností a kvality.

 

ETHER NDE založili John Hansen a Mike Reilly. Za podpory týmu zkušených pracovníků se tato firma může pyšnit zkušenostmi v oboru nedestruktivního zkoušení, nasbíranými společně za 150 let.
Uvažujeme v předstihu a s ohledem na vnímání zákazníka. ETHER NDE je moudrou volbou pro veškeré vaše potřeby při zkoušení vířivými proudy.

Pýtajte sa, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dole na stránke.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: