full service NDT od roku 1990

ET EtherNDE prístroje

ViCTor

Veľmi vysokú hodnotu za vynaložené peniaze predstavuje tento prístroj pre skúšanie súčasťou vírivými prúdmi vrátane on line aplikácií.

Prístroj ViCTor preváži nad ktorýmkoľvek z ďalších konkurenčných prístrojov a to vďaka vynikajúcej hodnote pomeru užitočného signálu k šumu pri skúšobných aplikáciách.
Prístroj je určený pre automatizované aplikácie ako je skúšanie súčasťou, kde perfektne plní svoju úlohu. Avšak v spojení s vývojovými prostriedkami softvéru (National Instruments LabView) je tento prístroj tiež možné využiť pre ďalšie aplikácie.
Prístroj má schopnosť pracovať v spojení so spomínanou vývojovou sadou, čo zaisťuje jednoduché a pohodlné softvérové riešenie ďalších variantov, ktoré môžu byť dodatočne aplikované podľa zvláštnych požiadaviek zo strany zákazníka pre dané použitie v prevádzke.
Pre prípad niektorej aplikácie, kde je vyžadovaný iba obmedzený rozsah funkcií, má tento prístroj jednoducho (user friendly) ovládateľné rozhranie, ktoré môže byť editáciou ďalej upravené tak, že s prístrojom môže pracovať aj menej skúsená osoba.

Prínos pre zákazníka

 • Veľmi nízka úroveň šumu
 • Jednoduché a ľahko použiteľné rozhranie
 • Kompatibilita s akýmkoľvek PC
 • Neobvykle veľký frekvenčný rozsah pre priemyselné aplikácie
 • Napájanie z bežne dostupných batérií typu C
 • Značná hodnota za minimum finančných nákladov

 ET EtherNDE instruments ViCTor

Použitie

 • Výskumné práce
 • Skúšanie zvarov
 • Školenie personálu
 • Hodnotenie korózneho poškodenia
 • Indikácie povrchových trhlín a ich hodnotenie
 • Indikácia chýb pod povrchom u neferomagnetických materiálov

 

Prístroj ViCTor je možné použiť s akýmkoľvek PC, jeho obstaranie je finančne efektívne a vykazuje flexibilitu pre optimalizáciu na špecifické používanie.
Prístroj ViCTor je k dispozícii v dvoch konfiguráciách a to v jednokanálovom alebo dvojkanálovom usporiadaní. Rovnako umožňuje skúšať danú oblasť súčasne pri nízkej aj vysokej frekvencii.

Technické parametre

Snímač Módy
 Podľa voľby - mostíkový (vrátane absolútnych, vnútorne vyvážených snímačov) alebo snímače reflexné
Frekvencie 2Hz-37MHz
Budenie 1-20 V po krokoch 0,1 V
Signál Fáza 0°-359° po krokoch 1°
Zosilnenie 0-100dB po krokoch 1dB
Rýchlosť spracovania 8 kHz maximum
Filter Dolná priepusť, horná priepusť, pásmová priepusť, osmipólová Besselova
Dolná priepusť: 10 až 500 Hz po krokoch 1 Hz, 500 až 2000 Hz po krokoch 50 Hz, Horná priepusť: 0 až 500 Hz po krokoch 1 Hz, Pásmová priepusť - kombinácia hornej a dolnej priepusti
Displej Spôsoby zobrazenia Impedančná (fázová ) rovina
Mriežka Raster 10 x 10
Umiestnenie bodu Separátne nastavenie X a Y pozície bodu
Alarm Typ prahu pravouhlý
Nastavenie preťahovaním
Výstup s otvoreným kolektorom, LED a audio 80 dB s reguláciou hlasitosti
Uloženie Displej Ukladanie aktuálneho nastavenia zobrazenia pre správu
Nastavenie Ukladanie a vyvolanie nastavenia pre správy
Záznam Zaznamenané údaje môžu byť uložené na disk pre vyhodnocovanie mimo prístroj
Počítač Typ PC vybavený Windows XP™ alebo Windows 7™
Rozhranie USB 2.0
Rozmery a váha Rozmery 12,7 x 8,0 x 4,7cm (dĺžka x šírka x výška)
Váha 0.6kg
Napájanie DC 5V pri 1,2A
AC S adaptérom 100-240V AC, 50-60Hz , 0,3A

Pýtajte sa, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dole na stránke.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: