full service NDT od roku 1990

Demagnetizácia

Pri výrobe mnohých prístrojov z ocele alebo iných feromagnetických kovov dochádza ku zmagnetizovaniu výrobkov. Aby výrobky boli v čo najvyššej kvalite treba odstrániť zmagnetizovanie výrobku a tým ponechať kovu pôvodné vlastnosti. Vtedy hovoríme o demagnetizácií, čiže odmagnetizovaniu magnetických látok. 

Vznik magnetizmu

K zmagnetizovaniu dochádza počas vykonávania NDT kontroly, manipuláciou s magnetickým žeriavom, obrábaním polotovaru, či už ide o brúsenie, ohýbanie, vŕtanie, rezanie, zváranie alebo iné. Vznik magnetického poľa je možné v akomkoľvek prostredí. Pôsobí mechanickými účinkami iba na feromagnetické látky medzi ktoré patria železo, nikel a kobalt alebo zliatiny niektorých prvkov.

 

Demagnetizing

 Ako veľké magnetické pole vytvára Zem? 

Magnetické pole či geomagnetizmus alebo zemská magnetosféra predstavuje priestor mnoho tisíc až stotisíc kilometrov okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Táto sila je tvorená trením tekutého zemského jadra  o pevné vnútorné jadro. Magnetická sila vytvára ochranu pre biosféru (život na zemskom povrchu). Hodnota magnetického poľa na zemskom povrchu sa pohybuje medzi hodnotami 25 až 65 mikrotesla (od 0,25 do 0,65 Gaussov).

 

 

 

Nevýhody magnetizmu, zvyškový magnetizmus

Existuje množstvo nevýhod, ktoré sú zapríčinené práve zmagnetizovaním výrobku. Medzi nevýhody patria:

  • zlepenie produktov vo forme,Magnetometr MH107
  • drsný povrch po galvanizáci,
  • náročné elektrické zváranie,
  • rýchlejšie opotrebenie ložísk,
  • kovové časti alebo prach, ktoré sa lepia na produkty alebo nástroje, 
  • chybná detekcia chýb prostredníctvom zariadení a magnetických snímačov. 

 

Všetky tieto nevýhody spôsobujú podniku veľké finančné a časové náklady. A práve pre zabránenie spomínaných nevýhod by sa mala vykonávať demagnetizácia. Pri demagnetizácií sa nikdy nemení štruktúra materiálu a je možné ju opakovať.

Meranie magnetizmu

K meraniu magnetického poľa sa používajú merače intenzity magnetického poľa. Bežne sa používajú taktiež názvy ako: magnetometer, imagmeter, gaussmeter, teslameter.

K meraniu zvyškového magnetizmu na výrobkoch sa používajú merače intenzity DC magnetického poľa. 

K meraniu magnetizmu tvoreného striedavým AC polom sa používajú merače intenzity AC magnetického poľa (napr. pri meraní medzi pólmi ručného AC jha).

Demagnetizing

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. vyrába merače magnetického poľa MH-série (kliknite na obrázok), vykonáva kalibráciu a servis všetkých prístrojov na meranie intenzity magnetického poľa. 

Meranie sa vykonáva priložením tzv. Hallovej sondy a to v jednotkách kA/m, gaussoch alebo TESLA v závislosti na modely. 

 

 

 

Ako si vybrať ten správny z ponuky?

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. má s výrobou a servisom demagnetizačných zariadení dlhoročné skúsenosti keďže pôsobí na trhu už od roku 1990. Mnoho zariadení vyrába na zákazku a vie prispôsobiť parametre požiadavkám zákazníka. Pracovníci firmy vám radi pomôžu pri výbere toho správneho zariadenia pre vaše potreby.

Odstránenie magnetizmu (demagnetizácia)

V prípade ak ste spozorovali, že váš výrobok, nástroj, pomocný materiál a podobne sú zmagnetizované je vhodné pristúpiť ku demagnetizácií. Tú je možné realizovať pomocou demagnetizačných zariadení.

Demagnetizačné cievky DZC sú určené k zmenšeniu zvyškového magnetizmu priechodom materiálu striedavým magnetickým poľom demagnetizačnej cievky. .

Demagnetizing

Demagnetizačné tunely s frekvenčným meničom. Používajú sa na demagnetizáciu materiálu všade tam, kde ostatné konvenčné metódy zlyhávajú. Naša firma vyvinula tento zákazkový systém tak, aby uspokojila aj najnáročnejšie aplikácie a úspešne vyváža túto technológiu aj do iných krajín ako napr. Kanada, Turecko, Švajčiarsko, Ukrajina.

 DemagnetizingDemagnetizing

Demagnetizing 06Demagnetizing 07

 

 

Linkové demagnetizéry sú určené k demagnetizovaniu výrobkov (rúrky, tyče) pri ich hromadnej nedeštruktívnej kontrole v nedeštruktívnych alebo výrobných linkách. Používajú sa v prevedení s DC a AC cievkou, alebo len s AC cievkou.

Demagnetizing 08Demagnetizing 08b

Špeciálne demagnetizátory sú zariadenia vyrobené podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Sú konštruované podľa konkrétnych úzko vymedzených požiadaviek tak, aby spĺňali požiadavky na výkon a vonkajšie rozmery.

Demagnetizing 09Demagnetizing 10Demagnetizing 12Demagnetizing 11

 

Mezi prenosné demagnetizátory patrí Stolný demagnetizačný prístrojJe to praktické univerzálne zariadenie. Slúži k odmagnetovaniu rôznych drobných výrobkov a dielov. Napríklad mierok, meradiel, nástrojov atď. z feromagnetického materiálu. Prístroj nie je určený na nepretržitú prevádzku.

Demagnetizing 13

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: