full service NDT od roku 1990

ET skúšanie vírivými prúdmi

Kalibrujeme:

  • vírivoprúdové defektoskopy
  • vírivoprúdové snímače
  • kompletné vírivoprúdové systémy (ET linky)
  • povlakomery

 

Kalibrácie vírivoprúdnych defektoskopov 
Kalibrácie vírivoprúdnych snímačov
Kalibrácie kompletného vírivoprúdneho systému (ET linky)
Povlakomery

Kalibrácia pre ET metódu sa vykonáva v súlade s normami:
ČSN EN ISO 15548-1,2,3
Kalibračná lehota je 12 mesiacov.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: