full service NDT od roku 1990

MT magnetické skúšanie

Kalibrujeme:

  • ručné magnety – jha
  • prúdové generátory – zdroje
  • stacionárne magnetizačné zariadenia
  • digitálne merače intenzity magnetického poľa
  • luxmetre
  • UV metre
  • UV lampy

 

Kalibrácie ručných magnetov – jha
rozsah kalibrácie pri AC – 50 Hz je 1,5 kA/m – 15 kA/m pri overovaní DC sa vykonáva iba zdvihový test

Kalibrácie prúdových generátorov – zdrojov
rozsah kalibrácie pri AC – 50 Hz je 0 – 3000 A, pre kalibráciu cez bočník až do hodnoty 6000A kalibráciu DC zdrojov vykonávame iba u výrobkov PTS

Kalibrácie stacionárnych magnetizačných zariadení – stoly, špeciálne zariadenia pre kontrolu kolies, náprav, obručí a hriadeľov, tiež s funkciou Quick Break
    pre Prúd
        rozsah kalibrácie pri AC – 50 Hz je 0 – 3000 A, pre kalibráciu cez bočník až do hodnoty 6000A     
        kalibráciu DC prúdu vykonávame iba u výrobkou PTS
    pre Intenzitu magnetického poľa
        rozsah kalibrácie pri AC – 50 Hz je pre intenzitu magnetického poľa 2 kA/m – 6 kA/m
        rozsah kalibrácie pri DC je pre intenzitu magnetického poľa 2 kA/m – 6 kA/m

Kalibrácie meradiel intenzity magnetického poľa – Magnetometry, Gaussmetry, Teslametry
pre tangenciálne sondy rozsah 250 A/m – 190 000 A/m
pre axiálne sondy rozsah 250 A/m – 40 000 A/m

Kalibrácie Luxmetrov
rozsah kalibrácie 20 Lx – 18 000 Lx

Kalibrácie UV metrov
rozsah kalibrácie 200 µW/cm2 – 4000 µW/cm2

Kalibrácie UV lámp
rozsah kalibrácie do 6000 µW/cm2

Kalibrácie pre MT metódu sa vykonáva v súlade s normami: ČSN EN ISO 9934-3
Kalibračná lehota je 12 mesiacov podľa ČSN EN ISO 3059

 

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: