full service NDT od roku 1990

UT skúšanie ultrazvukom

Kalibrujeme:

  • ultrazvukové hrúbkomery
  • ultrazvukové defektoskopy

 

Kalibrácie ultrazvukových hrúbkomerov podľa ČSN EN 15317
rozsah kalibrácie dĺžky je 1 mm – 100 mm

Kalibrácie ultrazvukových defektoskopov podľa ČSN EN 12668-1
Kalibrácie UT imerzných sond
Kalibrácie UT systému (UT linky)

Kalibrácie pre UT metódu sa vykonáva v súlade s normami: ČSN EN 12668-1,2,3; ČSN EN 15317
Kalibračná lehota je 12 mesiacov.

 

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: