full service NDT od roku 1990

Kalibrácie UV LED lámp

Od roku 2017 sme vylepšili metódu kalibrácie stacionárnych i ručných Ultrafialových (LED) lámp. Sonda etalónu, ktorým meranie prebieha, je pripevnená k precíznemu polohovaciemu zariadeniu, ktoré premeria osvetlenú plochu v rozsahu až 400 mm x 400 mm.

Meranie prebieha v normou danej vzdialenosti 400 mm podľa normy ČSN EN ISO 9934-3 alebo vo vzdialenosti 381 mm (15 palcov) nad osvetlenou plochou podľa normy ASTM. K meraniu využívame merač UV žiarenia, tzn. rádiometer reagujúcí na svetelné spektrum s vlnovou dĺžkou 300 – 400 nm. Výsledkom merania a analýzy nameraných hodnôt sú maximálna intenzita, osvetlená plocha vyhovujúca norme a orientačné nákresy (pôdorys, bokorys atď.). Vďaka tejto novej metóde získate presnú predstavu o intenzite UV-A žirenia v každom bode osvetlenej plochy a zároveň záruku, že zariadenie (zdroj UV-A žiárenia) spĺňa normy ČSN EN ISO 9934-3 pro nedeštruktívne testovanie a čiastočne normu ASTM, ktorá špecifikuje parametre meranie LED UV-A lámp určených pre NDT.

kalibrace stacionarnich LED lampkalibrace stacionarnich LED lamp

 

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: