full service NDT od roku 1990

ET skúšanie vírivými prúdmi

Akreditovane kalibrujeme:

  • vírivoprúdové defektoskopy

ET akreditované kalibrácie

A 04-51/29
Kalibrácie vírivoprúdnych defektoskopov podľa ČSN EN ISO 15548-1:2010 (stupeň overenie 2)

Rozsahy meraní a CMC - viď Príloha osvedčenie o akreditácií

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: