full service NDT od roku 1990

Alternatívne a doplňujúce kvalifikácie NDT personálu pre zahraničné trhy

dovoľujeme si Vám ponúknuť špecializovaný seminár, ktorý sa bude konať dňa 2.9.2014 v Ostrave, zameraný na tému

Alternatívne a doplňujúce kvalifikácie NDT personálu pre zahraničné trhy

(kvalifikácia a certifikácia personálu NDT podľa SNT-TC-1A)

 

 

Osnova školenia

1.    Úvod do kvalifikácie a certifikácie personálu NDT - účel kvalifikácie a certifikácie personálu, kvalifikácia a certifikácia v súvislosti s požiadavkami výrobkových noriem a špecifikácií (ASME Code, AWS Code, RCCM Code apod.), Certifikácia centrálnym orgánom verzus certifikácia zamestnávateľom
2.    Prehľad noriem a predpisov pre kvalifikáciu a certifikáciu personálu NDT (STN EN ISO 9712/STN EN 473, STN EN 4179, ASNT SNT-TC-1A, ANSI/ASNT CP-189, ANSI/ASNT CP-105 a ďalšie)
3.    Detailný opis systému kvalifikácie a certifikácie personálu NDT podľa SNT-TC-1A - stupňa kvalifikácie, kompetencie, školenia, skúšky, platnosť certifikátu
4.    Požiadavky a predpoklady kvalifikácie a certifikácie podľa SNT-TC-1A v nadväznosti na systém certifikácie podľa STN EN ISO 9712 (STN EN 473)
5.    Diskusia

Lektor:
Ing. Alexandr Popov

 

 

Tento špecializovaný kurz je určený pre manažérov, personalistov, vedúcich prevádzky a obchodníkov.
Cena kurzu: 2749,- Kč bez DPH. Rozsah jeden deň. Termín 2.9.2014

Comments powered by CComment

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: