full service NDT od roku 1990

Európska konferencia nedeštruktívneho testovania (ECNDT 2014)

Prijmite pozvanie na Európsku konferenciu nedeštruktívneho testovania s poradovým číslom 11, kde PTS Josef Solnař s. r. o. vystavuje.

Akcia je poriadaná Európskou federáciou nedeštruktívneho testovania (EFNDT) v dňoch 6.-10.10.2014 v Prahe, v spolupráci s jednou zvolenou národnou spoločnosťou nedeštruktívneho testovania každé štyri roky.

Najdete nás na stánku 62/63 spolu s firmou Pfinder Chemie. Rádi Vás uvidíme.

11th ECNDT 2014 in Prague - http://www.ecndt2014.com

Comments powered by CComment

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: