full service NDT din 1990

UV Lamps

Radiația-UV

Acest articol discută despre radiațiile ultraviolete, efectele sale și impactul asupra organismului uman.

Radiația-UV

Lumina ultravioletă, mai bine cunoscută sub numele de radiație UV , face parte din spectrul electromagnetic. Radiația UV  se află în cadrul spectrului, între lumina vizibilă şi razele X. Lumina are o lungime de undă mai scurtă, este generată mai multă energie. Prin urmare, UV produce mai puțină energie decȃt în zona razelor X şi mai mult decȃt lumina vizibilă.

 

Ce este mai exact radiația UV?

Radiația ultravioletă (UV) este alcătuită din unde electromagnetice cu lungimi de undă mai scurte decȃt lumina vizibilă.

În ceea ce priveşte efectele biologice ale radiațiilor UV , acestea sunt adesea folosite pentru a împărți domeniul spectral.:

 • UVA pentru lungimi de undă 400 – 315 nm 
 • UVB pentru lungimi de undă 315 – 280 nm 
 • UVC pentru lungimi de undă 280 nm.

 

Radiația UV-A (315-400 nm) este folosită în general pentru lămpi, UV-B(280-315 nm) şi UV-C (200-280 nm) sunt radiațiile cu cel mai mare efect asupra bacteriilor. Pentru a anihila şi ucide bacteriile, lungimea de undă cea mai eficientă este sub 300 nm.

Radiația UV este generată de trecerea unui curent între doi electrozi într-un tub de cuarț umplut cu vapori de mercur.

Aşa numita lumină „Black” este o radiația UV slabă cu lungimea de undă de λ  = 300 - 400 nm. 
Aceast tip de radiație oferă unele surse speciale de lumină, de exemplu. Lampă cu mercur de înaltă presiune, cu un filtru de protecție . Filtru impermeabil la radiații UV dure , radiații vizibile şi transmite doar radiația în acel interval de lungime de undă(de ex. 365 nm) .
Lumina „neagră” este folosită pentru a controla o varietate de metode de testare care folosesc luminişcența anumitor substanțe prin iradiere cu radiații ultraviolete slabe.

Radiații UV și efectele sale

Domeniul spectral UV acoperă lungimi de undă 100-400 nm.

Radiațiile UV pot fi împărțite în funcție de efectele biologice în trei grupe:

1. Radiațiile UV A (315-400 nm)- de obicei, nu produce roşeață acută sau arsuri.
2. Radiațiile UV B (280-315 nm)- provoacă, de obicei, afecțiuni acute şi cronice de piele.
3. Radiațiile UV C (280- 100 nm)- este absorbită de către stratul de ozon şi nu ajunge pe suprafața pămȃntului.

 UV-C este oprit în stratul de ozon, deasemenea o mare parte din UV-B este reținută, ceea ce înseamnă că radiația UV pe pămȃnt este compusă din UV-A (90-99%) şi o mică parte din UV-B (1-10%) .

 Díky tomu, že UV záření neproniká do hloubky tkání, nejcitlivějším orgánem jsou tak kůže a oči (oční spojivky a rohovka, u dlouhovlnného UVA pak také oční čočka). Průnik UV záření normální kůži je jen do hloubky 0,6 mm. Dostatečná dávka UVA tak vyvolává zhnědnutí kůže, které vzniká nedlouho po ozáření, avšak trvává jen krátkou dobu. Díky ozářením UVB paprsky dochází ke zčervenání kůže a popřípadě k tvorbě zánětu až puchýřů. Po odeznění těchto projevů kůže zhnědne a toto zhnědnutí má trvalejší povahu.

 Pokud by UV záření, které vzniká jako součást slunečního záření, pronikalo přímo až na naši zem, byly by jeho účinky na život smrtící. Naštěstí se však při dopadu na Zem rozptyluje v ionosféře, v ozonosféře a v ostatních vrstvách atmosféry (vodní páry, aerosoly, ...). Čím déle UV záření prochází atmosférou, tím menší je jeho působení na zemském povrchu.
Důsledkem porušení ozónové vrstvy dochází ke zvýšení jeho propustnosti a to má za následek vznik zdravotního rizika pro citlivé jedince (hlavně malé děti). Ve větších dávkách může UV záření poškodit zrak a kůži.

Ochrana proti UV záření

Požadavky na ochranu zdraví před účinky ultrafialového záření jsou upraveny podrobně
samostatným předpisem diferencovaně podle daného typu záření. Zásady lze shrnout
takto:

 • vyloučení nechtěné expozice UV záření
 • zdroje UV záření, pokud jejich chod nelze kontrolovat zrakem, vybavit optickou signalizací
  chodu
 • zakrytí či zastínění zdrojů záření doporučenými filtry
 • zkrácení doby expozice
 • pokud není omezení expozice technickými prostředky možné, je nutné použít OOPP na ochranu očí brýle nepropouštějící UV záření, na ochranu exponované kůže ochranné rukavice, popřípadě ochranný oděv
  preventivní lékařské prohlídky vstupní, periodické a výstupní u zaměstnanců vykonávajících
  práce určené jako práce rizikové

Doporučené ochranné pomůcky

 Ochrana očí

Ochranné UV brýle čiré nebo tónované se speciální obrubou zadrží  UV paprsky, které probíhají podél optické osy. Podle druhu obruby jsou i přizpůsobeny na nasazení na dioptrické brýle. Podmínkou je zabránit průniku paprsků UV z okolí a mimo obrubu brýlí do oka. Většina ochranných UV brýlí skýtá dle dnešních standardů dostatečnou ochranu proti UV záření.

Ochrana kůže

UV záření ohrožuje kůži, proto je ji třeba chránit ochranným oděvem, případně rukavicemi. Kde to není zcela možné je třeba používat alespoň ochranné krémy s UV filtrem. Za důležitou je pokládána zejména ochrana před škodlivějším zářením typu UVB, moderní přípravky však chrání i před zářením typu UVA, při výběru  krémů bychom na toto měli brát zřetel. Z čísla ochranného faktoru lze vypočítat, kolik procent UV záření daný přípravek filtruje (tj. jaké množství z dopadajících UV paprsků neprojde na povrch těla). Např.:
Ochranný faktor               Účinnost filtrování              
přípravku:                         UV záření:                        
č. 2                                 50% UV neprojde                
č. 5                                 80% UV      "                        
č. 10                               90% UV      "                        
č. 20                               95% UV      "                        
č. 32                               98% UV      "                       
Krémy s ochranným filtrem je vhodné nanést na pokožku již 15 minut před zahájením práce. Ochrannou vrstvu na kůži je třeba obnovovat minimálně každé 2 hodiny.

Legislativní opatření

 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, o neionizujícím záření pojednává § 35 Neionizující záření.
 • Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
 • Vyhláška č. 89/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (faktor 5 neionizující záření a elektromagnetická pole).
Trimite email. Toate campurile cu (*) sunt obligatorii.
Adress PTS România
  str. Uranus nr. 9,
  bl. 9, sc. A , ap. 4
  500 361 Brașov
Phone +40 754 453 231
E-mail: