Nedílnou součástí přihlášky, ať už ke kurzu nebo ke zkoušce, je

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Prosíme, vytiskněte si toto prohlášení a podepsané jej zašlete na adresu sindlerova@ptsndt.com. Je nutné podepsané prohlášení doručit, protože až po té bude Vaše přihláška úplná.

Děkujeme.

-->