Termometry

Termometry bezkontaktowe - podstawowe informacje

Wśród zalet, które jeszcze nie zostały wymienione jest m.in szybki pomiar- temperatura zwykle pojawia się w ciągu 0,5 sekundy. Ponadto można używać bezkontaktowych termometrów do pomiaru niskich oraz wysokich temperatur, których nie można mierzyć zwykłymi termometrami. Pomiar nie ma wpływu na mierzony obiekt i przebiega bez ryzyka zanieczyszczenia i mechanicznych skutków ubocznych na powierzchni mierzonego obiektu.

 

Jak przebiega pomiar

Promieniowanie podczerwone jest falą o długości 750 nm. Generuje ono ciepło dla planety Ziemi. Jeżeli wchłoną go żywe organizmy, gleba lub powietrze zmienia promieniowanie podczerwone w ciepło. Światło widoczne gołym okiem: od 380nm po 750nm.

Infrared thermometer generally Visible spectrum

Każda substancja generuje energię w postaci promieniowania podczerwonego, które wytwarza ciepło. Jeżeli mierzony obiekt ma taką samą temperaturę, jak otoczenie, możliwe jest zmierzenie jego temperatury. Światło podczerwone funkcjonuje jako światło widzialne, które może być kierunkowane, odbijane lub wchłaniane.

Ręczne termometry na podczerwień zwykle używają obiektywu by skupić światło podczerwone z jednego obiektu na detektor (termopile). Detektor absorbuje promieniowanie podczerwone i zmienia je w ciepło. Im więcej jest energii podczerwonej, tym wytworzy się więcej ciepła, które zmieni się w energię elektryczną, dzięki której z kolei urządzenie wskaże temperaturę obiektu na który został skierowany termometr.

Co to jest emisyjność

Materiały mają różny stopień promieniowania przy różnych emisjach. Emisyjność mierzy moc obiektu emitującego czerwoną energię, która dostarcza informacji o temperaturze danego organizmu. Moze mieć wartość od 0 aż do 1. Większość powierzchni ma wartość około 0,95 i ta wartość jest ustawiona na większości urządzeń. Jednak niektóre urządzenia posiadają funkcję regulowania wartości emisyjności. 

Dokładność pomiarów

Dokładność ręcznego termometru na podczerwień zależy od odległości od mierzonej powierzchni. Mierzona nawierzchnia zwiększa się jeżeli zwiększa się odległość mierzenia. Jeżeli odległość od mierzonego przedmiotu wynosi, na przykład, 1000mm (1m) a używa się termometru na podczerwień z pomiarem 12:1, to maksymalna odległość, z jakiej można dokonać wiarygodnego pomiaru temperatury, wynosi 83mm. Odległość z której można niezawodnie mierzyć temperaturę można obliczyć za pomocą wzoru: D/S x wielkość docelowa. W tym przypadku D = 1000 a S = 12. Czyli 1000 / 12 = 83.

Infrared thermometer generally ratio

Przy mierzeniu trzeba zwrócić uwagę na to, aby mierzony przedmiot byl większy niż punkt pomiarowy. Mierzony przedmiot może być również takiej samej wielkości jak punkt pomiarowy. Jednak jeśli punkt pomiarowy jest większy niż mierzony przedmiot, wartości będą nieprawidłowe, a wówczas nieprawidłowe będą również pomiary.

 

Infrared thermometer generally

zaleca się - mierzony przedmiot jest większy niż obszar pomiarowy
dopuszczalne - mierzony przedmiot jest takiej samej wielkości jak obszar pomiarowy
niedopuszczalne - mierzony przedmiot jest większy niż obszar pomiarowy i temperatura tła ma wpływ na pomiar

Drukuj