full service NDT od 1990 roku

NDT in Construction Industry

Giatec RCON2™

Giatec RCON2™ urządzenie wykorzystywane w zakresie badań nieniszczących, które służy do pomiarów oporności elektrycznej konstrukcji betonowych. Pomiary tego typu przeprowadzane sa w laboratorium bez żadnych dodatkowych wymagań dotyczących przygotowania próbek. Pomiaru można bez trudności dokonać na tych samych próbkach betonu, które są aktualnie używane do testowania wytrzymałości betonu na ściskanie.

RCON2™ jest szybki (czas pomiarowy wynosi mniej niż 5 sekund), precyzyjny (wykorzystujący metodę zmiennej częstotliwości) i elastyczny (pomiarów można dokonywać z różnymi ustawieniami w celu weryfikacji). RCON2™ daje również możliwość ciągłego pomiaru oporności elektrycznej wraz z upływem czasu, co może być wykorzystane do monitorowania kilku innych parametrów takich jak pękanie, tranfser wilgoci oraz czas tężenia próbek betonu.

Zastosowania

W materiałach betonowych, oporność elektryczna jest dobrze skorelowana z istotnymi parametrami wytrzymałościowymi takimi jak przepuszczalność, dyfuzyjność i, ogólnie, mikrostrukturalnymi cechami betonu.
RCON2™ jest wyjątkowym urządzeniem przeznaczonym do badania mikrostrukturalnych właściwości betonu, w tym:

 • Dyfuzja chlorku w betonie
 • Korozja zbrojenia wewnątrz betonu
 • Czas tężenia świeżego betonu
 • Transfer wikgoci w betonie
 • Dojrzewanie betonu
 • System ochrony katodowej

 

NDT in Construction Industry Giatec RconNDT in Construction Industry Giatec Rcon

Objętościowa Oporność Elektryczna Betonu
Opakowanie

 

Właściwości

 • Szybki (<5 sekund)
 • Precyzyjny (±2%)
 • Pomiar AC (Galwanostatyczny)
 • Szeroki zakres częstotliwości pomiarowych (1Hz do 30kHz)
 • Detekcja fazowa (0-180 stopni)
 • Tryb automatyczny
 • Pomiar ciągły
 • Oprogramowanie PC przyjazne dla użytkownika
 • Elastyczny uchwyt napróbki
 • Możliwość dostosowania ustawień do indywidualnych potrzeb
 • Połączenie USB z komputerem

Więcej informacji...

Giatec RCON2™ dostarcza niezawodnej metody badań, która wykorzystuje pomiary oporności elektrycznej podczas kontroli jakości betonu  opartej na wymaganej wytrzymałości. Ten pomiar można bardzo łatwo przeprowadzić na próbkach betonu, które są obecnie używane do testowania wytrzymałości betonu na ściskanie. RCON2™ wykorzystuje technikę impedancji AC w celu uzyskania precyzyjnych i szybkich pomiarów, które mogą być stale uzyskiwane dzięki użyciu systemu operacyjnego dostosowanego do potrzeb użytkownika przy pomiarach różnych materiałów betonowych. Oporność elektryczna betonu może być powiązana z cechami ich siatki porów takimi jak rozmiar porów i ich zdolność przyłączeniowa, zawartość wilgoci w porach i chemia związków porów. W materiałach betonowych elektryczna oporność została dobrze skorelowana z istotnymi parametrami wytrzymałościowymi takimi jak przepuszczalność i dyfuzyjność. Dodatkowo, to badanie nieniszczące można łatwo przeprowadzić na świeżych lub stężałych próbkach betonowych w różnych stopniach stężenia i różnych stopniach nawodnienia w celu przestudiowania obrabialności, tężenia i wytrzymałości betonu. Metoda oporności elektrycznej została również zastosowana w celu badania korozji zbrojenia wewnątrz betonu, odkształcania, segregacji ogólnej oraz zamrażania i odmrażania się betonu ponieważ wpływają one na właściwości siatki porów. Techniki oporności elektrycznej betonu są również odpowiednim zamiennikiem Testu Przenikalności Chlorku w betonie (zgodnie z ASTM C1202) ponieważ istnieje silna współzależność pomiędzy opornością elektryczną a wytrzymałością betonu.

NDT in Construction Industry Giatec RconNDT in Construction Industry Giatec Rcon

Probówka do świeżego betonu (bez odlewu cylindra)  Zestaw Weryfikacyjny

 

Standaryzacja

Nowe standardy ASTM oraz AASHTO są obecnie opracowywane w oparciu o pomiary oporności elektrycznej betonu będącej miarą jego wytrzymałości.

Dane techniczne

Ogólne

Zakres odczytuZakres częstotliwościPomiar fazowyDokładność impedancjiDokładność fazowa
1 ~100 Ω 1Hz ~ 30KHz 0 ~ 180° ± 2% ± 2-cyfrowy 5 % ± 3-cyfrowy
100Ω~1000Ω
1 ~10 KΩ
10 ~ 100 KΩ
100 KΩ ~1 MΩ 1Hz ~ 10KHz

Czas pomiarowy

CzęstotliwośćCzas pobierania próbekCzas odczytu (minimalny)
1 Hz ~ 4 Hz 5 sekund 10 sekund
5 Hz ~ 30 KHz 1 sekunda 2 sekund

Warunki użytkowania

TypWartość
Temperatura użytkowania 15 ~ 45 °C
Wilgotność w czasie użytkowania 30 ~ 80%
Temperatura przechowywania 0 ~ 60°C
Napięcie podczas użytkowania 100-250 V ± 10%, 60Hz
Wymiary RCON2™ 200 x 230 x 70 mm

 

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

1: Czy RCON2™ może być używany do przeprowadzania testów w terenie na stężałym betonie, czy można używać go tylko w laboratoriach?
Odp: RCON2™ jest przeznaczony do testowania próbek stężałego betonu różnych rozmiarów i w różnych kształtach zarówno w laboratoriach, jak i w terenie.

2: Na Państwa stronie internetowej pojawia się wzmianka o współzależności pomiędzy ASTM C1202 i RCON2™. Czy posiadają Państwo dane porównujące wyniki zastosowania tych dwóch metod?
Odp: Tak. Istnieje współzależność pomiędzy wynikami testu na przenikalność chlorku i tymi uzyskanymi metodą oporności elektrycznej. Porównanie tych dwóch technik umieściliśmy w poniższej tabeli:

Wartości przenikalności chlorku i objętościowej oporności elektrycznej
Przenikliwość chlorkuWysokaUmiarkowanaNiskaBardzo niskaNieistotna
56-Dniowa Przenikalność Chlorku zgodnie z ASTM C1202 (Coulombs) >4,000 2,000-4,000 1,000-2,000 100-1,000 <100
28-Dniowa Objętościowa Oporność Elektryczna Betonu Nasyconego (kΩ.cm) <5 5-10 10-20 20-200 >200

3: Jaki jest zakres pomiarowy RCON2™? Jakie jest maksimum (kΩcm), które można zmierzyć?
Odp: Zakres pomiarowy RCON2™ to 1 om do 1 Mega oma. Dla próbki cylindra o wymiarach 10 x 20 cm maksymalny pomiar wynosi ~4,000 kΩcm. Ten zakres może zostać zwiększony do ~40,000 kΩcm dzięki użyciu wysoce opornego dodatku dostarczonego przez Giatec.

4: Jakie wymagania muszą zostać spełnione, by uruchomić oprogramowanie?
Odp: Wymagania to: komputer PC z, minimum, procesorem Pentium 4, system operacyjny Windows XP/Windows 7/Vista i co najmniej 500 MB pamięci RAM.

5: Jakich standardów użyto do opracowania sprzętu?
Odp: RCON2™ został opracowany w oparciu o standard ASTM, który zostanie wkrótce opublikowany. Istnieje podobny standard w AASHTO do pomiarów oporności elektrycznej powierzchni, ale urządzenie RCON2™ mierzy objętościową oporność elektryczną, co dostarcza dokładniejszego wyniku.

6: Czy urządzenie mierzy wytrzymałość na ściskanie?
Odp: Nie. Za pomocą RCON2™ można łatwo i szybko zmierzyć oporność elektryczną betonu. Ten parametr jest ściśle skorelowany z czasem tężenia świeżego betonu oraz cechami wytrzymałościowymi stężałego betonu.

7: Czy to urządzenie mierzy trwałość betonu i przepuszczalność soli oraz chlorków?
Odp: RCON2™ mierzy oporność elektryczną betonu. Ten parametr może zostać wykorzystany do oceny wytrzymałości oraz trwałości betonu w styczności z konkretnym środowiskiem. Giatec oferuje inne urządzenie o nazwie Perma™, które mierzy przepuszczalność chlorku w betonie w oparciu o ASTM C1202. By uzyskać więcej informacji, należy przejść tutaj.

8: W niektórych krajach napięcie przy pracy wynosi 210-220 V, a cykl: 50 Hz. Czy RCON2™ jest kompatybilny z tymi specyfikacjami? Czy różnica w cyklach wpłynęłaby na wyniki badań?
Odp: Zasilacz urządzenia RCON2™ dopuszcza napięcie w zakresie 100-250 V z zakresem częstotliwości wynoszącym 50-60Hz. Te wariacje w żaden sposób nie wpłynęłyby na wyniki badań.

9: Czy probówka do swieżego betonu D00101A-11 jest wymagana do przeprowadzenia testów? Czy uzupełni w jakiś sposób uzyskane wyniki?
Odp: Probówka do świeżego betonu jest elementem opcjonalnym; jest potrzebna jedynie do przestudiowania tężenia betonu. Jeżeli takie testy nie będa przeprowadzane, probówka nie jest potrzebna.

10: Jak zmierzyć zmiany w zawartości wody oraz czas tężenia betonu w betonowych próbkach?
Odp: Używając specjalnej probówki do świeżego betonu, zaprojektowanej do osadzenia w betonie, można zmierzyć zawartość wody oraz czas tężenia betonu poprzez monitorowanie oporności elektrycznej oraz czasu. Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie, które umożliwia rejestrowanie danych. Jednakże, wymaga się by kalibracja skorelowała zmianę oporności elektrycznej z właściwą zawartością wody oraz czasem tężenia betonu.

11: Czy standardy ASTM i AASHTO wciąż są opracowywane?
Odp: Standard AASHTO został już opublikowany. Można uzyskać więcej informacji na ten temat z dokumentu AASHTO TP 95-11. Standard ASTM, który jest oparty na objętościowej oporności elektrycznej betonu jest obecnie opracowywanie i wkrótce zostanie opublikowany.

12: Czy betonowe próbki są używane w cylindrze testowym, czy można użyć kostki testowej (150mmx150mmx150mm)?
Odp: Próbki o walcowatym kształcie o maksymalnych wymiarach 150mmx300mm i próbki w kształcie kostek o maksymalnych wymiarach 100mmx100mm mieszczą się w standardowym uchwycie do próbek dołączonym do RCON2™. Jednakże jeżeli zaistnieje potrzeba pomiaru próbki w kształcie kostki o wymiarach 150mmx150mm, możemy dostosować armaturę uchwytu tak, by mieścił ten rozmiar.

13: Ile próbek można testować jednocześnie?
Odp: Przy aktualnych ustawieniach testowych tylko jedną. Jednakże testowanie przebiega bardzo szybko (potrzeba 3-5 sekund, by precyzyjnie przetworzyć dane), co pozwala na przetestowanie wielu próbek w krótkim okresie czasu.

14: Kto używa tego produktu?
Odp: Nasza lista użytkowników obejmuje kilka północnoamerykańskich, europejskich, australijskich i środkowowschodnich uniwersytetów i producentów betonu. Wśród nich są uniwersytety takie jak Uniwersytet w Michigan, Uniwersytet Carleton, Uniwersytet w Ottawie, Uniwersytet w Toronto, Uniwersytet Purdue oraz Uniwersytet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. By odwiedzić stronę z rekomendacjami Giatec na LinkedIn i przeczytać opinie naszych klientów, należy przejść TUTAJ.

15: Czy posiadają Państwo przedstawiciela lub dostawcę poza Ameryką Północną?
Odp: Aktualnie nie posiadamy dostawców spoza Ameryki Północnej. Produkujemy i dostarczamy urządzenia bezpośrednio z Kanady.

16: Jak wygląda sprawa serwisu gwarancyjnego produktu? How will the product be taken care of in terms of warranty services?
Odp: Giatec pokrywa koszty każdej usługi i kalibracji na które są narażeni użytkownicy urządzenia w czasie okresu gwarancyjnego, a po jego upłynięciu zapewnia swoim klientom nieograniczone i darmowe wsparcie techniczne online (24/7).

17: Czy, pod względem czułości, precyzyjności i kalibracji, RCON2 może zostać w jakiś sposob porównany lub zestawiony z jakimkolwiek badaniem dyfuzji chlorku przeprowadzanym na betonie?

Odp: RCON2™ jest w pełni kalibrowany przed transportem, a co więcej, zostaje do niego dołączony zestaw weryfikacyjny, który umożliwia klientowi weryfikację wyników testów gdy uważa to za konieczne. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by zapewniało wysoką czułość i precyzyjność wymagane w badaniach betonu. TUTAJ można znaleźć instrukcję użytkowania RCON2™, która zawiera więcej informacji dotyczących precyzyjności i czułości RCON2™, a także kalibracji i procedury weryfikacyjnej.

18: Jak wygląda procedura nabycia/sprzedaży Giatec?
Odp: Krok 1: Dostarczamy wycenę urządzenia oraz akcesoria do klienta. Krok 2: klient przesyła do nas zamówienie lub e-mail z potwierdzeniem akceptacji cen. Krok 3: Przygotowujemy fakturę zgodną z treścią zamówienia i zawierającą koszty dostawy, obsługi i ubezpieczenia. Krok 4: Po otrzymaniu zapłaty od klienta (przelewem lub czekiem w formie zaliczki) wysyłamy produkt. Dostawa może zająć od 1 do 2 tygodni (w zależności od lokalizacji) począwszy od daty płatności. Do przesyłki dołączamy rachunek do Państwa dokumentacji. Krok 5: Kontaktujemy się z klientem w celu upewnienia się, że produkt został dostarczony i że jest w dobrym stanie.

19: Jak używać RCON2 do pomiarów przewodności świeżego betonu?
Odp: Przewodność świeżego betonu (która jest przeciwieństwem oporności elektrycznej) może zostać zmierzona przy użyciu probówki do świeżego betonu dostarczonej przez Giatec lub podobnego przedmiotu. To urządzenie zawiera dwa pręty ze stali nierdzewnej (z częściami izolacyjnymi na końcach) osadzone w świeżym betonie. Pręty są połączone z urządzeniem RCON2 w celu monitorowania wzrostu oporności elektrycznej pomiędzy nimi w czasie gdy beton tężeje i ostatecznie twardnieje. Zmierzony opór elektryczny może zostać przetworzony w oporność elektrolityczną gdy znany jest czynnik konwersji, który jest zależny od geometrii naczynia testowego. Czynnik konwersji można łatwo uzyskać poprzez pomiar oporu elektrycznego roztworu solnego (ze znaną przewodnością) w naczyniu testowym.

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Polska
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: