full service NDT od 1990 roku

NDT in Construction Industry

Giatec SmartRock™

Giatec SmartRock™ jest wstrząsoodpornym i wodoodpornym bezprzewodowym czujnikiem służącym do monitorowania temperatury betonu od początków twardnienia do całkowitego stwardnienia.

Giatec iCOR™

Giatec iCOR™ to nowe kompaktowe i wielofunkcyjne narzędzie NDT przeznaczone do szczegółowej oceny korozji występującej w konstrukcjach żelbetowych BEZ potrzeby posiadania podłączenia elektrycznego do zbrojenia.

Giatec Perma2™

Giatec Perma2™ to całkowicie przekonstruowane urządzenie laboratoryjne do pomiarów oporności elektrycznej betonu na penetrację chlorkiem (RCPT) zgodnie ze standardowymi metodami takimi jak ASTM C1202, AASHTO T277 oraz ASTM C1760.

Giatec Surf™

Giatec Surf™ to laboratoryjne urządzenie testujące służące do przeprowadzania szybkich, prostych i precyzyjnych pomiarów oporności elektrycznej powierzchni betonu w oparciu o technikę czterech probówek (Wenner-Array)

Giatec RCON2™

Giatec RCON2™ urządzenie wykorzystywane w zakresie badań nieniszczących, które służy do pomiarów oporności elektrycznej konstrukcji betonowych. Pomiary tego typu przeprowadzane sa w laboratorium bez żadnych dodatkowych wymagań dotyczących przygotowania próbek. Pomiaru można bez trudności dokonać na tych samych próbkach betonu, które są aktualnie używane do testowania wytrzymałości betonu na ściskanie.

Giatec SmartBox™

Giatec SmartBox™ to kompaktowe, bezprzewodowe urządzenie do pomiarów i monitorowania oporu elektrycznego i temperatury świeżego betonu. Ciągłe pomiary są rejestrowane na SmartBox™ i moga zostać pobrane za pomocą aplikacji mobilnej na smartfony/tablety z systemem Android.

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Polska
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: