full service NDT od 1990 roku

Demagnetyzacja

Niektóre czyności w trakcie produkcji powodują zmagnesowanie części stalowych i innych części ferromagnetycznych. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości jest potrzebne usunąć zmagnesowanie wyrobu i tym zapewnić pierwotne właściwości metali. Ten proces nazywamy demagnetyzacją, czyli odmagnesowanie części magnetycznych.

Powstawanie magnetysmu

Do zmagnesowania dochodzi podczas badań NDT, transportu dzwigiem z uchwytem magnetycznym, podczas obróbki, szlifowania, zginania, wiercenia, cięcia, spawania i innych czynności produkcyjnych. Powstanie pola magnetycznego jest możliwe w jakim kolwieg środowisku. 

 

Demagnetizing

 

Jak duże pole magnetyczne wytwarza Ziemia?

Pole magnetyczne Ziemi czyli geomagnetyz lub magnetosfera Ziemi to przestrzeń kila tysięcy aż setek tysięcy kilometrów około Ziemi, w której działa siła magnetyczna. Siła ta powstaje tarciem płynnego jądra ziemi o stały rdzeń wewnętrzny. Siła magnetyczna tworzy ochronę biosfery (życia na powierzchni Ziemi). Wielkość pola na powierzchni Ziemi wynosi około 25 a 65 mikrotesla (od 0,25 do 0,65 Gaussa).

 

 

Problemy związane ze szczątkowym polem magnetycznym

Istnieje mnóżstwo problemów związanych prawie namagnesowaniem produktów.

 

Chodzi międy innymi o:

  • sklejanie produktów w formach,Magnetometr MH107
  • chropowatość powierzchni po galwanizacji,
  • trudności ze spawaniem prądem elektrycznym,
  • szybsze zużycie łożysk,
  • elementy metalowe lub kurz przylega do produktów lub narzędzi,
  • błądne wykrywanie blędów za pomocą urządzeń i czujników magnetycznych.

 

Wszystkie problemy te powodują duże ztraty finansowe i czasowe, dlatego żeby temu zapobiec, jest potrzebna demagnetyzacja. Odmagnesowanie nie powoduje zmiany właściwości strukturalnych materiałów i można ją przeprowadzać powtórnie.

Pomiar pola magnetycznego

Dla pomiaru wielkości pola magetycznego używamy mierniki pola magnetycznego. Często używaną nazwą tych mierników jest też : magnetometr, imagmetr, gaussmetr, teslametr.

Dla pomiaru szczątkowego pola magnetycznego produktów używamy mierików DC pola magnetycznego.

Dla pomiaru zmiennego pola magnetycznego, które powodowane jest zmiennym AC polem, używamy mierniki intensywności AC pola magnetycznego (naprz. dla pomiaru pomiędzy nabiegunnikami AC jarzma).
Demagnetizing

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. produjuje magnetometry serii MH (kliknij na zdjęcie), przeprowadza kalibrację i serwis tych urządzeń. 

Pomiar jest przeprowadzany za pomocą głowicy Halla a to w jednostkach kA/m, gauss lub TESLA w zależności od modela miernika.

 

 

 

Jak  wybrać najdogodniejszy miernik z oferty?

Firma PTS Josef Solnař s.r.o. ma z produkcją i serwisem urządzeń dla demagnetyzacji długoletnie doświadczenia, na rynku istnieje już od roku 1990, urządzenia produkujemy na zamówienie i dostosowane konkretnym wymaganiom klienta. Personel firmy Wam z przyjemnością pomoże z doborem odpowiedniego urządzenia tak, żeby spełniał Wasze wymagania.

Usuwanie magnetyzmu (demagnetyzacja)

W przypadku, kiedy wasz produkt, narzędzie, lub inne części są zmagnesowane, polecone jest przeprowadzić odmagnesowanie/dmegnetyzację. To jest możliwe za pomocą specialnych urządzeń, demagnetyzerów.

Cewki demagnetyzujące DZC przeznaczone dla obniżenia szczątkowego magnetyzmu. przesunięciem materiału zmiennym polem magnetycznym cewki demagnetyzującej.

Demagnetizing

Tunele demagnetyzacyjne z przetwornicą częstotliwości używane wszędzie tam, kdzie inne metody odmagnesowania były nieskuteczne. Nasza firma produkuje to urządzenie tak, żeby zadowoliła i w przypadku największych wymagań i z powodzeniem eksportuje te technologiei i do innych Państw, naprz. Kanada, Turcja, Szwajcaria, Ukraina, Słowacja i Polska.

 DemagnetizingDemagnetizing

Demagnetizing 06Demagnetizing 07

 

 

Liniowe demagnetyzery przeznaczone są dla odmagnesowania takich produktów jak rury, pręty, łożyska, osie i są wbudowane wprost do linii produkcyjnych. Produkowane są z DC i AC cewką, lub tylko z AC cewką.

Demagnetizing 08Demagnetizing 08b

 

Specialne  demagnetyzery produkowane według konkretnych wymagań klienta.

 

Demagnetizing 09Demagnetizing 10Demagnetizing 12Demagnetizing 11

 

Przenośny demagnetyzer. To uniwerzalne urządzenie do odmagnesowania różnych małych przedmiotów, naprz. narzędzi, wzorców itp. 

Demagnetizing 13

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Polska
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: