full service NDT od 1990 roku

Urządzenia Nortec

Firma Olympus oferuje szeroką gamę czujników rotacyjnych Nortec dla badań prądów wirowych.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją umożliwia oferta różnych wersji i różnych parametrów, takich jak szeroki zakres prędkości (40 do 3000 obr./ min.), zakres częstotliwości pracy od 100 Hz aż do 6 MHz, różne typy złączy i różne typy czujników.

Niektóre z aplikacji są np.:  testowanie otworów w częściach lotnych samolotu, z umieszczonymi nitami lub bez nitów, testowanie otworów na śruby w kołach, badanie powierzchni, wskaźnik pęknięć po procesie produkcji, uszczelnianie rur i badanie struktur wielowarstwowych do samolotów za pomocą testu o niskiej częstotliwości.

Właściwości

 • Zakres prędkości testowych (prędkość)  40 aż 3000 obr/min
 • Zakres częstotliwości od  100 Hz  do  6 MHz
 • Typy złącza:
    4 - pin LEMO
    4 - pin Fischer
    4 - pin Switchcraft
    Custom  tri - axial
 • Typy czujnika:
    Różny odblask
    Absolutní můstkový
    Absolutní reflexní
    Diferenční můstkový
 • Technologia PowerLink  -   automatyczne czujniki identyfikacyjne oraz automatyczne częstotliwości, wzmocnienia i częstotliwości filtrów
 • Sygnalizacja alarmu za pomocą czerwonej LED dla skanerów ręcznych

 

Zakres testu prędkości obrotowej dla koderów testowania otworów  (obr/min)

                 

Nortec 19eII

Nortec 24

Nortec 1000

Nortec 2000 S/D

WorkStation
210/215/220

Nortec 500

MiniMite

1200

1200

No

600 - 3000

600 - 3000

600 - 3000

RA-2000

1200

1200

No

600 - 2400

600 - 2400

600 - 2400

SpitFire

1200

1200

No

600 - 3000

600 - 3000

600 - 3000

PS-4

1 - 1500

1 - 1500

1 - 1500

1 - 1500

1 - 1500

1 - 1500

PS-5AL

60 - 200

No

No

60 - 240

60 - 240

60 - 240

 

Czujnik typu  MiniMite

MiniMite Scanner 2

 • Zakres prędkości: Zmienne wartości ( 600 aż 3000 obr/min)
 • Prędkość zarządzania: pomocne urządzenia
 • Zakres częstotliwości:  200 kHz  aż  6 MHz
 • Złącze czujnika: 4 - pin LEMO lub 4 - pin Fischer  s "O"  kroužky
 • Typ czujnika:Reflexní diferenční
 • Powiązanie sygnału:Rotacyjny transformator
 • Montaż: Ręczny
 • Orientacja: Brak ograniczeń fizycznych
 • Alarm:  Wskaźniki są czerwone LED, umieszczone na górnej i tylniej części obudowy
 • Złącze kabla: 16 - pin LEMO
 • Wielkość: 89 mm x 25 mm x 38 mm
 • Waga:0,11 kg

 


 Czujnik RA - 2000

RA 2000 Scanner 2

 • Zakres prędkości: ( 600 do 2400 obr/min)
 • Prędkość zarządzania: pomocne urządzenia
 • Zakres częstotliwości:200 kHz  až  6 MHz
 • Złącze czujnika:4 - pin LEMO
 • Typ czujnika:Reflexní diferenční
 • Powiązanie sygnału:Rotacyjny transformator
 • Montaż: Ręczny
 • Orientacja: Brak ograniczeń fizycznych
 • Alarm:  Wskaźniki są czerwone LED, umieszczone na górnej i tylniej części obudowy
 • Złącze kabla:16 - pin LEMO
 • Wielkość:76 mm x 32 mm x 127 mm
 • Waga:0,28 kg

 


Czujnik SpitFire 2000

SpitFire Scanner 2

 • Zakres prędkości ( 600 do 3000 obr/min)
 • Шízení rychlosti: pomocí přístroje
 • Rozsah frekvencí:100 kHz  až  6 MHz
 • Konektor snímače:4 - pin Fischer  s "O"  kroužky
 • Typ snímače:Reflexní diferenční
 • Propojení signálu:Rotační transformátor
 • Kritický kroutící moment: O,85 kg.mm (max.)
 • Volba kroutícího momentu:  Přepnout lze do tří hodnot - malý, střední a vysoký
 • Montáž:Ručně veden
 • Orientace: Žádné fyzické omezení
 • Alarmy:Indikátory jsou červené LED, umístěné   na vrchu a zadní části pouzdra
 • Konektor kabelu:16 - pin LEMO
 • Velikost: Délka  -  152 mm,  Průměr  - 43 mm
 • Hmotnost: 0,45 kg

 


Snímač PS - 5

PS5 AL Scanner 2

 • Rozsah rychlostí: Proměnné hodnoty ( 40 až  240 ot/min)
 • Řízení rychlosti: pomocí přístroje
 • Rozsah frekvencí: 100 kHz  až  12 MHz
 • Konektor snímače: Staveley Tri-axial   (vyhovuje pro snímače typu Gulton)
 • Typ snímače: Absolutní a diferenční v zapojení jak můstkovém, tak i reflexním. Možno je použít i snímače s jednou cívkou.
 • Propojení signálu: Axiální sběrací kroužky
 • Dosah snímače: Měnitelný, až do 38 mm, závislý na délce snímače
 • Montáž: Ručně veden, případně  se speciálním uchycením
 • Orientace: Žádné fyzické omezení
 • Konektor kabelu: 16 - pin LEMO
 • Velikost: 127 mm x 48 mm x 64 mm
 • Hmotnost: 1,1 kg

 


Snímač PS - 4

Scanner

 • Rozsah rychlostí: Proměnné hodnoty ( 1 až  1500 ot/min)
 • Řízení rychlosti: pomocí ovladače  PS - 4
 • Rozsah frekvencí: 500 kHz  až  6 MHz
 • Konektor snímače: 6 - pin LEMO nebo  4 - Switchcraft
 • Typ snímače: Reflexní, absolutní nebo diferenční uspořádání
 • Propojení signálu: Rotační transformátor
 • Montáž: Montážní úchyt (patka)
 • Orientace: Žádné fyzické omezení
 • Konektor kabelu: 22 - pin konektor typu "Burndy"
 • Velikost: 381 mm x 83 mm x 127 mm
 • Hmotnost: 3,9 kg

 

Rozsah rychlostí

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Polska
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: