full service NDT od 1990 roku

Pytania i odpowiedzi

Jakie urządzenia wzorcujemy i według jakich norm?

Wzorcowanie defektoskopów wiroprądowych według normy ČSN EN ISO 15548-1
Wzorcowanie źródeł prądu magnetyzacyjnego według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie przenośnych jarzm według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie stacionarnych defektoskopów magnetycznych według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie defektoskopów ultradzwiękowych według normy ČSN EN 12668-1.
Wzorcowanie MT urządzeń według normy ČSN EN ISO 9934-3
Wzorcowanie RT urządzeń według normy ČSN EN 25580
Wzorcowanie ET urządzeń według normyČSN EN ISO 15548-1,2,3
Wzorcowanie PT urządzeń według normy ČSN EN ISO 3059

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Polska
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: