full service NDT od roku 1990

Projekty ESF – možnosti financování vzdělávání v NDT

Projekty ESF moznosti financovani vzdelavani v NDT

Nově vyhlášený projekt

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Definice projektu: Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců tzv. POVEZ II se zabývá adaptováním pracovníků ve firmách na stále rostoucím trhu. Pro zlepšení konkurenceschopnosti a zlepšení pozice firem na trhu je nutné stále zvyšovat znalosti zaměstnanců firem. Projekt POVEZ II se proto snaží řešit problém nesouladu mezi dovednostmi zaměstnanců a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými zaměstnavateli a dále problém časté neochoty ze strany zaměstnavatelů investovat do vzdělávání svých zaměstnanců.

Cílová skupina: Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

 § 7 Zákoníku práce = zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Zahájení projektu:  31.3.2016

Projekt končí: 30.11.2020, to je za:

Příjem žádostí: na podatelnách ÚP ČR, poštou a nebo prostřednictvím datových schránek.

Formy podpory:

  1. Příspěvek na vzdělávání: bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu.
  2. Mzdové náklady: Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Podrobnější informace  + omezení výše podpory naleznete na adrese: https://povez.uradprace.cz/
Bezdlužnosti, které Vám byly zaslány do datové schránky je nezbytné přeposlat do datové schránky ÚP ČR nebo nechat vytisknout na Czech Pointu.


Kontaktní osoby Úřadu práce ČR

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail