full service NDT od roku 1990

Vzdělávání: ET - zkoušení vířivými proudy

Co je zkoušení vířivými proudy?

Metoda je vhodná pro indikaci povrchových vad a těsně podpovrchových vad u materiálů, které jsou elektricky vodivé (nemusí být feromagnetické). Zkoušená součást je vystavena působení střídavého magnetického pole, které je vytvořeno budící cívkou, napájenou střídavým proudem. Ve zkoušeném výrobku se indukuje magnetické pole orientované obecně proti směru síly, která jej vyvolala. Přístroje nastavujeme na místech bez vad. Při zkoušení výrobků se jakákoliv změna v materiálu (vada, snížení tl. trubky, změna materiálu) projeví měřitelným signálem.

Tato metoda je vhodná:

 • pro detekci povrchových vad, jako jsou trhliny, povrchové praskliny, přeložek, poruch svarů atd.
 • pro měření tloušťky stěn, laků
 • pro kontrolu záměn materiálů
Nevýhody metody:

 • nedetekuje vady hluboko pod povrchem
 • citlivá na rozměry zkoušeného produktu

Co mi kurz nebo školení přinese?

 • základní znalosti o metodě vířivých proudů a rozptylových toků
 • dovednost pracovat, porozumět a orientovat se v příslušných normách
 • schopnost zaznamenávat, u stupně 2 i vyhodnocovat a interpretovat, nalezené indikace

Rozsah kurzu

ET1 – 40 vyučovacích hodin
ET2 – 64 vyučovacích hodin
ET1+2 (tzv. přímý přístup) – 104 vyučovacích hodin
ET3 – 48 vyučovacích hodin

Základní vstupní požadavky na znalosti uchazeče

 • matematika - trojčlenka, řešení rovnic, goniometrické funkce, zlomky
 • fyzika – minimálně středoškolská
 • elektřina a magnetizmus – základní znalosti
 • chemie – základy, chemické značky zejména kovů

Požadavky na praktické dovednosti a znalosti uchazeče při recertifikačních zkouškách v PTS ve stupních 1 a 2 v metodě ET

Stupeň 1:
 1. Obsluha přístroje Magnatest I při třídění záměn materiálu (sektor „f“)
  • nastavení přístroje podle sady kontrolních vzorků
  • roztřídění přidělené sady zkušebních vzorků kovaných šroubů do dvou skupin
  • vyhotovení protokolu o zkoušce
  •  

 2. Obsluha přístroje Defectomat C při zkoušení trubek na necelistvosti (sektor „t“)
  • nastavení přístroje podle kontrolního vzorku
  • vyzkoušení přidělených zkušebních vzorků trubek
  • vyhotovení protokolu o zkoušce

   

 3. Obsluha přístroje Defectoskop SD při zkoušení jednovrstvých hliníkových desek na výskyt trhlin (sektor „wp“)
  • nastavení přístroje podle kontrolního vzorku
  • vyzkoušení přiděleného zkušebního vzorku – jednovrstvá hliníková deska
  • vyhotovení protokolu o zkoušce
  •  

Uchazeč musí být schopen samostatně pracovat podle zadání a příslušné písemné zkušební instrukce.

Stupeň 2:
 1. Obsluha přístroje Magnatest I při třídění záměn materiálu (sektor „f“)
  • nastavení přístroje podle sady kontrolních vzorků
  • roztřídění přidělené sady zkušebních vzorků kovaných šroubů do tří skupin
  • vyhotovení protokolu o zkoušce
  •  

 2. Obsluha přístroje MIZ 20-Zetec při zkoušení zabudovaných výměníkových trubek (sektor „t“)
  • nastavení přístroje podle kontrolního vzorku
  • vyzkoušení přiděleného zkušebního vzorku trubky v modelu výměníku
  • roztřídění nálezů podle druhu indikace na relevantní a ostatní
  • vyhotovení protokolu o zkoušce
  •  

 3. Obsluha přístroje Defectoskop SD při zkoušení vícevrstvých hliníkových desek na výskyt trhlin v jednotlivých vrstvách (sektor „wp“)
  • nastavení přístroje podle kontrolního vzorku
  • vyzkoušení přiděleného zkušebního vzorku – vícevrstvá hliníková deska
  • vyhotovení protokolu o zkoušce
  •  

 4. Vyhotovení instrukce pro stupeň 1 na zkoušení zabudovaných výměníkových trubek.

Uchazeč musí být schopen samostatně pracovat podle zadání a příslušného písemného zkušebního postupu.

Termíny kurzů a zkoušek

Najdete na úvodní stránce vzdělávání, stačí kliknout.

* Ceny kurzů na vyžádání, v ceně kurzu je zahrnuto občerstvení.
** Vyhrazujeme si právo na změnu termínů.

Termíny konzultací

Termíny konzultací jsou průběžně vypisovány na základě Vašich požadavků a zájmu. Naleznete je v aktualitách vzdělávání.

Online přihlášky

Přihlášku můžete odeslat rychle a pohodlně ONLINE ZDE (otevře se v novém okně).

Kurzy a školení vyřizuje

Pokud máte zájem o jiné termíny, školení ve Vaši firmě, popř. kurzy praktické nebo doučovací neváhejte nás kontaktovat.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažer kvality a vzdělávacího střediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

 

Vytisknout E-mail

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail