full service NDT od roku 1990

UT tloušťkoměry

Měření tloušťky ultrazvukem

Ultrazvukové tloušťkoměry využívají pro měření ultrazvuk - mechanické kmitání hmotného prostředí podobně jako slyšitelný zvuk. Na rozdíl od slyšitelného zvuku je frekvence ultrazvuku mimo oblast slyšitelnosti. Měření tloušťky ultrazvukem je možné jen díky tomu, že se poměrně snadno šíří pevnými látkami.

 

Kde vzniká ultrazvuk

Ultrazvuk se tvoří v sondě, která se přikládá na povrch zkoušeného materiálu. Ultrazvuk se do materiálu nevysílá trvale, ale v krátkých impulsech. Impuls se šíří materiálem, odráží se od protilehlého povrchu, případně od vnitřní vady a vrací se zpět k sondě, kterou je přeměněn na elektrický signál, který je dále v přístroji zpracován.
pricip fungování UT sondy

Vazební gely

Ultrazvuk se na rozhraní pevná látka - plyn prakticky stoprocentně odráží. Proto je nutné mezi sondu a zkoušený povrch dát vhodné kapalné prostření – takzvaný vazební gel.

Princip metody UT (UZ) tloušťkoměru

Ultrazvuková metoda měření tloušťky vlastně neměří přímo tloušťku, ale dobu průchodu ultrazvuku zkoušeným materiálem tam a zpět. Zjednodušeně se dá říci, že tloušťkoměr jsou přesné stopky, které měří čas mezi výstupním a vstupním impulsem. Pokud tedy známe čas a jednu z veličin tloušťka/rychlost, dokážeme dle známého vzorce dopočítat zbylou veličinu. Pozor na dobu průchodu – je dvojnásobná (tam a zpět).

Rychlost šíření ultrazvuku v materiálu

Rychlost šíření ultrazvuku v materiálu závisí na fyzikálních vlastnostech materiálu a do určité míry i na jeho teplotě.

materiál Rychlost šíření podélných vln v m/s
Litina 3500 – 5800
Měď 4660 - 4700
Mosaz 3830 – 4400
Nikl cca 5630
Ocel feritická 5850 – 5920
Ocel austenitická 5200 – 5800
Stříbro cca 3600
Keramika 3000 – 6500
Led cca 3980
Pryž tvrdá cca 2300
Plexisklo 2650 – 2730
Polystyrén cca 2350
Polyamid 1800 – 2600
Teflon cca 1350
Sklo okenní cca 5700
Sklo křemenné cca 5570

Pro přesné měření nestačí nastavit rychlost šíření z tabulky. Přesnost měření zajistí pouze kalibrace na stupínkové měrce (na známe tloušťce) a to tak, že kalibrace musí být na stejném materiálu o podobné tloušťce. Příklad: budu-li měřit ocel cca 24 mm nakalibruji na ocelové stupínkové měrce 25 mm.

Použití ultrazvukových tloušťkoměrů

Tloušťkoměry se používají při měření tloušťky materiálu všude tam, kde je druhá strana nepřístupná pro měření klasickými měřidly. Jako příklad může být:

  • Abraze materiálu – parovody, brzdné kotouče
  • Koroze materiálu – vodovody, konstrukce, sloupy veřejného osvětlení
  • Kontrola jakosti materiálu – dodávky plechů trubek ve výrobě a distribuci
  • Speciální aplikace – měření některých plastů, skla

Měření přes nátěr Echo – Echo

Základní tloušťkoměry většinou nejsou vybaveny funkcí Echo-Echo – měření přes nátěr. Pokud takovýmto tloušťkoměrem měříme přes nátěr, dopouštíme se chyby měření, která vzniká tím, že nemůžeme vědět jak tlustý nátěr je a jaká je rychlost šíření v něm. Chyba měření může být v některých případech i v řádu milimetrů. Přístroje s funkcí Echo-Echo tzv. ignorují tloušťku nátěru – tzn., že měří jen čistý materiál pod barvou.

Tloušťkoměr s B-scanem

Tuto funkci mají již pokrokovější tloušťkoměry, které mají grafický displej. B-scan funguje tak, že sondou přejíždíte povrch materiálu a na displeji se Vám graficky zobrazuje protilehlá strana (histogram tlouštěk)

Precizní UT (UZ) tloušťkoměry

Jsou speciální tloušťkoměry pro velmi přesná měření s přesnosti na tisíciny milimetru. Tyto přístroje používají jednoměničové sondy a jsou schopné měřit i velmi tenké materiály.

Ptejte se, co Vás zajímá, volejte nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

Vytisknout E-mail

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail